Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
19.5.2018 Jáchym Tesařík Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
14.5.2018 Jan Grünwald Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
14.5.2018 Jan Grünwald Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
13.5.2018 Jiří Rubeš Turpan černý (Melanitta nigra)
13.5.2018 Jiří Rubeš Potáplice malá (Gavia stellata)
13.5.2018 Jiří Rubeš Chocholouš obecný (Galerida cristata)
13.5.2018 Jiří Rubeš Drozd brávník (Turdus viscivorus)
10.5.2018 Štěpán Vidner Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
10.5.2018 Jan Grünwald Sova pálená (Tyto alba)
10.5.2018 Jan Grünwald Lejsek malý (Ficedula parva)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.5.2018 Daniel Benák Volavka proměnlivá (Butorides striata)
20.5.2018 Daniel Benák Racek bělooký (Larus leucophthalmus)
20.5.2018 Daniel Benák Alexandr velký (Psittacula eupatria)
20.5.2018 Daniel Benák Rorýs velký (Apus melba)
20.5.2018 Daniel Benák Majna obecná (Acridotheres tristis)
19.5.2018 Jan Studecký Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
19.5.2018 Jan Studecký Konipas citronový (Motacilla citreola)
19.5.2018 Jáchym Tesařík Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
16.5.2018 Jenda Havránek Velekur kaspický (Tetraogallus caspius)
16.5.2018 Jenda Havránek Koroptev pouštní (Ammoperdix griseogularis)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
20.5.2018 Jiří Šafránek Včelojed lesní (Pernis apivorus)
20.5.2018 Jiří Šafránek Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
20.5.2018 Jiří Šafránek Skorec vodní (Cinclus cinclus)
20.5.2018 Jiří Šafránek Lejsek malý (Ficedula parva)
20.5.2018 Jiří Šafránek Sýkora uhelníček (Periparus ater)
20.5.2018 Pavel Albert Racek středomořský (Larus michahellis)
20.5.2018 Pavel Albert Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
20.5.2018 Bohuslav Petřík Čírka obecná (Anas crecca)
20.5.2018 Bohuslav Petřík Lžičák pestrý (Anas clypeata)
20.5.2018 Bohuslav Petřík Luňák červený (Milvus milvus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
20.5.2018 Jarmila Kačírková Včelojed lesní (Pernis apivorus)
20.5.2018 Jiří Šafránek Včelojed lesní (Pernis apivorus)
20.5.2018 Jiří Šafránek Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
20.5.2018 Jiří Šafránek Skorec vodní (Cinclus cinclus)
20.5.2018 Jiří Šafránek Lejsek malý (Ficedula parva)
20.5.2018 Jiří Šafránek Sýkora uhelníček (Periparus ater)
20.5.2018 Pavel Albert Racek středomořský (Larus michahellis)
20.5.2018 Pavel Albert Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
20.5.2018 Bohuslav Petřík Čírka obecná (Anas crecca)
20.5.2018 Bohuslav Petřík Lžičák pestrý (Anas clypeata)