Pavel Brandl - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3.1. zoo 04.01.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1. Vltava Troja 04.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. zoo 04.01.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. cestou 04.01.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 7:1: zoo 07.01.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. cestou 04.01.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.1. zoo 04.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. cestou 04.01.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3.1. zoo 04.01.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.1. zoo 04.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. cestou 04.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. cestou 04.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. cestou 04.01.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) cestou 24.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. cestou 04.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.1. Tažovice 24.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1. zoo 04.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 3.1. zoo 04.01.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1. zoo 09.01.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.1. zoo 25.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) v 04.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 4.1. zoo 04.01.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Dvůr Králové 04.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1: zoo 05.01.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 12.1. Tažovice 12.01.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. cestou 04.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3.1. zoo 04.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 3.1. zoo 04.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.1. zoo 06.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6.1. zoo 06.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1. Tažovice 24.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. jezero Most 01.01.2022