Tomáš Baldrián - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Husa velká (Anser anser) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Čírka obecná (Anas crecca) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Polák velký (Aythya ferina) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. 2. 1. 2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. 2. 1. 2020
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. 2. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 3.1. Hodonín 6. 1. 2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 5.1. Kozojídky 6. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 2. 1. 2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.1. Muěnice 6. 1. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. 2. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. 2. 1. 2020
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1. Petrov 6. 1. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Javorník 6. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 2. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1. Hodonín 7. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. 2. 1. 2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 5.1. Javorník 6. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - první pták roku 2020 2. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. 2. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1. Kuželov 6. 1. 2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1. Hodonín 6. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. 2. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1. Mutěnice 6. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4.1. ONV 6. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4.1. Javorník 6. 1. 2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.1. Moravičany/Mohlenice 2. 1. 2020