BIG DAY - Jan Grünwald - 2018

Tým Jan Grünwald
Datum 5.5.
Lokality Nechranice, Roudnicko, Praha-východ, Týnecké mokřiny
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Břehouš rudý (Limosa lapponica)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čížek lesní (Spinus spinus)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Dudek chocholatý (Upupa epops)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Anas strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík písečný (Charadrius hiaticula)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Lyska černá (Fulica atra)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Pisík obecný (Actitis hypoleucos)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Potáplice malá (Gavia stellata)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýkora babka (Poecile palustris)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš šedý (Tringa nebularia)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána černá (Corvus corone)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam