BIG DAY - Emil Janeček - 2024

Tým Emil Janeček
Datum 11.5.2024
Lokality rtyně n.B., malhostický r., teplice, mikulov, oldříšský vrch, dolní moldava, pr u jezera, zálužanský r., bramš, teplice - letná, bettynka, nemilkovský r. pískovna polerady, havraň, vn újezd, rekultivace vysoká pec, nádrž marcela, sušan - bílence, pr rasov
Pozorované druhy Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Břehule říční (Riparia riparia)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Čáp bílý (Ciconia ciconia)
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Čížek lesní (Spinus spinus)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
Cvrčilka zelená (Locustella naevia)
Datel černý (Dryocopus  martius)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Havran polní (Corvus frugilegus)
Holub doupňák (Columba oenas)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Holub skalní/domácí (Columba livia)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Husa velká (Anser anser)
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
Jespák bojovný (Calidris pugnax)
Jespák šedý (Calidris temminckii)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
Kalous ušatý (Asio otus)
Káně lesní (Buteo buteo)
Kavka obecná (Coloeus monedula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas luční (Motacilla flava)
Konopka obecná (Linaria cannabina)
Kopřivka obecná (Mareca strepera)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Kos černý (Turdus merula)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Králíček obecný (Regulus regulus)
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Křepelka polní (Coturnix coturnix)
Křivka obecná (Loxia curvirostra)
Krkavec velký (Corvus corax)
Krutihlav obecný (Jynx torquilla)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Kulík říční (Charadrius dubius)
Labuť velká (Cygnus olor)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Linduška lesní (Anthus trivialis)
Luňák červený (Milvus milvus)
Luňák hnědý (Milvus migrans)
Lyska černá (Fulica atra)
Lžičák pestrý (Spatula clypeata)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
Pěnice pokřovní (Curruca curruca)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Polák chocholačka (Aythya fuligula)
Polák velký (Aythya ferina)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
Potápka roháč (Podiceps cristatus)
Puštík obecný (Strix aluco)
Racek bělohlavý (Larus cachinnans)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek středomořský (Larus michahellis)
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
Rorýs obecný (Apus apus)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Rybák obecný (Sterna hirundo)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Skorec vodní (Cinclus cinclus)
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan polní (Alauda arvensis)
Slavík modráček (Luscinia svecica)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla)
Sova pálená (Tyto alba)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Strnad luční (Emberiza calandra)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Sýček obecný (Athene noctua)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora lužní (Poecile montanus)
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána černá (Corvus corone)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Výr velký (Bubo bubo)
Žluna šedá (Picus canus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Zvonek zelený (Chloris chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
« Zpět na seznam