Lenka Křížová - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Miroslav 17.01.2023
Husa velká (Anser anser) Hartvikovice 01.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) Hartvikovice 01.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) Pasohlávky, rozc. Ivan 12.02.2023
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Jaroslavicke 19.03.2023
Labuť velká (Cygnus olor) Bezdekov 01.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) Novovesky 17.01.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Komin 08.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) VDNM 17.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) VDNM 17.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Dalesicka 17.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Dolní Věstonice 12.02.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Rybník Nový u Háje 22.03.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) Jaroslavicke 19.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) Dalešická 28.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Jaroslavicke 19.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) VDNM 17.01.2023
Polák malý (Aythya nyroca) Zebetinsky rybník 24.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) VDNM 17.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) VDNM 17.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) VDNM 17.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) VDNM 17.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) VDNM 17.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) VDNM 17.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) VDNM 17.01.2023
Koroptev polní (Perdix perdix) Bezdekov 01.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Hartvikovice 01.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Rybník Nový u Háje 22.03.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) VDNM 17.01.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) Jaroslavicke 19.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Údolí bílého potoka 25.03.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Bezdekov 01.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) Bezdekov 01.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) VDNM 17.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Dalesicka 01.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Jaroslavicke 19.03.2023
Orel královský (Aquila heliaca) Pálava 12.02.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Oslavka 14.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Linie 04.03.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) Tavikovice 19.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) Čermákovice 14.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) Novovesky 17.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Dalesicka 01.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) Hartvikovice 01.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) Hartvikovice 01.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) most k Brodu 17.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) Svratka 14.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) Zelizkovice 18.03.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Přeskače 25.02.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) Slatina 22.03.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Lesonice 03.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Zelizkovice 18.03.2023
Koliha velká (Numenius arquata) Novovesky 17.01.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Slatina 22.03.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Slatina 22.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VDNM 17.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 17.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Dalesicka 01.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) Dalesice 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) Hartvikovice 01.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) práce 26.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Dalesice 01.01.2023
Výr velký (Bubo bubo) Rozkoš 08.02.2023
Puštík obecný (Strix aluco) Rozkoš 08.02.2023
Kalous ušatý (Asio otus) Rouchovany 14.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Oslavka 14.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Jundrov 08.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) Rybník Nový u Háje 22.03.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Preskace 15.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Hartvikovice 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) Hartvikovice 01.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) Hartvikovice 01.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) Bílý kříž 11.02.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Hartvikovice 01.01.2023
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Horní Kounice 01.02.2023
Raroh velký (Falco cherrug) Mackovice 19.03.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Hartvikovice 01.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Hartvikovice 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) Hartvikovice 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) Lužánky 02.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) Lužánky 02.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) Šemíkovice 14.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) Hartvikovice 01.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) Hartvikovice 01.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Oslavka 14.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Oslavka 14.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) Hartvikovice 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) Rokytna 15.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Hartvikovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) Hartvikovice 01.01.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) Zvole 23.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Beharovice 26.02.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) v práci 05.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) v práci 09.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Lužánky 30.03.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Rybník Nový u Háje 22.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) Obřany 07.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Hartvikovice 01.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) Hartvikovice 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Oslavka 14.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Nove mlyny 17.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Lubnice 11.02.2023
Kos černý (Turdus merula) Hartvikovice 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Hartvikovice 01.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Pod hady 02.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Hartvikovice 01.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Dalesicka 01.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Kavyl 14.01.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Horní Kounice 12.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Oslavka 14.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) Preskace 01.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) Hartvikovice 01.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Údolí bílého potoka 25.03.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) Týnský rybník 18.03.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) Horní Kounice 11.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) Kobyli 17.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Hartvikovice 01.01.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Přeskače 22.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Rokytna 15.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Hartvikovice 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) Hartvikovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) Bezdekov 01.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) les u Dalešický 28.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Obřany 06.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Tavikovice 19.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) Obřany 07.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Hartvikovice 01.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Kobyli 17.01.2023