Pavel Brandl - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) c 13. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1.2019 Údlice 7. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2019 Volenice 7. 1. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.1.2019 jezero Most 7. 1. 2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 9.1.2019 Vltava Troja 9. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.1.2019 zoo 10. 1. 2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Potáplice lední (Gavia immer) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 7.1.2019 Troja 7. 1. 2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 6.1.2019 Nechranice 7. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1.2019 zoo 7. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2019 cestou 7. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.1.2019 zoo 7. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 6.1.2019 jezero Most 7. 1. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek mořský (Larus marinus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2019 cestou 7. 1. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1.2019 zoo 8. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 3.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2019 cestou 7. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.1.2019 Velemyšleves 7. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15.1.2019 zoo 15. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 5.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 7.1.2019 zoo 7. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 8.1.2019 zoo 8. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1.2019 cestou 7. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 22.1.2019 zoo 22. 1. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1.2019 hájenka 7. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1.2019 zoo 9. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 3.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 6.1.2019 jezero Most 7. 1. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 3.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 6.1.2019 Kyjice 7. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.1.2019 zoo 17. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2019 hájenka, 1.druh roku 7. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 6.1.2019 jezero Most 7. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1.2019 doma 7. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1.2019 Tažovice 7. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.1.2019 Milada 13. 1. 2019