Robert Doležal - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 19. 1. 2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 5. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 5. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 5. 1. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 5. 1. 2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 19.1.2019 - 9 ex., Vlasatice (BO, JM) 19. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 1. 1. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 5. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1. 1. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 5. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 12. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 1. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 5. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 1. 1. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 12. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1. 1. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 1. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 5. 1. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 5. 1. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 5. 1. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 5. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 1. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 19. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 1. 1. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 1. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1. 1. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1. 1. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 5. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6. 1. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 1. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 1. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1. 1. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 19. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 1. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 1. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 1. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 6. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1. 1. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 5. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 12.1.2019 - Pálava (BV, JM) 12. 1. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 6. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 6. 1. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1. 1. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 12. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 5. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 1. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1. 1. 2019