Dušan Řezáč - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 21.03.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 21.03.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 21.03.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.03.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.03.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 21.03.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 21.03.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 21.03.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.03.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 21.03.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 21.03.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.03.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 21.03.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 21.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 21.03.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21.03.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.03.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 21.03.2021
Lyska černá (Fulica atra) 21.03.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 21.03.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 21.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 21.03.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 21.03.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 21.03.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 21.03.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 21.03.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 21.03.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 21.03.2021
Výr velký (Bubo bubo) 21.03.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 21.03.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.03.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 21.03.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.03.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 21.03.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 21.03.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 21.03.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 21.03.2021
Žluna šedá (Picus canus) 21.03.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 21.03.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 21.03.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.03.2021
Straka obecná (Pica pica) 21.03.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 21.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 21.03.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 21.03.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 21.03.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 21.03.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 21.03.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 21.03.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 21.03.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 21.03.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21.03.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 21.03.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 21.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 21.03.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 21.03.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.03.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 21.03.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.03.2021
Kos černý (Turdus merula) 21.03.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.03.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 21.03.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 21.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 21.03.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 21.03.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.03.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 21.03.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 21.03.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 21.03.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 21.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 21.03.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 21.03.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 21.03.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 21.03.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 21.03.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 21.03.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 21.03.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.03.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 21.03.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 21.03.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 21.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 21.03.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.03.2021