Jan Ebr - WL Life list

Počet Poznámka Datum
1850 Kromě WP: Jižní Amerika 523, Severní Amerika 210, jižní Afrika 273, zbytek střední a JV Asie, Japonsko, Tasmánie ... 8. 12. 2018