Jiří Šafránek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 12. 1. - Pohořelice BO 01.02.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 25. 1. - Vlasatice BO 01.02.2020
Husa velká (Anser anser) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 25. 1. - Vlasatice BO 01.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 3. 1. - Lobodice PR 01.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 4. 1. - Tovačov PR 01.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 2. 2. - Pohořelice BO 12.02.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 01.02.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 5. 1. . Hulín KM 01.02.2020
Polák velký (Aythya ferina) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12. 1. - Pasohlávky BO 01.02.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 3. 1. - Tovačov PR 01.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19. 1. - Moravičany SU 01.02.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25. 1. - Dolní Věstonice BV 12.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 8. 2. - Tovačov PR 12.02.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 19. 1. - Náklo OL 02.02.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 02.02.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19. 1. - Mohelnice SU 02.02.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3. 1. - Klopotovice PV 02.02.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 4. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 3. 1. - Klopotovice PV 02.02.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 4. 1. - Biskupice PV 02.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Drop velký (Otis tarda) 4. 1. - Ivaň PV 02.02.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 19. 1. - Moravičany SU 02.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 3. 1. - Lobodice PR 02.02.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 2. 2. - Pohořelice BO 12.02.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 12. 1. - Pohořelice BO 02.02.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Racek bouřní (Larus canus) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 25. 1. - Brod. n.D. BV 02.02.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.02.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 1. 2. - Tlumačov ZL 02.02.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.02.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 1. 2. PR 02.02.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 9. 2. - Přerov PR 12.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 17. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5. 1. - Tlumačov ZL 02.02.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 02.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 02.02.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 02.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 8. 1. - Troubky PR 12.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 2. 2. - Vlasatice BO 12.02.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 02.02.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Kos černý (Turdus merula) 02.02.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 02.02.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1. 2. - Luhačovice ZL 02.02.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.02.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 02.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11. 1. - Přerov PR 02.02.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 3. 1. - Tovačov PR 02.02.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 19. 1. - Moravičany SU 02.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5. 1. - Bochoř PR 02.02.2020