Tomáš Grim - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Holandsko 2010, 2017, 2021; Irsko 2018; ČR 2020 04.10.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) ČR 2009, 2011, 2016, 2018, 2020 04.10.2021
Berneška velká (Branta canadensis) Švédsko 1995; Norsko 2002, 2010; Finsko 2012, 2013, 2015; ČR 2013, 2020, 2021; Holandsko 2017, 2021 04.10.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Norsko 2002; Itálie 2004; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Holandsko 2010, 2017, 2021; ČR 2011, 2015, 2016, 2018, 2020; Estonsko 2017; Island 2017 04.10.2021
Berneška malá (Branta hutchinsii) Holandsko 2010, 2021 07.10.2021
Husa velká (Anser anser) ČR 1989; ... 04.10.2021
Husa polní (Anser fabalis) ČR 1990, 2020; Polsko 2013; Německo 2022 06.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Island 2017; Holandsko 2017; ČR 2022 06.01.2023
Husa tundrová (Anser serrirostris) ČR 1990, ...; Itálie 2004; Holandsko 2010; Rakousko 2021 04.10.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) ČR 1991; ... 04.10.2021
Husa malá (Anser erythropus) ČR 2007, 2018, 2021; Maďarsko 2007; Řecko 2015; Holandsko 2017 03.10.2021
Labuť černá (Cygnus atratus) Holandsko 2010, 2021 04.10.2021
Labuť velká (Cygnus olor) ČR 1989; ... 04.10.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) ČR 2018, 2020 04.10.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Švédsko 1995; Maďarsko 2001; Norsko 2002; Finsko 2008, 2012, 2015, 2016, 2017; Estonsko 2017; Island 2017; ČR 2010, ... 04.10.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Holandsko 2010, 2016, 2017, 2021; Izrael 2017, 2019; ČR 2010, ... 04.10.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) ČR 1992, ...; Rakousko 1994, ...; Rusko 1995; Švédsko 1995; Francie 1996, ...; Rumunsko 1996; Maroko 2007; Holandsko 2010, ...; Řecko 2015; ... 04.10.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Švédsko 1995; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Maroko 2007; ČR 2011, 2018, 2020, 2021; Řecko 2019; Španělsko 2019; Holandsko 2021 04.10.2021
Pižmovka americká/domácí (Cairina moschata) Kanárské ostrovy 2021 21.08.2022
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) ČR 2003, ... 04.10.2021
Čírka modrá (Spatula querquedula) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čírka modrokřídlá (Spatula discors) 7.12.2023 Tovačov 10.12.2023
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) ČR 1990, ... 04.10.2021
Kopřivka obecná (Mareca strepera) ČR 1990, ... 04.10.2021
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) ČR 1991, ...; Norsko 1995; Rakousko 1996; Maďarsko 2001, 2007, 2019; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Holandsko 2010, 2017, 2021; Norsko 2010, ...; Finsko 2012, ...; Polsko 2013; Island 2017; Izrael 2019 04.10.2021
Hvízdák americký (Mareca americana) Velká Británie 2022 20.06.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ČR 1989, ... 04.10.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Maroko 2007; Holandsko 2010, 2021; Finsko 2013; Izrael 2017, 2019; Island 2017 04.10.2021
Čírka obecná (Anas crecca) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čírka úzkozobá (Anas angustirostris) Maroko 2007, Španělsko 2022 06.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) ČR 1991, ... 04.10.2021
Polák velký (Aythya ferina) ČR 1989, ... 04.10.2021
Polák malý (Aythya nyroca) ČR 1994, ...; Rakousko 1996, 2016; Rumunsko 1996; Maroko 2007; Maďarsko 2007; Řecko 2015; Slovensko 2016; Izrael 2019 04.10.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) ČR 1989, ... 04.10.2021
Polák kaholka (Aythya marila) ČR 1994, ...; Polsko 1998, 2013; Norsko 2002; Řecko 2015; Severní Makedonie 2015; Island 2017 04.10.2021
Kajka bělohlavá (Polysticta stelleri) Norsko 2016 03.10.2021
Kajka královská (Somateria spectabilis) Norsko 2016 03.10.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015, 2016; Švédsko 2002; Holandsko 2010, 2021; Polsko 2013; Estonsko 2017; Island 2017 04.10.2021
Kačka strakatá (Histrionicus histrionicus) Island 2017 30.06.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) ČR 1994, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995; Polsko 2013; Holandsko 2021 04.10.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) ČR 1994; Rusko 1995; Polsko 2013; Norsko 2015, 2016; Holandsko 2021 04.10.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) ČR 1994, 2013, 2016, 2020; Norsko 1995, 2015, 2016; Polsko 1998, 2013; Island 2017 04.10.2021
Hohol bělavý (Bucephala albeola) Holandsko 2017 22.11.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) ČR 1991, ... 04.10.2021
Hohol islandský (Bucephala islandica) Island 2017 30.06.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) ČR 1991, ...; Polsko 1998, 2013; Holandsko 2017 04.10.2021
Morčák velký (Mergus merganser) ČR 1990, ... 04.10.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) ČR 1993, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995, 2002; Polsko 1998, 2013; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) Holandsko 2021 28.09.2021
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) Španělsko 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Křepel kalifornský (Callipepla californica) Korsika 2023 22.05.2023
Křepel virginský (Colinus virginianus) Itálie 2023 26.05.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Rusko 1995; Švédsko 1995; ČR 1995, 2005, 2017, 2020; Slovensko 1997; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015 04.10.2021
Bělokur rousný (Lagopus lagopus) Rusko 1995; Norsko 1995, 2016; Finsko 2015; Irsko 2018 (L. l. scotica) 04.10.2021
Bělokur horský (Lagopus muta) Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015; Finsko 2015; Island 2017; Německo 2018 04.10.2021
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Švédsko 1995; Finsko 2012, 2013, 2016, 2017; Norsko 2016; ČR 2020 04.10.2021
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) ČR 1995, 1996, 2012, 2020; Slovensko 1997; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015 04.10.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) ČR 1989, ...; Rakousko 1996, ...; Rumunsko 1996; Slovensko 1999, ...; Polsko 2019 04.10.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) ČR 1998, 2010, 2020 04.10.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) ČR 1989, ... 04.10.2021
Frankolín obecný (Francolinus francolinus) Izrael 2017; Turecko 2022 06.01.2023
Velekur kaspický (Tetraogallus caspius) Turecko 2022 20.05.2022
Koroptev pouštní (Ammoperdix griseogularis) Turecko 2022 17.05.2022
Koroptev arabská (Ammoperdix heyi) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) ČR 1990, ...; Rakousko 1996, ...; Rumunsko 1996; Slovensko 2002, ...; Maroko 2007; Finsko 2012; Španělsko 2017, 2019; Izrael 2019; Řecko 2019 04.10.2021
Orebice berberská (Alectoris barbara) Maroko 2007; Španělsko 2019, 2021, 2022; Gibraltar 2022 06.01.2023
Orebice rudá (Alectoris rufa) Španělsko 1997, 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Orebice čukar (Alectoris chukar) Izrael 2017; Řecko 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Orebice horská (Alectoris graeca) Chorvatsko 1997 03.10.2021
Frankolín dvouostruhý (Pternistis bicalcaratus) Maroko 2007 03.10.2021
Lelek rezavokrký (Caprimulgus ruficollis) Španělsko 1997, 2022 06.01.2023
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ČR 1996... 06.01.2023
Lelek světlý (Caprimulgus aegyptius) Maroko 2007; Izrael 2022 06.01.2023
Lelek núbijský (Caprimulgus nubicus) Izrael 2022 02.10.2022
Rorýs velký (Tachymarptis melba) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Rorýs obecný (Apus apus) ČR 1989... 06.01.2023
Rorýs jednobarvý (Apus unicolor) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Rorýs domovní (Apus affinis) Maroko 2007; Turecko 2022; Španělsko 2022 06.01.2023
Rorýs kaferský (Apus caffer) Španělsko 2022 01.08.2022
Drop velký (Otis tarda) Rakousko 1996; ČR 2019; Německo 2022; Slovensko 2022 06.01.2023
Drop hřívnatý (Chlamydotis undulata) Kanárské ostrovy 2019, 2021 06.01.2023
Drop obojkový (Chlamydotis macqueenii) Izrael 2017 16.04.2017
Drop malý (Tetrax tetrax) Španělsko 2017 07.05.2017
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius) Izrael 2017; Španělsko 2017, 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) ČR 1989... 06.01.2023
Stepokur krásný (Pterocles alchata) Španělsko 2017 07.05.2017
Stepokur saharský (Pterocles senegallus) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Stepokur písečný (Pterocles orientalis) Maroko 2007 03.10.2021
Stepokur korunkatý (Pterocles coronatus) Maroko 2007; Izrael 2022 06.01.2023
Stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) ČR 1989... 06.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) ČR 1995... 06.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) ČR 1990... 06.01.2023
Holub kanárský (Columba bollii) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Holub vavřínový (Columba junoniae) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ČR 1989... 06.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) ČR 1989... 06.01.2023
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) Maroko 2007... 06.01.2023
Hrdlička kapská (Oena capensis) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ČR 1989... 06.01.2023
Chřástal polní (Crex crex) ČR 1990... 06.01.2023
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) ČR 1994... 06.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) ČR 1990... 06.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) ČR 1990... 06.01.2023
Lyska hřebenatá (Fulica cristata) Maroko 2007; Španělsko 2022 06.01.2023
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) Španělsko 1997, 2022 06.01.2023
Slípka africká (Porphyrio madagascariensis) Izrael 2022 26.09.2022
Slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus) Kuvajt 2022 26.12.2022
Chřástal malý (Zapornia parva) ČR 1994... 06.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) Švédsko 1995; ČR 2002... 06.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) ČR 1989, ... 04.10.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) ČR 1993, 2013, 2020, 2021; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Finsko 2013, 2015, 2016 04.10.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR 1990, ... 04.10.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) ČR 1996, 2000, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021; Polsko 1998; Finsko 2013, 2015, 2017; Island 2017 04.10.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) ČR 1990, ... 04.10.2021
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Francie 1996, 2017; Španělsko 1997, 2017, 2019; Řecko 2005, 2015, 2019; Maroko 2007; Izrael 2017, 2019 04.10.2021
Plameňák malý (Phoeniconaias minor) Španělsko 2022 10.08.2022
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Rumunsko 1996... 06.01.2023
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Rusko 1995; ČR 2017, 2020... 06.01.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Rakousko 1994; ČR 2011... 06.01.2023
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Rakousko 1994; ČR 1994... 06.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) ČR 1989... 06.01.2023
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) Izrael 2017, 2019, 2022; Turecko 2022 06.01.2023
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) ČR 2000, 2012, 2021 (co-self-found) 03.10.2021
Keptuška běloocasá (Vanellus leucurus) Omán 2018, Kuvajt 2022 26.12.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Norsko 1995; ČR 2000... 06.01.2023
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) ČR 2021 03.10.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) ČR 1994... 06.01.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) ČR 1990... 06.01.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) ČR 1989... 06.01.2023
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Rakousko 1994; ČR 2020 (self-found)... 06.01.2023
Kulík menší (Charadrius mongolus) Omán 2018, Kuvajt 2022 26.12.2022
Kulík větší (Charadrius leschenaultii) Holandsko 2021 (co-self-found) 03.10.2021
Kulík kaspický (Charadrius asiaticus) Kypr 2024 30.04.2024
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Rusko 1995; Norsko 1995; Finsko 2015, 2016; ČR 2021 06.01.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) ČR 1994... 06.01.2023
Koliha velká (Numenius arquata) ČR 1990... 06.01.2023
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Rusko 1995; ČR 2020... 06.01.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) ČR 1990... 06.01.2023
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Rusko 1995; ČR 2020, 2021... 06.01.2023
Jespák rezavý (Calidris canutus) Holandsko 2010; ČR 2011 03.10.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) ČR 1990... 06.01.2023
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Rumunsko 1996; ČR 2020; Kuvajt 2022 06.01.2023
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) ČR 1994... 06.01.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) ČR 1994... 06.01.2023
Jespák písečný (Calidris alba) Rumunsko 1996; ČR 2020... 06.01.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) ČR 1991... 06.01.2023
Jespák mořský (Calidris maritima) Holandsko 2010, 2017; Norsko 2015, 2016 06.01.2023
Jespák malý (Calidris minuta) ČR 1990... 06.01.2023
Jespák tundrový (Calidris fuscicollis) Holandsko 2021 03.10.2021
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) ČR 2020; Holandsko 2021 (self-found) 03.10.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) ČR 1993... 06.01.2023
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) ČR 2014... 06.01.2023
Bekasina větší (Gallinago media) Finsko 2017; ČR 2020 03.10.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) ČR 1990... 06.01.2023
Vodouš malý (Xenus cinereus) ČR 2020; Kuvajt 2022 06.01.2023
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Norsko 1995...; ČR 2020 06.01.2023
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) ČR 2013 03.10.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) ČR 1990... 06.01.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) ČR 1990... 06.01.2023
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) ČR 2020 (co-self-found) 03.10.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) ČR 1989... 06.01.2023
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) ČR 1994... 06.01.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) ČR 1990... 06.01.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) ČR 1992... 06.01.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) ČR 1990... 06.01.2023
Pobřežník černobílý (Dromas ardeola) Omán 2018, Kuvajt 2022 26.12.2022
Běhulík plavý (Cursorius cursor) Maroko 2007; Izrael 2017, 2022; Kanárské ostrovy 2021 06.01.2023
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Rumunsko 1996... 06.01.2023
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) ČR 2022 06.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Norsko 1995; ČR 2019, 2020 03.10.2021
Racek Sabinův (Xema sabini) Polsko 2022 19.09.2022
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Chorvatsko 1997... 06.01.2023
Racek Bonapartův (Chroicocephalus philadelphia) Španělsko 2019 29.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) ČR 1989... 06.01.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) ČR 1990... 06.01.2023
Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii) Španělsko 1997, 2019, 2022 06.01.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Rakousko 1994; ČR 2007 03.10.2021
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Izrael 2017; ČR 2018, 2020 03.10.2021
Racek bělooký (Ichthyaetus leucophthalmus) Izrael 2017 16.04.2017
Racek bouřní (Larus canus) ČR 1990 03.10.2021
Racek kroužkozobý (Larus delawarensis) Irsko 2018 13.03.2018
Racek mořský (Larus marinus) Rusko 1995; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Racek šedý (Larus hyperboreus) Norsko 1995; ČR 2000 (FK 42/2002) 03.10.2021
Racek polární (Larus glaucoides) Holandsko 2017 22.11.2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Litva 1995; ČR 2000 03.10.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) ČR 1991 03.10.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Francie 1996; ČR 2006 03.10.2021
Racek arménský (Larus armenicus) Izrael 2017 03.10.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) ČR 1995 03.10.2021
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Rumunsko 1996... 06.01.2023
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Rumunsko 1996; ČR 2011... 06.01.2023
Rybák chocholatý (Thalasseus bergii) Omán 2018; Kuvajt 2022 06.01.2023
Rybák oranžovozobý (Thalasseus bengalensis) Omán 2018; Irán 2019; Kuvajt 2022 06.01.2023
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Francie 1996, 1998; Rumunsko 1996; Itálie 2004; Řecko 2005; Maroko 2007; Dánsko 2015; Izrael 2017; ČR 2020; Holandsko 2021... 06.01.2023
Rybák malý (Sternula albifrons) Francie 1996; Rumunsko 1996; Řecko 2005; Izrael 2017; Španělsko 2017; ČR 2020 04.10.2021
Rybák rajský (Sterna dougallii) Velká Británie 2022 20.06.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) ČR 1990; ... 04.10.2021
Rybák bělolící (Sterna repressa) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Velká Británie 2000; Island 2017; ČR 2001 04.10.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) ČR 1994; ... 04.10.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rumunsko 1996; ČR 2002... 06.01.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) ČR 1993; ... 04.10.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) ČR 2020 03.10.2021
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Island 2017; ČR 2020; Holandsko 2021 04.10.2021
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) Norsko 1995, 2015; Finsko 2015; ČR 2020 04.10.2021
Alkoun malý (Alle alle) Holandsko 2017 22.11.2017
Alkoun tlustozobý (Uria lomvia) Norsko 2015; Island 2017 04.10.2021
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Norsko 2015; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Alka malá (Alca torda) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015, 2016; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Alkoun obecný (Cepphus grylle) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Island 2017; Irsko 2018 04.10.2021
Papuchalk severní (Fratercula arctica) Norsko 2015; Island 2017; Velká Británie 2022 06.01.2023
Faeton vlnkovaný (Phaethon aethereus) Kanárské ostrovy 2019 16.05.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Itálie 2004; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2017; Norsko 2015; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995; Slovinsko 2004; Itálie 2004, 2005; ; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 04.10.2021
Potáplice lední (Gavia immer) ČR 1994 (FK 33/94) 03.10.2021
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) Norsko 2015; Polsko 2022 06.01.2023
Buřníček žlutonohý (Oceanites oceanicus) Španělsko 2022 06.08.2022
Buřníček běločelý (Pelagodroma marina) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Albatros černobrvý (Thalassarche melanophris) Velká Británie 2022 22.06.2022
Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus) Kanárské ostrovy 2019 20.05.2019
Buřňáček madeirský (Hydrobates castro) Kanárské ostrovy 2021, 2022 06.01.2023
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Velká Británie 1998, 2000, 2022; Norsko 2015; Island 2017 06.01.2023
Buřňák šedý (Calonectris diomedea) Řecko 2019 03.10.2021
Buřňák atlantský (Calonectris borealis) Portugalsko 1997; Kanárské ostrovy 2019, 2021, 2022 06.01.2023
Buřňák temný (Ardenna grisea) Izrael 2017 16.04.2017
Buřňák severní (Puffinus puffinus) Island 2017 17.01.2021
Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan) Řecko 2019 03.10.2021
Buřňák baleárský (Puffinus mauretanicus) Portugalsko 1997 17.01.2021
Buřňák makaronéský (Puffinus baroli) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Buřňák Bulwerův (Bulweria bulwerii) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) ČR 1989, ... 04.10.2021
Terej bílý (Morus bassanus) Velká Británie 2000, 2022 06.01.2023
Terej žlutonohý (Sula leucogaster) Jordánsko 2022 28.09.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Rumunsko 1996; ČR 2009... 06.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) ČR 1990... 06.01.2023
Kormorán chocholatý (Gulosus aristotelis) Norsko 1995... 06.01.2023
Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) Korsika 2023 25.05.2023
Ibis skalní (Geronticus eremita) Maroko 2007; Španělsko 2022 06.01.2023
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Rumunsko 1996; Rakousko 1997; Maroko 2007; Polsko 2012; Slovensko 2012; Izrael 2017, 2019; Řecko 2019 04.10.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) ČR 1993 03.10.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) Rakousko 1994; ČR 1994 03.10.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) ČR 1990 03.10.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ČR 1992 03.10.2021
Volavka proměnlivá (Butorides striata) Izrael 2017 16.04.2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Rumunsko 1996; ČR 2003 03.10.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Portugalsko 1997; ČR 2020; ... 06.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) ČR 1989... 06.01.2023
Volavka červená (Ardea purpurea) ČR 1993... 06.01.2023
Volavka bílá (Ardea alba) ČR 1992... 06.01.2023
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Francie 1996; ČR 2011... 06.01.2023
Volavka přímořská (Egretta gularis) Izrael 2017, 2019, 2022; Španělsko 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Rumunsko 1996 03.10.2021
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) Rumunsko 1996; Řecko 2005, 2015, 2019 06.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) ČR 1994... 06.01.2023
Luněc šedý (Elanus caeruleus) Maroko 2007, 2024; Španělsko 2019, 2024; Turecko 2022; Portugalsko 2022; Izrael 2022; Kuvajt 2022 10.06.2024
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) Španělsko 2017; Rakousko 2018; Turecko 2022 06.01.2023
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) ČR 1993... 06.01.2023
Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus) Omán 2018; Izrael 2019, 2022 06.01.2023
Sup krahujový (Gyps rueppellii) Španělsko 2023 20.04.2023
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Španělsko 1997, 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Sup hnědý (Aegypius monachus) Španělsko 2017, 2022 06.01.2023
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Bulharsko 1998... 06.01.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Slovensko 2006; ČR 2015, 2020, 2021 03.10.2021
Orel volavý (Clanga clanga) Řecko 2015; Kuvajt 2022 06.01.2023
Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) Španělsko 1997... 06.01.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) Izrael 2017, 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Orel iberský (Aquila adalberti) Španělsko 2017, 2022 06.01.2023
Orel královský (Aquila heliaca) Rumunsko 1996; ČR 2011, ... 03.10.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Bulharsko 1998; ČR 2019, 2020, 2021 03.10.2021
Orel jestřábí (Aquila fasciata) Maroko 2007 03.10.2021
Krahujec šikra (Accipiter badius) Kuvajt 2022 26.12.2022
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) Turecko 2022 20.05.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) ČR 1990... 06.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) ČR 1990... 06.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) ČR 1990... 06.01.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) ČR 1989... 06.01.2023
Moták stepní (Circus macrourus) Rumunsko 1996; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Moták lužní (Circus pygargus) ČR 1994... 06.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) ČR 1993... 06.01.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) ČR 1993... 06.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) ČR 1991... 06.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) ČR 1990... 06.01.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Rumunsko 1996; ČR 2014... 06.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) ČR 1989... 06.01.2023
Sova pálená (Tyto alba) ČR 1997; Velká Británie 2022 06.01.2023
Sýc rousný (Aegolius funereus) ČR 2007... 06.01.2023
Sýček obecný (Athene noctua) Řecko 2005; ČR 2012... 06.01.2023
Sovice krahujová (Surnia ulula) Norsko 2015 03.10.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ČR 2011... 06.01.2023
Výreček malý (Otus scops) Portugalsko 1997; ČR 2020, 2021, 2022; ... 06.01.2023
Výreček kyperský (Otus cyprius) Kypr 2024 28.04.2024
Výreček plavý (Otus brucei) Turecko 2022 16.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) ČR 1991... 06.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) ČR 1994... 06.01.2023
Výr velký (Bubo bubo) ČR 1994... 06.01.2023
Výr bledý (Bubo ascalaphus) Kuvajt 2022 26.12.2022
Puštík obecný (Strix aluco) ČR 1989... 06.01.2023
Puštík maghrebský (Strix mauritanica) Maroko 2007 03.11.2020
Puštík pouštní (Strix hadorami) Izrael 2022 02.10.2022
Puštík bělavý (Strix uralensis) Slovensko 2004; ČR 2020, 2022 06.01.2023
Puštík vousatý (Strix nebulosa) Polsko 2023 26.03.2023
Dudek chocholatý (Upupa epops) ČR 1994... 06.01.2023
Mandelík indický (Coracias benghalensis) Omán 2018; Kuvajt 2022 06.01.2023
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Rumunsko 1996; ČR 2021; ... 06.01.2023
Ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis) Izrael 2017, 2022; Turecko 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) ČR 1990.... 06.01.2023
Rybařík jižní (Ceryle rudis) Izrael 2017, 2019, 2022; ... 06.01.2023
Vlha arabská (Merops cyanophrys) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Vlha modrolící (Merops persicus) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) ČR 1992... 06.01.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) ČR 1991... 06.01.2023
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Švédsko 1995; ČR 2012, 2020, 2022 06.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) ČR 1990... 06.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) ČR 1992... 06.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) ČR 1991... 06.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) ČR 1989... 06.01.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Slovensko 2002; ČR 2011, 2020, 2021, 2022 06.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) ČR 1991... 06.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) ČR 1990... 06.01.2023
Žluna iberská (Picus sharpei) Portugalsko 1997; Španělsko 2019, 2022 06.01.2023
Žluna africká (Picus vaillantii) Maroko 2007 03.10.2021
Žluna šedá (Picus canus) ČR 1991... 06.01.2023
Poštolka jižní (Falco naumanni) Chorvatsko 1997; Řecko 2005, 2019; Maroko 2007; Izrael 2017, 2019; Španělsko 2017, 2019 ... 06.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) ČR 1989... 06.01.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Rumunsko 1996; ČR 2014, 2020 03.10.2021
Ostříž jižní (Falco eleonorae) Španělsko 2022 09.08.2022
Ostříž arabský (Falco concolor) Izrael 2022 28.09.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Norsko 1995; ČR 2015, 2020; Velká Británie 2022 06.01.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) ČR 1989... 06.01.2023
Raroh velký (Falco cherrug) ČR 1996... 06.01.2023
Raroh lovecký (Falco rusticolus) Norsko 2015; Island 2017 03.10.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) ČR 1994... 06.01.2023
Mníšek šedý (Myiopsitta monachus) Španělsko 2011... 06.01.2023
Aratinga škraboškový (Psittacara mitratus) Španělsko 2023 29.02.2024
Aratinga červenolící (Psittacara erythrogenys) Španělsko 2022 11.09.2022
Alexandr velký (Psittacula eupatria) Turecko 2014 16.04.2017
Alexandr malý (Psittacula krameri) Holandsko 2010... 06.01.2023
Čagra černotemenný (Tchagra senegalus) Maroko 2007 03.10.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) ČR 1990... 06.01.2023
Ťuhýk iberský (Lanius meridionalis) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Ťuhýk běločelý (Lanius nubicus) Izrael 2017... 06.01.2023
Ťuhýk menší (Lanius minor) ČR 1994; Turecko 2022 06.01.2023
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Ťuhýk mongolský (Lanius isabellinus) Omán 2018; Kuvajt 2022 06.01.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ČR 1989 03.10.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) ČR 1991... 06.01.2023
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) Švédsko 1995; Finsko 2015, 2016 06.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) ČR 1989... 06.01.2023
Straka iberská (Cyanopica cooki) Portugalsko 1997; Španělsko 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Straka obecná (Pica pica) ČR 1989... 06.01.2023
Straka severoafrická (Pica mauritanica) Maroko 2007 17.04.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) ČR 1994... 06.01.2023
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Maroko 2007... 06.01.2023
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Bulharsko 1998... 06.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) ČR 1989... 06.01.2023
Vrána domácí (Corvus splendens) Izrael 2017, 2019, 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) ČR 1989... 06.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) ČR 1993... 06.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) ČR 1989... 06.01.2023
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) ČR 1993... 06.01.2023
Krkavec krátkoocasý (Corvus rhipidurus) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) ČR 1992... 06.01.2023
Hedvábník šedý (Hypocolius ampelinus) Kuvajt 2022 26.12.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) ČR 1990... 06.01.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) ČR 1990... 06.01.2023
Sýkora temná (Poecile lugubris) Řecko 2005, 2015; Turecko 2022 06.01.2023
Sýkora laponská (Poecile cinctus) Rusko 1995; Švédsko 1995; Norsko 2002, 2015, 2016; Finsko 2008, 2015 06.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) ČR 1990... 06.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) ČR 1991... 06.01.2023
Sýkora modrá (Cyanistes teneriffae) Maroko 2007; Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) ČR 1989... 06.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) ČR 1989... 06.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) ČR 1990... 06.01.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) ČR 1990... 06.01.2023
Skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes) Maroko 2007; Kuvajt 2022 06.01.2023
Skřivan tlustozobý (Ramphocoris clotbey) Izrael 2022 26.09.2022
Skřivan pouštní (Ammomanes deserti) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Skřivan pruhoocasý (Ammomanes cinctura) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019, 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) Portugalsko 1997; ČR 1999; ... 06.01.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) ČR 1989... 06.01.2023
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae) Španělsko 1997, 2017, 2022; Maroko 2007 06.01.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) ČR 1990... 06.01.2023
Chocholouš maghrebský (Galerida macrorhyncha) Maroko 2007 17.04.2019
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) Norsko 1995, 2015, 2016; Bulharsko 1998; Maroko 2007; Turecko 2022 06.01.2023
Skřivan růžkatý (Eremophila bilopha) Maroko 2007; Izrael 2017; Kuvajt 2022 06.01.2023
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) Řecko 2005... 06.01.2023
Kalandra dvouskvrnná (Melanocorypha bimaculata) Omán 2018; Turecko 2022 06.01.2023
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) Rumunsko 1996... 06.01.2023
Skřivan Dupontův (Chersophilus duponti) Maroko 2007 03.10.2021
Skřivánek bledý (Eremalauda dunni) Izrael 2019 16.03.2019
Skřivánek menší (Alaudala rufescens) Maroko 2007... 06.01.2023
Skřivánek turkestánský (Alaudala heinei) Turecko 2022 19.05.2022
Bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus) Španělsko 2022 11.09.2022
Bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer) Omán 2018; Kuvajt 2022 06.01.2023
Bulbul bělouchý (Pycnonotus leucotis) Irán 2019; Kuvajt 2023 06.01.2023
Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Bulbul zahradní (Pycnonotus barbatus) Maroko 2007; Španělsko 2022 06.01.2023
Břehule říční (Riparia riparia) ČR 1992... 06.01.2023
Břehule hnědohrdlá (Riparia paludicola) Maroko 2007 03.10.2021
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta) Izrael 2017, 2019, 2022 ... 06.01.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) ČR 1989... 06.01.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) ČR 1989... 06.01.2023
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Portugalsko 1997... 06.01.2023
Cetie jižní (Cettia cetti) Slovinsko 2004... 06.01.2023
Priniovec křovinný (Scotocerca inquieta) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) ČR 1990... 06.01.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) ČR 1997... 06.01.2023
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) Maroko 2007 25.05.2019
Budníček balkánský (Phylloscopus orientalis) Bulharsko 1998; Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) ČR 2017 25.05.2019
Budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus) Holandsko 2017 22.11.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ČR 1990... 06.01.2023
Budníček černonohý (Phylloscopus sindianus) Kuvajt 2022 26.12.2022
Budníček kanárský (Phylloscopus canariensis) Kanárské ostrovy 2019, 2021 06.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) ČR 1989... 06.01.2023
Budníček iberský (Phylloscopus ibericus) Španělsko 2017, 2022 06.01.2023
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Finsko 2012; ČR 2019, 2020 03.10.2021
Budníček severní (Phylloscopus borealis) Norsko 2015, 2016 06.01.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) ČR 1990... 06.01.2023
Rákosník hlučnohlasý (Acrocephalus stentoreus) Izrael 2017, 2019, 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Rakousko 1997; ČR 2017; Turecko 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Polsko 2016 03.10.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) ČR 1990... 06.01.2023
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) Finsko 2012; ČR 2020 03.10.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ČR 1990... 06.01.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ČR 1990... 06.01.2023
Sedmihlásek malý (Iduna caligata) Finsko 2015 16.04.2017
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Chorvatsko 2000; Izrael 2017; Řecko 2019 03.10.2021
Sedmihlásek západní (Iduna opaca) Španělsko 2019, 2022 06.01.2023
Sedmihlásek pustinný (Hippolais languida) Turecko 2022 15.05.2022
Sedmihlásek olivový (Hippolais olivetorum) Bulharsko 1998; Řecko 2005; Turecko 2022 06.01.2023
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) Španělsko 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) ČR 1990... 06.01.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ČR 1990... 06.01.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ČR 1991... 06.01.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) ČR 1990... 06.01.2023
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Itálie 1996... 06.01.2023
Prinie obecná (Prinia gracilis) Izrael 2017... 06.01.2023
Prinie jihoasijská (Prinia lepida) Turecko 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) ČR 1989... 06.01.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) ČR 1991... 06.01.2023
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) ČR 1995... 06.01.2023
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) ČR 1991... 06.01.2023
Pěnice mistrovská (Curruca hortensis) Maroko 2007; Španělsko 2022 06.01.2023
Pěnice dlouhozobá (Curruca crassirostris) Řecko 2005; Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Pěnice malá (Curruca nana) Izrael 2019; Kuvajt 2022 06.01.2023
Pěnice severoafrická (Curruca deserticola) Maroko 2007 03.10.2021
Pěnice černolící (Curruca mystacea) Turecko 2022 16.05.2022
Pěnice turecká (Curruca ruppeli) Izrael 2019; Řecko 2019 06.01.2023
Pěnice kyperská (Curruca melanothorax) Kypr 2024 28.04.2024
Pěnice bělohrdlá (Curruca melanocephala) Portugalsko 1997, ... 03.10.2021
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Německo 2018; Rakousko 2018 03.10.2021
Pěnice západní (Curruca iberiae) Maroko 2007; Španělsko 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Pěnice ligurská (Curruca subalpina) Korsika 2023 22.05.2023
Pěnice vousatá (Curruca cantillans) Řecko 2019 03.10.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) ČR 1989... 06.01.2023
Pěnice brýlatá (Curruca conspicillata) Portugalsko 1997; Maroko 2007; Izrael 2019, ... 03.10.2021
Pěnice sardinská (Curruca sarda) Korsika 2023 22.05.2023
Pěnice kaštanová (Curruca undata) Portugalsko 1997; Španělsko 2017, 2022 06.01.2023
Sýkořík vínoprsý (Suthora webbiana) Holandsko 2017 29.02.2024
Mesie čínská (Leiothrix lutea) Španělsko 2022 14.08.2022
Argie irácká (Argya altirostris) Turecko 2022 16.05.2022
Argie afghánská (Argya huttoni) Irán 2019; Kuvajt 2022 06.01.2023
Argie akáciová (Argya fulva) Maroko 2007 03.10.2021
Argie arabská (Argya squamiceps) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) ČR 1990... 06.01.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) ČR 1989... 06.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) ČR 1990... 06.01.2023
Brhlík turecký (Sitta krueperi) Řecko 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Brhlík korsický (Sitta whiteheadi) Korsika 2023 22.05.2023
Brhlík skalní (Sitta neumayer) Chorvatsko 1997; Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2015, 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Brhlík dlouhozobý (Sitta tephronota) Turecko 2022 15.05.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) ČR 1989... 06.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Slovensko 1996; ČR 2010, ... 03.10.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) ČR 1990... 06.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) ČR 1991... 06.01.2023
Majna chocholatá (Acridotheres cristatellus) Portugalsko 2022 30.07.2022
Majna břehová (Acridotheres ginginianus) Omán 2018; Kuvajt 2022 06.01.2023
Majna obecná (Acridotheres tristis) Turecko 2014; Izrael 2017, 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Špaček růžový (Pastor roseus) ČR 2020; Turecko 2022 06.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) ČR 1989... 06.01.2023
Špaček černý (Sturnus unicolor) Španělsko 1997, 2011, 2017, 2019, 2022; Maroko 2007 06.01.2023
Špaček Tristramův (Onychognathus tristramii) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ČR 1989... 06.01.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) ČR 1991... 06.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Rusko 1995; ČR 2007... 06.01.2023
Kos černý (Turdus merula) ČR 1989... 06.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) ČR 1991... 06.01.2023
Kos horský (Turdus torquatus) ČR 1995... 06.01.2023
Pěvec černý (Cercotrichas podobe) Izrael 2019, 2022 06.01.2023
Pěvec ryšavý (Cercotrichas galactotes) Izrael 2017; Turecko 2022; Španělsko 2022 06.01.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) ČR 1991... 06.01.2023
Lejsek středomořský (Muscicapa tyrrhenica) Korsika 2023 22.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) ČR 1989... 06.01.2023
Iranie bělohrdlá (Irania gutturalis) Turecko 2022 15.05.2022
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Slovensko 2003; Finsko 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Polsko 2016; ČR 2020, 2022 06.01.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) ČR 1992... 06.01.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) ČR 1991... 06.01.2023
Lejsek malý (Ficedula parva) Slovensko 2002; ČR 2007, ... 03.10.2021
Lejsek černokrký (Ficedula semitorquata) Řecko 2019 03.10.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) ČR 1994... 06.01.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) ČR 1994... 06.01.2023
Modruška tajgová (Tarsiger cyanurus) Finsko 2015, 2016, 2018 06.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ČR 1989... 06.01.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) ČR 1992... 06.01.2023
Rehek severoafrický (Phoenicurus moussieri) Maroko 2007 03.10.2021
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2019; Izrael 2017... 06.01.2023
Skalník modrý (Monticola solitarius) Portugalsko 1997; Řecko 2005, 2019; Maroko 2007; Španělsko 2017... 06.01.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) ČR 1990... 06.01.2023
Bramborníček sibiřský (Saxicola maurus) Izrael 2019; Kuvajt 2022 06.01.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) ČR 1991... 06.01.2023
Bramborníček kanárský (Saxicola dacotiae) Kanárské ostrovy 2019, 2021 06.01.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) ČR 1995... 06.01.2023
Bělořit černohrdlý (Oenanthe seebohmi) Maroko 2007 03.10.2021
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) Rumunsko 1996; Bulharsko 1998; Izrael 2019; Řecko 2019; ... 06.01.2023
Bělořit kápový (Oenanthe monacha) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Bělořit pouštní (Oenanthe deserti) Maroko 2007; Izrael 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Portugalsko 1997 ... 06.01.2023
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) Rumunsko 1996 13.01.2024
Bělořit škraboškový (Oenanthe melanoleuca) Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2019; Izrael 2017 ... 29.02.2024
Bělořit kyperský (Oenanthe cypriaca) Kypr 2024 28.04.2024
Bělořit šedohlavý (Oenanthe moesta) Maroko 2007; Izrael 2019 03.10.2021
Skalníček černoocasý (Oenanthe melanura) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Bělořit skalní (Oenanthe finschii) Irán 2019; Izrael 2019; Turecko 2022; Kuvajt 2022 06.01.2023
Bělořit maghrebský (Oenanthe halophila) Maroko 2007 07.01.2023
Bělořit černohřbetý (Oenanthe lugens) Izrael 2017, 2019, 2022; Omán 2018 05.05.2024
Bělořit bělobrvý (Oenanthe xanthoprymna) Turecko 2022 18.05.2022
Bělořit perský (Oenanthe chrysopygia) Omán 2018; Irán 2019; Kuvajt 2022 06.01.2023
Bělořit pustinný (Oenanthe leucopyga) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Bělořit černý (Oenanthe leucura) Maroko 2007; Španělsko 2017 03.10.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) ČR 1990... 06.01.2023
Strdimil palestinský (Cinnyris osea) Izrael 2017, 2019, 2022 06.01.2023
Vrabec plavý (Carpospiza brachydactyla) Izrael 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Vrabec skalní (Petronia petronia) Maroko 2007; Španělsko 2017 ... 06.01.2023
Vrabec hnědoramenný (Gymnoris xanthocollis) Turecko 2022 06.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) ČR 1989... 06.01.2023
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) Maroko 2007; Řecko 2015, 2019; Izrael 2017, 2019, ... 03.10.2021
Vrabec italský (Passer italiae) Itálie 1996, 2017; Slovinsko 2011 06.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) ČR 1989... 06.01.2023
Vrabec moabský (Passer moabiticus) Izrael 2019, 2022; Turecko 2022 06.01.2023
Snovač černohlavý (Ploceus melanocephalus) Španělsko 2022 19.07.2022
Snovač africký (Euplectes afer) Španělsko 2022 24.07.2022
Stříbrozobka indická (Euodice malabarica) Francie 2017; Izrael 2022 06.01.2023
Astrild oranžovolící (Estrilda melpoda) Španělsko 2022 11.09.2022
Astrild vlnkovaný (Estrilda astrild) Portugalsko 1997; Španělsko 2019, 2022 06.01.2023
Astrild sahelský (Estrilda troglodytes) Španělsko 2022 11.09.2022
Tygříček tečkovaný (Amandava amandava) Španělsko 2019 04.05.2019
Vdovka černobílá (Vidua macroura) Portugalsko 2022 11.09.2022
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Bulharsko 1998; Slovensko 2002; Řecko 2005; ČR 2011, 2020; Turecko 2022 06.01.2023
Pěvuška skalní (Prunella ocularis) Turecko 2022 23.05.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) ČR 1990... 06.01.2023
Konipas luční (Motacilla flava) ČR 1991... 06.01.2023
Konipas citronový (Motacilla citreola) ČR 2011, 2020; Polsko 2012; Slovensko 2012 03.10.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) ČR 1991... 06.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) ČR 1989... 06.01.2023
Linduška velká (Anthus richardi) Izrael 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Linduška úhorní (Anthus campestris) Rumunsko 1996; Španělsko 2017; Izrael 2019; ČR 2012, 2020; Turecko 2022; ... 06.01.2023
Linduška dlouhozobá (Anthus similis) Izrael 2017 16.04.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) Rusko 1995; ČR 1997; ... 06.01.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) ČR 1991... 06.01.2023
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Norsko 1995, 2015; ČR 2014, 2020, 2021; ... 03.10.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) ČR 1997... 06.01.2023
Linduška skalní (Anthus petrosus) Velká Británie 2000, 2022; Norsko 2015; Holandsko 2017, 2021; Irsko 2018 06.01.2023
Linduška kanárská (Anthus berthelotii) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ČR 1989... 06.01.2023
Pěnkava africká (Fringilla spodiogenys) Maroko 2007 19.07.2023
Pěnkava pankanárská (Fringilla canariensis) Kanárské ostrovy 2019 19.07.2023
Pěnkava tenerifská (Fringilla teydea) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Pěnkava kanárská (Fringilla polatzeki) Kanárské ostrovy 2019 18.05.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) ČR 1994; Rusko 1995; Švédsko 2002; Slovinsko 2011; ... 03.10.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ČR 1990... 06.01.2023
Hýl křivčí (Pinicola enucleator) Finsko 2015, 2016 03.10.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) ČR 1990... 06.01.2023
Hýl růžovokřídlý (Rhodopechys sanguineus) Turecko 2022 20.05.2022
Hýl atlaský (Rhodopechys alienus) Maroko 2007 03.10.2021
Hýl trubač (Bucanetes githaginea) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019; Kanárské ostrovy 2019, 2021... 06.01.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) ČR 1994, 2020, 2021; Polsko 1995; Finsko 2008; ... 03.10.2021
Hýl sinajský (Carpodacus synoicus) Izrael 2019 15.03.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) ČR 1989... 06.01.2023
Hýl černozobý (Rhodospiza obsoleta) Izrael 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) ČR 2010, 2020, 2021, 2022; Norsko 2015 06.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) ČR 1990... 06.01.2023
Čečetka zimní (Acanthis flammea) ČR 1994; Rusko 1995... 06.01.2023
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) ČR 1994; Slovensko 1997... 06.01.2023
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) Rusko 1995; Norsko 2015, 2016 03.10.2021
Křivka velká (Loxia pytyopsittacus) Rusko 1995; Holandsko 2017; Velká Británie 2022 06.01.2023
Křivka skotská (Loxia scotica) Velká Británie 2022 17.06.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) ČR 1991; Rusko 1995; Bulharsko 1997; ... 03.10.2021
Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera) Norsko 2002 03.10.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) ČR 1989... 06.01.2023
Zvonohlík korsický (Carduelis corsicana) Korsika 2023 22.05.2023
Zvonohlík královský (Serinus pusillus) Turecko 2022 20.05.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) ČR 1989... 06.01.2023
Zvonohlík levantský (Serinus syriacus) Izrael 2019 12.03.2019
Kanár divoký (Serinus canaria) Kanárské ostrovy 2019, 2022 06.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) ČR 1990... 06.01.2023
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Norsko 1995, 2015; Holandsko 2010; ČR 2020 03.10.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) ČR 1994, 2020 ...; Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015, 2016; Holandsko 2010; Polsko 2012, 2013; Finsko 2015; Island 2017 06.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) ČR 1993... 06.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) ČR 1989... 06.01.2023
Strnad viničný (Emberiza cia) Portugalsko 1997; Bulharsko 1998; Maroko 2007; Řecko 2015; Španělsko 2017; Turecko 2022 06.01.2023
Strnad šedý (Emberiza cineracea) Řecko 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Rakousko 1996; Řecko 2005; Izrael 2017; ČR 2016, 2020 ... 06.01.2023
Strnad šedokrký (Emberiza caesia) Izrael 2017, 2019; Řecko 2019 ... 06.01.2023
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Portugalsko 1997; Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2015, 2019; Maroko 2007; Španělsko 2017, 2022 ... 06.01.2023
Strnad pruhovaný (Emberiza striolata) Izrael 2017, 2022 06.01.2023
Strnad saharský (Emberiza sahari) Maroko 2007 03.10.2021
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Rusko 1995; ČR 2016 03.10.2021
Strnad tajgový (Emberiza rustica) Finsko 2015; ČR 2022 06.01.2023
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) Řecko 2005, 2019; Turecko 2022 06.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) ČR 1990... 06.01.2023
Trupiál baltimorský (Icterus galbula) Holandsko 2010 03.10.2021