Jan Studecký - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 7.1., Cerhýnky 08.01.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1. 08.01.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Leden, Dobřichov 18.01.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 16.1., Cerhenice 18.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.1., Cerhenice 18.01.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.1., Cerhenice 18.01.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 08.01.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) leden, zahrada 08.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) leden, zahrada 08.01.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 7.1., Cerhýnky 08.01.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 08.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 7.1., Cerhýnky 08.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 8.1., Stepákov 18.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1., zahrada 08.01.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1., Stepákov 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Leden, Sokoleč 18.01.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1., zahrada 08.01.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1., zahrada 08.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.1., Cerhenice 18.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.1., Cerhenice/Sokoleč 18.01.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 7.1., Stepákov 08.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.1., Stepákov 18.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1., zahrada 08.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) leden, zahrada 08.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1., zahrada 08.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 3.1., Kutná Hora 08.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.1., Cerhenice 18.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) leden, Dobřichov.1 , 08.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1., Stepákov 08.01.2021