Tomáš Grim - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) ČR 1990, 2020; Polsko 2013 04.10.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) ČR 1990, ...; Itálie 2004; Holandsko 2010; Rakousko 2021 04.10.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Island 2017; Holandsko 2017 03.10.2021
Husa velká (Anser anser) ČR 1989; ... 04.10.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) ČR 1991; ... 04.10.2021
Husa malá (Anser erythropus) ČR 2007, 2018, 2021; Maďarsko 2007; Řecko 2015; Holandsko 2017 03.10.2021
Berneška velká (Branta canadensis) Švédsko 1995; Norsko 2002, 2010; Finsko 2012, 2013, 2015; ČR 2013, 2020, 2021; Holandsko 2017, 2021 04.10.2021
Berneška malá (Branta hutchinsii) Holandsko 2010, 2021 07.10.2021
Berneška tmavá (Branta bernicla) Holandsko 2010, 2017, 2021; Irsko 2018; ČR 2020 04.10.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Norsko 2002; Itálie 2004; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Holandsko 2010, 2017, 2021; ČR 2011, 2015, 2016, 2018, 2020; Estonsko 2017; Island 2017 04.10.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) ČR 2009, 2011, 2016, 2018, 2020 04.10.2021
Labuť černá (Cygnus atratus) Holandsko 2010, 2021 04.10.2021
Labuť velká (Cygnus olor) ČR 1989; ... 04.10.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) ČR 2018, 2020 04.10.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Švédsko 1995; Maďarsko 2001; Norsko 2002; Finsko 2008, 2012, 2015, 2016, 2017; Estonsko 2017; Island 2017; ČR 2010, ... 04.10.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Holandsko 2010, 2016, 2017, 2021; Izrael 2017, 2019; ČR 2010, ... 04.10.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) ČR 1992, ...; Rakousko 1994, ...; Rusko 1995; Švédsko 1995; Francie 1996, ...; Rumunsko 1996; Maroko 2007; Holandsko 2010, ...; Řecko 2015; ... 04.10.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Švédsko 1995; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Maroko 2007; ČR 2011, 2018, 2020, 2021; Řecko 2019; Španělsko 2019; Holandsko 2021 04.10.2021
Pižmovka velká (Cairina moschata) Kanárské ostrovy 2021 21.08.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) ČR 2003, ... 04.10.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) ČR 1990, ... 04.10.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ČR 1991, ...; Norsko 1995; Rakousko 1996; Maďarsko 2001, 2007, 2019; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Holandsko 2010, 2017, 2021; Norsko 2010, ...; Finsko 2012, ...; Polsko 2013; Island 2017; Izrael 2019 04.10.2021
Hvízdák americký (Anas americana) Velká Británie 2022 20.06.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ČR 1989, ... 04.10.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) ČR 1990, ... 04.10.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Maroko 2007; Holandsko 2010, 2021; Finsko 2013; Izrael 2017, 2019; Island 2017 04.10.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čírka obecná (Anas crecca) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čírka úzkozobá (Anas angustirostris) Maroko 2007 03.10.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) ČR 1991, ... 04.10.2021
Polák velký (Aythya ferina) ČR 1989, ... 04.10.2021
Polák malý (Aythya nyroca) ČR 1994, ...; Rakousko 1996, 2016; Rumunsko 1996; Maroko 2007; Maďarsko 2007; Řecko 2015; Slovensko 2016; Izrael 2019 04.10.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) ČR 1989, ... 04.10.2021
Polák kaholka (Aythya marila) ČR 1994, ...; Polsko 1998, 2013; Norsko 2002; Řecko 2015; Severní Makedonie 2015; Island 2017 04.10.2021
Kajka Stellerova (Polysticta stelleri) Norsko 2016 03.10.2021
Kajka královská (Somateria spectabilis) Norsko 2016 03.10.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015, 2016; Švédsko 2002; Holandsko 2010, 2021; Polsko 2013; Estonsko 2017; Island 2017 04.10.2021
Kačka strakatá (Histrionicus histrionicus) Island 2017 30.06.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) ČR 1994, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995; Polsko 2013; Holandsko 2021 04.10.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) ČR 1994; Rusko 1995; Polsko 2013; Norsko 2015, 2016; Holandsko 2021 04.10.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) ČR 1994, 2013, 2016, 2020; Norsko 1995, 2015, 2016; Polsko 1998, 2013; Island 2017 04.10.2021
Hohol bělavý (Bucephala albeola) Holandsko 2017 22.11.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) ČR 1991, ... 04.10.2021
Hohol islandský (Bucephala islandica) Island 2017 30.06.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) ČR 1991, ...; Polsko 1998, 2013; Holandsko 2017 04.10.2021
Morčák velký (Mergus merganser) ČR 1990, ... 04.10.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) ČR 1993, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995, 2002; Polsko 1998, 2013; Slovinsko 2004; Itálie 2004; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) Holandsko 2021 28.09.2021
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) Španělsko 2017, 2019 04.10.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Rusko 1995; Švédsko 1995; ČR 1995, 2005, 2017, 2020; Slovensko 1997; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015 04.10.2021
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Švédsko 1995; Finsko 2012, 2013, 2016, 2017; Norsko 2016; ČR 2020 04.10.2021
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) ČR 1995, 1996, 2012, 2020; Slovensko 1997; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015 04.10.2021
Bělokur horský (Lagopus muta) Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015; Finsko 2015; Island 2017; Německo 2018 04.10.2021
Bělokur rousný (Lagopus lagopus) Rusko 1995; Norsko 1995, 2016; Finsko 2015; Irsko 2018 (L. l. scotica) 04.10.2021
Velekur kaspický (Tetraogallus caspius) Turecko 2022 20.05.2022
Orebice horská (Alectoris graeca) Chorvatsko 1997 03.10.2021
Orebice čukar (Alectoris chukar) Izrael 2017; Řecko 2019 04.10.2021
Orebice berberská (Alectoris barbara) Maroko 2007; Španělsko 2019 04.10.2021
Orebice rudá (Alectoris rufa) Španělsko 1997, 2017, 2019 04.10.2021
Koroptev pouštní (Ammoperdix griseogularis) Turecko 2022 17.05.2022
Koroptev arabská (Ammoperdix heyi) Izrael 2017, 2019 04.10.2021
Frankolín obecný (Francolinus francolinus) Izrael 2017 16.04.2017
Frankolín dvouostruhý (Pternistis bicalcaratus) Maroko 2007 03.10.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) ČR 1989, ...; Rakousko 1996, ...; Rumunsko 1996; Slovensko 1999, ...; Polsko 2019 04.10.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) ČR 1990, ...; Rakousko 1996, ...; Rumunsko 1996; Slovensko 2002, ...; Maroko 2007; Finsko 2012; Španělsko 2017, 2019; Izrael 2019; Řecko 2019 04.10.2021
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) ČR 1998, 2010, 2020 04.10.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) ČR 1989, ... 04.10.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Itálie 2004; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2017; Norsko 2015; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) ČR 1992, ...; Rusko 1995; Norsko 1995; Švédsko 1995; Slovinsko 2004; Itálie 2004, 2005; ; Finsko 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 04.10.2021
Potáplice lední (Gavia immer) ČR 1994 (FK 33/94) 03.10.2021
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) Norsko 2015 03.10.2021
Buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus) Španělsko 2022 06.08.2022
Buřňáček běločelý (Pelagodroma marina) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Albatros černobrvý (Thalassarche melanophris) Velká Británie 2022 22.06.2022
Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus) Kanárské ostrovy 2019 20.05.2019
Buřňáček madeirský (Oceanodroma castro) Kanárské ostrovy 2021 26.12.2021
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Velká Británie 1998, 2000; Norsko 2015; Island 2017 04.10.2021
Buřňák šedý (Calonectris diomedea) Řecko 2019 03.10.2021
Buřňák severoatlantský (Calonectris borealis) Portugalsko 1997; Kanárské ostrovy 2019 03.10.2021
Buřňák temný (Ardenna grisea) Izrael 2017 16.04.2017
Buřňák severní (Puffinus puffinus) Island 2017 17.01.2021
Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan) Řecko 2019 03.10.2021
Buřňák baleárský (Puffinus mauretanicus) Portugalsko 1997 17.01.2021
Buřňák makaronéský (Puffinus baroli) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Buřňák Bulwerův (Bulweria bulwerii) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) ČR 1989, ... 04.10.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) ČR 1993, 2013, 2020, 2021; Rakousko 1996; Rumunsko 1996; Finsko 2013, 2015, 2016 04.10.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) ČR 1990, ... 04.10.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) ČR 1996, 2000, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021; Polsko 1998; Finsko 2013, 2015, 2017; Island 2017 04.10.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) ČR 1990, ... 04.10.2021
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Francie 1996, 2017; Španělsko 1997, 2017, 2019; Řecko 2005, 2015, 2019; Maroko 2007; Izrael 2017, 2019 04.10.2021
Plameňák malý (Phoenicopterus minor) Španělsko 2022 10.08.2022
Faeton červenozobý (Phaethon aethereus) Kanárské ostrovy 2019 16.05.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) ČR 1990, ... 04.10.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) ČR 1989, ... 04.10.2021
Ibis skalní (Geronticus eremita) Maroko 2007 03.10.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Rumunsko 1996; Rakousko 1997; Maroko 2007; Polsko 2012; Slovensko 2012; Izrael 2017, 2019; Řecko 2019 04.10.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) ČR 1993 03.10.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) Rakousko 1994; ČR 1994 03.10.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) ČR 1990 03.10.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) ČR 1992 03.10.2021
Volavka proměnlivá (Butorides striata) Izrael 2017 16.04.2017
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Rumunsko 1996; ČR 2003 03.10.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Portugalsko 1997; ČR 2020 03.10.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) ČR 1989 03.10.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) ČR 1993 03.10.2021
Volavka bílá (Egretta alba) ČR 1992 03.10.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Francie 1996; ČR 2011 03.10.2021
Volavka západní (Egretta gularis) Izrael 2017 16.04.2017
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Rumunsko 1996 03.10.2021
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) Rumunsko 1996 03.10.2021
Terej bílý (Morus bassanus) Velká Británie 2000 03.10.2021
Terej žlutonohý (Sula leucogaster) Jordánsko 2022 28.09.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Rumunsko 1996; ČR 2009 03.10.2021
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) Norsko 1995 03.10.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) ČR 1990 03.10.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) ČR 1994 03.10.2021
Luněc šedý (Elanus caeruleus) Maroko 2007; Španělsko 2019 03.10.2021
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) Španělsko 2017 07.05.2017
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Portugalsko 1997 03.10.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) ČR 1993 03.10.2021
Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus) Omán 2018; Izrael 2019 03.10.2021
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Španělsko 1997 03.10.2021
Sup hnědý (Aegypius monachus) Španělsko 2017 07.05.2017
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Bulharsko 1998 03.10.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Slovensko 2006; ČR 2015, 2020, 2021 03.10.2021
Orel volavý (Clanga clanga) Řecko 2015 03.10.2021
Orel nejmenší (Aquila pennata) Španělsko 1997 03.10.2021
Orel stepní (Aquila nipalensis) Izrael 2017 16.04.2017
Orel iberský (Aquila adalberti) Španělsko 2017 07.05.2017
Orel královský (Aquila heliaca) Rumunsko 1996; ČR 2011, ... 03.10.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Bulharsko 1998; ČR 2019, 2020, 2021 03.10.2021
Orel jestřábí (Aquila fasciata) Maroko 2007 03.10.2021
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) Turecko 2022 20.05.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) ČR 1990 03.10.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) ČR 1990 03.10.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) ČR 1990 03.10.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) ČR 1989 03.10.2021
Moták stepní (Circus macrourus) Rumunsko 1996; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Moták lužní (Circus pygargus) ČR 1994 03.10.2021
Luňák červený (Milvus milvus) ČR 1993 03.10.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) ČR 1993 03.10.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) ČR 1991 03.10.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) ČR 1990 03.10.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Rumunsko 1996; ČR 2014 03.10.2021
Káně lesní (Buteo buteo) ČR 1989 03.10.2021
Drop velký (Otis tarda) Rakousko 1996; ČR 2019 03.10.2021
Drop obojkový (Chlamydotis undulata) Kanárské ostrovy 2019 15.05.2019
Drop hřívnatý (Chlamydotis macqueenii) Izrael 2017 16.04.2017
Drop malý (Tetrax tetrax) Španělsko 2017 07.05.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ČR 1989 03.10.2021
Chřástal polní (Crex crex) ČR 1990 03.10.2021
Chřástal malý (Porzana parva) ČR 1994 03.10.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) ČR 1994 03.10.2021
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) Španělsko 1997 03.10.2021
Slípka africká (Porphyrio madagascariensis) Izrael 2022 26.09.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) ČR 1990 03.10.2021
Lyska hřebenatá (Fulica cristata) Maroko 2007 03.10.2021
Lyska černá (Fulica atra) ČR 1990 03.10.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) Švédsko 1995; ČR 2002 03.10.2021
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Rumunsko 1996 03.10.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Rusko 1995; ČR 2017, 2020 03.10.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Rakousko 1994; ČR 2011 03.10.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Rakousko 1994; ČR 1994 03.10.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) ČR 1989 03.10.2021
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) Izrael 2017 16.04.2017
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) ČR 2000, 2012, 2021 (co-self-found) 03.10.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Norsko 1995; ČR 2000 03.10.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) ČR 2021 03.10.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) ČR 1994 03.10.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) ČR 1990 03.10.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) ČR 1989 03.10.2021
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Rakousko 1994; ČR 2020 (self-found) 03.10.2021
Kulík větší (Charadrius leschenaultii) Holandsko 2021 (co-self-found) 03.10.2021
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Norsko 1995; ČR 2021 03.10.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) ČR 1993 03.10.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) ČR 2014 03.10.2021
Bekasina větší (Gallinago media) Finsko 2017; ČR 2020 03.10.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) ČR 1990 03.10.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) ČR 1990 03.10.2021
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Rusko 1995; ČR 2020 03.10.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) ČR 1994 03.10.2021
Koliha velká (Numenius arquata) ČR 1990 03.10.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) ČR 1992 03.10.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) ČR 1989 03.10.2021
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) ČR 1994 03.10.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) ČR 1990 03.10.2021
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) ČR 2020 (co-self-found) 03.10.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) ČR 1990 03.10.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) ČR 1990 03.10.2021
Vodouš malý (Xenus cinereus) ČR 2020 03.10.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) ČR 1990 03.10.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Rusko 1995; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) Holandsko 2010; ČR 2011 03.10.2021
Jespák písečný (Calidris alba) Rumunsko 1996; ČR 2020 03.10.2021
Jespák malý (Calidris minuta) ČR 1990 03.10.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) ČR 1994 03.10.2021
Jespák tundrový (Calidris fuscicollis) Holandsko 2021 03.10.2021
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) ČR 2020; Holandsko 2021 (self-found) 03.10.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) ČR 1994 03.10.2021
Jespák mořský (Calidris maritima) Holandsko 2010 03.10.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) ČR 1991 03.10.2021
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Rumunsko 1996; ČR 2020 03.10.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) ČR 1990 03.10.2021
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Norsko 1995; ČR 2020 03.10.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) ČR 2013 03.10.2021
Běhulík plavý (Cursorius cursor) Maroko 2007 03.10.2021
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Rumunsko 1996 03.10.2021
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) ČR 2022 06.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Norsko 1995; ČR 2019, 2020 03.10.2021
Racek Sabinův (Xema sabini) Polsko 2022 19.09.2022
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Chorvatsko 1997 03.10.2021
Racek Bonapartův (Chroicocephalus philadelphia) Španělsko 2019 29.04.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) ČR 1989 03.10.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) ČR 1990 03.10.2021
Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii) Španělsko 1997 03.10.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Rakousko 1994; ČR 2007 03.10.2021
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Izrael 2017; ČR 2018, 2020 03.10.2021
Racek bělooký (Ichthyaetus leucophthalmus) Izrael 2017 16.04.2017
Racek bouřní (Larus canus) ČR 1990 03.10.2021
Racek kroužkozobý (Larus delawarensis) Irsko 2018 13.03.2018
Racek mořský (Larus marinus) Rusko 1995; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Racek šedý (Larus hyperboreus) Norsko 1995; ČR 2000 (FK 42/2002) 03.10.2021
Racek polární (Larus glaucoides) Holandsko 2017 22.11.2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Litva 1995; ČR 2000 03.10.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) ČR 1991 03.10.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Francie 1996; ČR 2006 03.10.2021
Racek arménský (Larus armenicus) Izrael 2017 03.10.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) ČR 1995 03.10.2021
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Rumunsko 1996 03.10.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Rumunsko 1996; ČR 2011 03.10.2021
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Francie 1996, 1998; Rumunsko 1996; Itálie 2004; Řecko 2005; Maroko 2007; Dánsko 2015; Izrael 2017; ČR 2020; Holandsko 2021 04.10.2021
Rybák malý (Sternula albifrons) Francie 1996; Rumunsko 1996; Řecko 2005; Izrael 2017; Španělsko 2017; ČR 2020 04.10.2021
Rybák rajský (Sterna dougallii) Velká Británie 2022 20.06.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) ČR 1990; ... 04.10.2021
Rybák bělolící (Sterna repressa) Izrael 2017 16.04.2017
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Velká Británie 2000; Island 2017; ČR 2001 04.10.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) ČR 1994; ... 04.10.2021
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Rumunsko 1996; ČR 2002 03.10.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) ČR 1993; ... 04.10.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) ČR 2020 03.10.2021
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Island 2017; ČR 2020; Holandsko 2021 04.10.2021
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) Norsko 1995, 2015; Finsko 2015; ČR 2020 04.10.2021
Alkoun malý (Alle alle) Holandsko 2017 22.11.2017
Alkoun tlustozobý (Uria lomvia) Norsko 2015; Island 2017 04.10.2021
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Norsko 2015; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Alka malá (Alca torda) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015, 2016; Island 2017; Holandsko 2021 04.10.2021
Alkoun obecný (Cepphus grylle) Rusko 1995; Norsko 1995, 2015; Island 2017; Irsko 2018 04.10.2021
Papuchalk severní (Fratercula arctica) Norsko 2015 03.10.2021
Stepokur krásný (Pterocles alchata) Španělsko 2017 07.05.2017
Stepokur saharský (Pterocles senegallus) Izrael 2017 16.04.2017
Stepokur písečný (Pterocles orientalis) Maroko 2007 03.10.2021
Stepokur korunkatý (Pterocles coronatus) Maroko 2007 03.10.2021
Stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii) Izrael 2017 07.05.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) ČR 1989 03.10.2021
Holub doupňák (Columba oenas) ČR 1995 03.10.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) ČR 1990 03.10.2021
Holub kanárský (Columba bollii) Kanárské ostrovy 2019 07.05.2019
Holub vavřínový (Columba junoniae) Kanárské ostrovy 2019 09.05.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) ČR 1989 03.10.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) ČR 1989 03.10.2021
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) Maroko 2007 03.10.2021
Hrdlička kapská (Oena capensis) Izrael 2017 16.04.2017
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius) Izrael 2017 16.04.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) ČR 1989 03.10.2021
Sova pálená (Tyto alba) ČR 1997 03.10.2021
Výreček plavý (Otus brucei) Turecko 2022 16.05.2022
Výreček malý (Otus scops) Portugalsko 1997; ČR 2020, 2021 03.10.2021
Výr velký (Bubo bubo) ČR 1994 03.10.2021
Puštík obecný (Strix aluco) ČR 1989 03.10.2021
Puštík maghrebský (Strix mauritanica) Maroko 2007 03.11.2020
Puštík bělavý (Strix uralensis) Slovensko 2004; ČR 2020 03.10.2021
Sovice krahujová (Surnia ulula) Norsko 2015 03.10.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ČR 2011 03.10.2021
Sýček obecný (Athene noctua) Řecko 2005; ČR 2012 03.10.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) ČR 2007 03.10.2021
Kalous ušatý (Asio otus) ČR 1991 03.10.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) ČR 1994 03.10.2021
Lelek rudokrký (Caprimulgus ruficollis) Španělsko 1997 03.10.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) ČR 1996 03.10.2021
Lelek světlý (Caprimulgus aegyptius) Maroko 2007 03.10.2021
Rorýs velký (Apus melba) Portugalsko 1997 03.10.2021
Rorýs obecný (Apus apus) ČR 1989 03.10.2021
Rorýs jednobarvý (Apus unicolor) Kanárské ostrovy 2019 06.05.2019
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Portugalsko 1997 03.10.2021
Rorýs domovní (Apus affinis) Maroko 2007, Turecko 2022 17.05.2022
Rorýs bělokostřecový (Apus caffer) Španělsko 2022 01.08.2022
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Rumunsko 1996; ČR 2021 03.10.2021
Ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis) Izrael 2017 03.10.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) ČR 1990 03.10.2021
Rybařík jižní (Ceryle rudis) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Vlha modrolící (Merops persicus) Izrael 2017 16.04.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) ČR 1992 03.10.2021
Vlha arabská (Merops cyanophrys) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) ČR 1994 03.10.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) ČR 1991 03.10.2021
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Švédsko 1995; ČR 2012, 2020 03.10.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) ČR 1990 03.10.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) ČR 1992 03.10.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) ČR 1991 03.10.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) ČR 1989 03.10.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Slovensko 2002; ČR 2011, 2020, 2021 03.10.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) ČR 1991 03.10.2021
Žluna zelená (Picus viridis) ČR 1990 03.10.2021
Žluna iberská (Picus sharpei) Portugalsko 1997; Španělsko 2019 03.10.2021
Žluna africká (Picus vaillantii) Maroko 2007 03.10.2021
Žluna šedá (Picus canus) ČR 1991 03.10.2021
Poštolka jižní (Falco naumanni) Chorvatsko 1997; Řecko 2005, 2019; Maroko 2007; Izrael 2017, 2019; Španělsko 2017, 2019 03.10.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) ČR 1989 03.10.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Rumunsko 1996; ČR 2014, 2020 03.10.2021
Ostříž jižní (Falco eleonorae) Španělsko 2022 09.08.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Norsko 1995; ČR 2015, 2020 03.10.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) ČR 1989 03.10.2021
Raroh velký (Falco cherrug) ČR 1996 03.10.2021
Raroh lovecký (Falco rusticolus) Norsko 2015; Island 2017 03.10.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) ČR 1994 03.10.2021
Papoušek mniší (Myiopsitta monachus) Španělsko 2011 16.04.2017
Alexandr velký (Psittacula eupatria) Turecko 2014 16.04.2017
Alexandr malý (Psittacula krameri) Holandsko 2010 01.03.2017
Čagra černotemenný (Tchagra senegalus) Maroko 2007 03.10.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) ČR 1989 03.10.2021
Ťuhýk menší (Lanius minor) ČR 1994 03.10.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) ČR 1990 03.10.2021
Ťuhýk iberský (Lanius meridionalis) Portugalsko 1997 03.10.2021
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Portugalsko 1997 03.10.2021
Ťuhýk běločelý (Lanius nubicus) Izrael 2017 16.04.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) ČR 1991 03.10.2021
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) Švédsko 1995 03.10.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) ČR 1989 03.10.2021
Straka iberská (Cyanopica cooki) Portugalsko 1997; Španělsko 2017, 2019 03.10.2021
Straka obecná (Pica pica) ČR 1989 03.10.2021
Straka severoafrická (Pica mauritanica) Maroko 2007 17.04.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) ČR 1994 03.10.2021
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Maroko 2007 03.10.2021
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Bulharsko 1998 03.10.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) ČR 1989 03.10.2021
Vrána domácí (Corvus splendens) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) ČR 1989 03.10.2021
Vrána černá (Corvus corone) ČR 1993 03.10.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) ČR 1989 03.10.2021
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) Izrael 2017 16.04.2017
Krkavec velký (Corvus corax) ČR 1993 03.10.2021
Krkavec krátkoocasý (Corvus rhipidurus) Izrael 2017 16.04.2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) ČR 1992 03.10.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) ČR 1990 03.10.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) ČR 1990 03.10.2021
Sýkora temná (Poecile lugubris) Slovinsko 2011 03.10.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) ČR 1990 03.10.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) ČR 1991 03.10.2021
Sýkora laponská (Poecile cinctus) Rusko 1995 03.10.2021
Sýkora modrá (Cyanistes teneriffae) Maroko 2007; Kanárské ostrovy 2019 03.10.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) ČR 1989 03.10.2021
Sýkora koňadra (Parus major) ČR 1989 03.10.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) ČR 1990 03.10.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) ČR 1990 03.10.2021
Skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes) Maroko 2007 03.10.2021
Skřivan tlustozobý (Ramphocoris clotbey) Izrael 2022 26.09.2022
Skřivan pouštní (Ammomanes deserti) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Skřivan pruhoocasý (Ammomanes cinctura) Maroko 2007; Izrael 2017 03.10.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) Portugalsko 1997; ČR 1999 03.10.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) ČR 1989 03.10.2021
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae) Španělsko 1997, 2017; Maroko 2007 03.10.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) ČR 1990 03.10.2021
Chocholouš maghrebský (Galerida macrorhyncha) Maroko 2007 17.04.2019
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) Norsko 1995 03.10.2021
Skřivan růžkatý (Eremophila bilopha) Maroko 2007; Izrael 2017 03.10.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) Řecko 2005 03.10.2021
Kalandra dvouskvrnná (Melanocorypha bimaculata) Omán 2018, Turecko 2022 23.05.2022
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) Rumunsko 1996 03.10.2021
Skřivan Dupontův (Chersophilus duponti) Maroko 2007 03.10.2021
Skřivánek bledý (Eremalauda dunni) Izrael 2019 16.03.2019
Skřivánek menší (Alaudala rufescens) Maroko 2007 03.10.2021
Skřivánek turkestánský (Alaudala heinei) Turecko 2022 19.05.2022
Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Bulbul zahradní (Pycnonotus barbatus) Maroko 2007 03.10.2021
Břehule hnědohrdlá (Riparia paludicola) Maroko 2007 03.10.2021
Břehule říční (Riparia riparia) ČR 1992 03.10.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) ČR 1989 03.10.2021
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Portugalsko 1997 03.10.2021
Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta) Izrael 2017 16.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) ČR 1989 03.10.2021
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Portugalsko 1997 03.10.2021
Cetie jižní (Cettia cetti) Slovinsko 2004 03.10.2021
Priniovec křovinný (Scotocerca inquieta) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) ČR 1990 03.10.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ČR 1990 03.10.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) ČR 1989 03.10.2021
Budníček iberský (Phylloscopus ibericus) Španělsko 2017 07.05.2017
Budníček kanárský (Phylloscopus canariensis) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) Maroko 2007 25.05.2019
Budníček balkánský (Phylloscopus orientalis) Bulharsko 1998; Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) ČR 1997 03.10.2021
Budníček zlatohlavý (Phylloscopus proregulus) Holandsko 2017 22.11.2017
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) ČR 2017 25.05.2019
Budníček severní (Phylloscopus borealis) Norsko 2015 25.05.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Finsko 2012; ČR 2019, 2020 03.10.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) ČR 1990 03.10.2021
Rákosník hlučnohlasý (Acrocephalus stentoreus) Izrael 2017 16.04.2017
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Rakousko 1997; ČR 2017 03.10.2021
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Polsko 2016 03.10.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) ČR 1990 03.10.2021
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) Finsko 2012; ČR 2020 03.10.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ČR 1990 03.10.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ČR 1990 03.10.2021
Sedmihlásek malý (Iduna caligata) Finsko 2015 16.04.2017
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Chorvatsko 2000; Izrael 2017; Řecko 2019 03.10.2021
Sedmihlásek západní (Iduna opaca) Španělsko 2019 02.05.2019
Sedmihlásek pustinný (Hippolais languida) Turecko 2022 15.05.2022
Sedmihlásek olivový (Hippolais olivetorum) Bulharsko 1998; Řecko 2005 03.10.2021
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) Španělsko 2017 07.05.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) ČR 1990 03.10.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ČR 1990 03.10.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) ČR 1990 03.10.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) ČR 1991 03.10.2021
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Itálie 1996 03.10.2021
Prinie obecná (Prinia gracilis) Izrael 2017 03.10.2021
Prinie (Prinia lepida) Turecko 2022 16.05.2022
Argie irácká (Turdoides altirostris) Turecko 2022 16.05.2022
Argie šedá (Turdoides squamiceps) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Argie akáciová (Turdoides fulva) Maroko 2007 03.10.2021
Timálie čínská (Leiothrix lutea) Španělsko 2022 14.08.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) ČR 1989 03.10.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) ČR 1991 03.10.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) ČR 1995 03.10.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) ČR 1991 03.10.2021
Pěnice mistrovská (Sylvia hortensis) Maroko 2007 01.03.2017
Pěnice dlouhozobá (Sylvia crassirostris) Řecko 2005; Izrael 2017 03.10.2021
Pěnice malá (Sylvia nana) Izrael 2019 03.10.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ČR 1989 03.10.2021
Pěnice kaštanová (Sylvia undata) Portugalsko 1997; Španělsko 2017 03.10.2021
Pěnice severoafrická (Sylvia deserticola) Maroko 2007 03.10.2021
Pěnice brýlatá (Sylvia conspicillata) Portugalsko 1997; Maroko 2007; Izrael 2019, ... 03.10.2021
Pěnice vousatá (Sylvia cantillans) Řecko 2019 03.10.2021
Pěnice západní (Sylvia iberiae) Maroko 2007 03.10.2021
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) Portugalsko 1997, ... 03.10.2021
Pěnice černolící (Sylvia mystacea) Turecko 2022 16.05.2022
Pěnice turecká (Sylvia ruppelli) Izrael 2019 10.03.2019
Sýkořice vínoprsá (Sinosuthora webbiana) Holandsko 2017 22.11.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) ČR 1990 03.10.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) ČR 1989 03.10.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) ČR 1990 03.10.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) ČR 1989 03.10.2021
Brhlík turecký (Sitta krueperi) Řecko 2019 03.10.2021
Brhlík skalní (Sitta neumayer) Chorvatsko 1997; Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2015, 2019 03.10.2021
Brhlík dlouhozobý (Sitta tephronota) Turecko 2022 15.05.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Slovensko 1996; ČR 2010, ... 03.10.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) ČR 1990 03.10.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) ČR 1991 03.10.2021
Majna chocholatá (Acridotheres cristatellus) Portugalsko 2022 30.07.2022
Majna obecná (Acridotheres tristis) Turecko 2014; Izrael 2017 03.10.2021
Špaček růžový (Pastor roseus) ČR 2020 03.10.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) ČR 1989 03.10.2021
Špaček černý (Sturnus unicolor) Španělsko 1997, 2011, 2017, 2019; Maroko 2007 03.10.2021
Špaček Tristramův (Onychognathus tristramii) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Kos horský (Turdus torquatus) ČR 1995 03.10.2021
Kos černý (Turdus merula) ČR 1989 03.10.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) ČR 1991 03.10.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Rusko 1995; ČR 2007 03.10.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ČR 1989 03.10.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) ČR 1991 03.10.2021
Pěvec černý (Cercotrichas podobe) Izrael 2019 10.03.2019
Pěvec ryšavý (Cercotrichas galactotes) Izrael 2017 16.04.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) ČR 1991 03.10.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) ČR 1989 03.10.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) ČR 1991 03.10.2021
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Slovensko 2003; ČR 2020 03.10.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) ČR 1992 03.10.2021
Iranie bělohrdlá (Irania gutturalis) Turecko 2022 15.05.2022
Modruška tajgová (Tarsiger cyanurus) Finsko 2015, 2016 03.10.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) ČR 1994 03.10.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) ČR 1994 03.10.2021
Lejsek černokrký (Ficedula semitorquata) Řecko 2019 03.10.2021
Lejsek malý (Ficedula parva) Slovensko 2002; ČR 2007, ... 03.10.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ČR 1989 03.10.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) ČR 1992 03.10.2021
Rehek severoafrický (Phoenicurus moussieri) Maroko 2007 03.10.2021
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2019; Izrael 2017 03.10.2021
Skalník modrý (Monticola solitarius) Portugalsko 1997; Řecko 2005, 2019; Maroko 2007; Španělsko 2017 03.10.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) ČR 1990 03.10.2021
Bramborníček kanárský (Saxicola dacotiae) Kanárské ostrovy 2019 15.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) ČR 1991 03.10.2021
Bramborníček sibiřský (Saxicola maurus) Izrael 2019 02.09.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) ČR 1995 03.10.2021
Bělořit černohrdlý (Oenanthe seebohmi) Maroko 2007 03.10.2021
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) Rumunsko 1996; Bulharsko 1998; Izrael 2019; Řecko 2019 03.10.2021
Bělořit kápový (Oenanthe monacha) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Bělořit pouštní (Oenanthe deserti) Maroko 2007 03.10.2021
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Portugalsko 1997 03.11.2020
Bělořit škraboškový (Oenanthe melanoleuca) Rumunsko 1996; Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2019; Izrael 2017 03.10.2021
Bělořit šedohlavý (Oenanthe moesta) Maroko 2007; Izrael 2019 03.10.2021
Skalníček černoocasý (Cercomela melanura) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Bělořit černý (Oenanthe leucura) Maroko 2007; Španělsko 2017 03.10.2021
Bělořit pustinný (Oenanthe leucopyga) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Bělořit skalní (Oenanthe finschii) (Irán 2019); Izrael 2019 03.10.2021
Bělořit černohřbetý (Oenanthe lugens) ssp. halophila Maroko 2007; ssp. lugens: Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Bělořit bělobrvý (Oenanthe xanthoprymna) Turecko 2022 18.05.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) ČR 1990 03.10.2021
Strdimil palestinský (Cinnyris osea) Izrael 2017, 2019 03.10.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) ČR 1989 03.10.2021
Vrabec italský (Passer italiae) Itálie 1996 07.05.2017
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) Maroko 2007; Řecko 2015, 2019; Izrael 2017, 2019, ... 03.10.2021
Vrabec moabský (Passer moabiticus) Izrael 2019 15.03.2019
Vrabec polní (Passer montanus) ČR 1989 03.10.2021
Vrabec plavý (Petronia brachydactyla) Izrael 2019 16.03.2019
Vrabec skalní (Petronia petronia) Maroko 2007; Španělsko 2017 03.10.2021
Vrabec hnědoramenný (Gymnoris xanthocollis) 16.5. Birecik 16.05.2022
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Německo 2018; Rakousko 2018 03.10.2021
Snovač černohlavý (Ploceus melanocephalus) Španělsko 2022 19.07.2022
Snovač Napoleonův (Euplectes afer) Španělsko 2022 24.07.2022
Astrild vlnkovaný (Estrilda astrild) Portugalsko 1997; Španělsko 2019 03.10.2021
Tygříček tečkovaný (Amandava amandava) Španělsko 2019 04.05.2019
Stříbrozobka indická (Euodice malabarica) Francie 2017 07.05.2017
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Bulharsko 1998; Slovensko 2002; Řecko 2005; ČR 2011, 2020; ... 03.10.2021
Pěvuška skalní (Prunella ocularis) Turecko 2022 23.05.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) ČR 1990 03.10.2021
Konipas luční (Motacilla flava) ČR 1991 03.10.2021
Konipas citronový (Motacilla citreola) ČR 2011, 2020; Polsko 2012; Slovensko 2012 03.10.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) ČR 1991 03.10.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) ČR 1989 03.10.2021
Linduška velká (Anthus richardi) Izrael 2019 16.03.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) Rumunsko 1996; Španělsko 2017; Izrael 2019; ČR 2012, 2020 03.10.2021
Linduška dlouhozobá (Anthus similis) Izrael 2017 16.04.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) Rusko 1995; ČR 1997 03.10.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) ČR 1991 03.10.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Norsko 1995, 2015; ČR 2014, 2020, 2021; ... 03.10.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) ČR 1997 03.10.2021
Linduška skalní (Anthus petrosus) Velká Británie 2000; Norsko 2015; Holandsko 2017, 2021; Irsko 2018 03.10.2021
Linduška kanárská (Anthus berthelotii) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) ČR 1989 03.10.2021
Pěnkava tenerifská (Fringilla teydea) Kanárské ostrovy 2019 14.05.2019
Pěnkava kanárská (Fringilla polatzeki) Kanárské ostrovy 2019 18.05.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) ČR 1994; Rusko 1995; Švédsko 2002; Slovinsko 2011; ... 03.10.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ČR 1990 03.10.2021
Hýl křivčí (Pinicola enucleator) Finsko 2015, 2016 03.10.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) ČR 1990 03.10.2021
Hýl růžovokřídlý (Rhodopechys sanguineus) Turecko 2022 20.05.2022
Hýl atlaský (Rhodopechys alienus) Maroko 2007 03.10.2021
Hýl trubač (Bucanetes githaginea) Maroko 2007; Izrael 2017, 2019; Kanárské ostrovy 2019 03.10.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) ČR 1994, 2020, 2021; Polsko 1995; Finsko 2008; ... 03.10.2021
Hýl sinajský (Carpodacus synoicus) Izrael 2019 15.03.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) ČR 1989 03.10.2021
Hýl černozobý (Rhodospiza obsoleta) Izrael 2019 10.03.2019
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) ČR 2010, 2020; Norsko 2015 03.10.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) ČR 1990 03.10.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) ČR 1994; Rusko 1995 03.10.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) ČR 1994; Slovensko 1997 03.10.2021
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) Rusko 1995; Norsko 2015, 2016 03.10.2021
Křivka velká (Loxia pytyopsittacus) Rusko 1995; Holandsko 2017 03.10.2021
Křivka skotská (Loxia scotica) Velká Británie 2022 17.06.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) ČR 1991; Rusko 1995; Bulharsko 1997; ... 03.10.2021
Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera) Norsko 2002 03.10.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) ČR 1989 03.10.2021
Zvonohlík královský (Serinus pusillus) Turecko 2022 20.05.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) ČR 1989 03.10.2021
Zvonohlík levantský (Serinus syriacus) Izrael 2019 12.03.2019
Kanár divoký (Serinus canaria) Kanárské ostrovy 2019 06.05.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) ČR 1990 03.10.2021
Trupiál baltimorský (Icterus galbula) Holandsko 2010 03.10.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) ČR 1993 03.10.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) ČR 1989 03.10.2021
Strnad viničný (Emberiza cia) Portugalsko 1997; Bulharsko 1998; Maroko 2007; Řecko 2015; Španělsko 2017 03.10.2021
Strnad šedý (Emberiza cineracea) Řecko 2019 03.10.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Rakousko 1996; Řecko 2005; Izrael 2017; ČR 2016, 2020 03.10.2021
Strnad šedokrký (Emberiza caesia) Izrael 2017, 2019; Řecko 2019 03.10.2021
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Portugalsko 1997; Bulharsko 1998; Řecko 2005, 2015, 2019; Maroko 2007; Španělsko 2017 03.10.2021
Strnad pruhovaný (Emberiza striolata) Izrael 2017 16.04.2017
Strnad saharský (Emberiza sahari) Maroko 2007 03.10.2021
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Rusko 1995; ČR 2016 03.10.2021
Strnad tajgový (Emberiza rustica) Finsko 2015 16.04.2017
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) Řecko 2005, 2019 03.10.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) ČR 1990 03.10.2021
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Norsko 1995, 2015; Holandsko 2010; ČR 2020 03.10.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) ČR 1994, 2020; Rusko 1995; Norsko 1995, 2002, 2015, 2016; Holandsko 2010; Polsko 2012, 2013; Finsko 2015; Island 2017 03.10.2021
Aratinga červenolící (Psittacara erythrogenys) Španělsko 2022 11.09.2022
Bulbul červenouchý (Pycnonotus jocosus) Španělsko 2022 11.09.2022
Astrild oranžovolící (Estrilda melpoda) Španělsko 2022 11.09.2022
Astrild sahelský (Estrilda troglodytes) Španělsko 2022 11.09.2022
Vdovka černobílá (Vidua macroura) Portugalsko 2022 11.09.2022