Tomáš Grim - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 20.1. Ostrožská Nová Ves 20.01.2021
Husa velká (Anser anser) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Husa malá (Anser erythropus) 27.2. Volešek 28.02.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 19.7. Lednické rybníky 20.07.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. VDNM 01.01.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 26.1. Chropyně 26.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 31.1. Dasný 31.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 26.1. Tovačov 26.01.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 27.2. Zbudov 28.02.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 21.2. Zámecký park Lednice 20.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. VDNM 01.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. VDNM 01.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. VDNM 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 26.1. Záhlinice 26.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.1. VDNM 15.01.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 31.3. Chomoutovské jezero 01.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 13.1. VDNM 18.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 20.1. Ostrožská Nová Ves 20.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. VDNM 01.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 21.8. Hrušovany nad Jevišovkou 25.08.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. VDNM 01.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 15.1. VDNM 15.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 8.1. Tovačov 08.01.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. VDNM 01.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. VDNM 01.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 15.1. VDNM 15.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 22.2. Načeratice 21.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 20.1. Ostrožská Nová Ves 20.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.1. VDNM 18.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 15.1. VDNM 15.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 9.4. Jizerské hory 09.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 23.3. Hlubočky 26.03.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 28.2. Nový vrbenský rybník 28.02.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) 24.4. Mutěnické rybníky 25.04.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 24.4. Mutěnické rybníky 25.04.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 18.4. Ostrožská Nová Ves 18.04.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 1.5. Lednické rybníky 01.05.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. VDNM 01.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 22.5. Lednické rybníky 23.05.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. VDNM 01.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 19.7. Mutěnické rybníky 20.07.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. VDNM 01.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 11.4. Žabakor 11.04.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 21.5. Turold 23.05.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 4.9. Lednické rybníky 05.09.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 22.7. Lednické rybníky 22.07.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 4.9. Lednické rybníky 05.09.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 8.1. Tovačov 08.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 27.2. Zbudov 28.02.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.3. Plané loučky 31.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 20.1. Krumvíř 20.01.2021
Moták stepní (Circus macrourus) 22.8. Lukov 26.08.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 24.4. Sedélko 27.04.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 13.1. VDNM 15.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 13.4. Lítožnice 13.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. VDNM 01.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 18.1. Hlubočky 22.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Chřástal malý (Porzana parva) 24.4. Mutěnické rybníky 25.04.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 21.7. Lednické rybníky 22.07.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.1. Ostrožská Nová Ves 22.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. VDNM 01.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 8.4. Kostěnice 08.04.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2. Horní Věstonice 20.02.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 9.9.2021 Kozmice 09.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 28.2. Dasný 28.02.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 2.8. Zámrsk 02.08.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 1.5. Lanžhot 01.05.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 5.4. Majetín 05.04.2021
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 6.9. Tvorovice 06.09.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 12.3. Modřanská rokle 12.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 11.3. Slatina (Praha) 12.03.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 5.4. Plané loučky 05.04.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 5.4. Majetín 05.04.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 1.5. Lanžhot 01.05.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 19.7. Lednické rybníky 20.07.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 26.1. Záhlinice 26.01.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Vodouš malý (Xenus cinereus) 9.5. Záhlinické rybníky 10.05.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4. Lužické rybníky 27.04.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 7.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 9.9.2021 Kozmice 09.09.2021
Jespák písečný (Calidris alba) 11.9. VDNM 11.09.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 19.7. Lednické rybníky 20.07.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 21.8. Hrušovany nad Jevišovkou 25.08.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 22.5. Lanžhot 23.05.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 5.4. Majetín 05.04.2021
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 27.8. Opava - Vávrovice 27.08.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 22.4. Tovačov 22.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.3. Majetín 26.03.2021
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 8.1. Tovačov 08.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. VDNM 01.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1. VDNM 01.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 7.8. Tovačov 26.08.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 24.4. Lužické rybníky 27.04.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 24.4. Lužické rybníky 27.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 22.5. Lednické rybníky 23.05.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 2.9. Tovačov 03.09.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. VDNM 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.2. Zámecký park Lednice 20.02.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.4. Sedélko 18.04.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.4. Sedélko 27.04.2021
Sova pálená (Tyto alba) 7.7. Olomouc 10.07.2021
Výreček malý (Otus scops) 18.4. Olomouc 19.04.2021
Výr velký (Bubo bubo) 18.2. Grygov 18.02.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 26.1. Záhlinice 26.01.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 8.4. Jizerské hory 09.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 30.1. České Budějovice 31.01.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.1. Krumvíř 20.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5. Brno 01.05.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 24.8. Vyškov - Zouvalka 25.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. VDNM 01.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 9.4. Jizerské hory 09.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 18.4. Sedélko 18.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 8.1. Tovačov 08.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 1.1. Pálava 01.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1. Pálava 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Pálava 01.01.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 14.2. Beskydy 14.02.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Pálava 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 18.4. Ostrožská Nová Ves 18.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 13.1. Šakvice 15.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 31.1. Dasný 31.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Pálava 01.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 10.4. Jizerské hory 11.04.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 13.1. VDNM 15.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 8.1. Tovačov 08.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 14.2. Beskydy 14.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Pálava 01.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Pálava 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Brno (1. dinosauřík roku) 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 31.3. Poděbrady (Olomouc) 31.03.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 19.7. Lednické rybníky 20.07.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 24.4. Sedélko 10.07.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.2. Hnízdo 21.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 25.4. Velké Němčice 26.04.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 22.4. Tovačov 22.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9.4. Jizerské hory 09.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.4. Lítožnice 13.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. VDNM 01.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 13.4. Lítožnice 13.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 12.3. Modřanská rokle 12.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.4. Mutěnické rybníky 27.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 24.4. Lužické rybníky 27.04.2021
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 22.7. Lednické rybníky 22.07.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24.4. Lužické rybníky 27.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 25.4. Mutěnické rybníky 27.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 18.5. Dolní Libina 18.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 8.5. Lednické rybníky 08.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 22.5. Lanžhot 23.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 24.4. Sedélko 27.04.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.4. Lednické rybníky 27.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 31.3. Chomoutovské jezero 01.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 25.4. Mutěnické rybníky 25.04.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 21.5. Turold 23.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 25.4. Mutěnické rybníky 25.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.4. Sedélko 27.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 12.3. Modřanská rokle 13.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1. Pálava 01.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. VDNM 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Pálava 01.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 13.1. Pálava 15.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.1. Hlubočky 18.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 18.1. Hlubočky 18.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1.1. Pálava 01.01.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 19.6. Jeseníky 19.06.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Pálava 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Pálava 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 8.1. Olomouc 08.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 2.5. Hlubočky 02.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 11.4. Žabakor 11.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 13.4. Lítožnice 13.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 18.4. Ostrožská Nová Ves 18.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.4. Tovačov 30.04.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) 7.6. Hlubočky 07.06.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. Pohořelice 01.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.4. Sedélko 27.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 11.4. Lítožnice 11.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 27.2. Nákří 28.02.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.4. Lítožnice 11.04.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 14.2. Beskydy 14.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 4.1. Hlubočky 18.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 8.1. Tovačov 18.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.3. Hlubočky 23.03.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 13.4. Lítožnice 13.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 29.1. rybník Svět 31.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 21.2. Zámecký park Lednice 20.02.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 20.1. Ostrožská Nová Ves 20.01.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 18.4. Sedélko 18.04.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 9.5. Majetín 10.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 18.2. Majetín 18.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. VDNM 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 30.1. Stará a Nová řeka 31.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Pálava 01.01.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 19.6. Jeseníky 19.06.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. VDNM 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. VDNM 01.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14.1. Přítluky 15.01.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 18.6. Jeseníky 19.06.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 14.2. Beskydy 14.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. VDNM 01.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23.3. Hlubočky 23.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 4.1. Hlubočky 04.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 11.4. Lítožnice 11.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. VDNM 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.1. VDNM 18.01.2021