Milan Málek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.VN Ejpovice 1. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.VN Klabava 1. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 18.1. České Budějovice 18. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1.Líně 5. 1. 2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1.VN Ejpovice 1. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Strašice 1. 1. 2020
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1.VN Klabava 1. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1.VN Ejpovice 1. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1. Prašný Újezd 4. 1. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. VN Klabava 1. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Strašice 1. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2,1. Strašice 2. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.Rokycany 1. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Strašice 1. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.1.Líně 5. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Rokycany 1. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Strašice 1. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 18.1. České Budějovice 18. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 18.1. České Budějovice 18. 1. 2020
Vrána černá (Corvus corone) 19.1. Cheznovice 19. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Ejpovice 1. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.Rokycany 1. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Rokycany 1. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 19.1. Cheznovice 19. 1. 2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.1. České Budějovice 18. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Litohlavy 1. 1. 2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 5.1. Líně 5. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Strašice 6. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.Líně 5. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.1.Líně 5. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 18.1.České Budějovice 18. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 18.1.České Budějovice 18. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 5.1.Líně 5. 1. 2020