Jiří Mach - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Holandsko, Dánsko, Polsko, ČR 28.10.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Holandsko, ČR 09.08.2021
Berneška velká (Branta canadensis) Holandsko, Polsko, Dánsko, ČR 09.08.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Německo, Švédsko, Holandsko, Dánsko, Litva, Německo, Polsko, ČR 09.08.2021
Berneška malá (Branta hutchinsii) Holandsko 09.08.2021
Husa tibetská (Anser indicus) 06.07.2020
Husa sněžní (Anser caerulescens) Holandsko 09.08.2021
Husa velká (Anser anser) 06.07.2020
Husa polní (Anser fabalis) 06.07.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Dánsko 09.08.2021
Husa tundrová (Anser serrirostris) 06.07.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 06.07.2020
Husa malá (Anser erythropus) 05.02.2022
Labuť černá (Cygnus atratus) Holandsko, ČR 18.11.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 06.07.2020
Labuť malá (Cygnus columbianus) ČR, Polsko, Holandsko, Dánsko 09.08.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Dánsko, Polsko, Litva, Holandsko, Švédsko, ČR 09.08.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 06.07.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 06.07.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 06.07.2020
Pižmovka americká/domácí (Cairina moschata) 06.07.2020
Kachnička karolínská (Aix sponsa) 09.08.2021
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 06.07.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) 06.07.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 06.07.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 06.07.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 06.07.2020
Hvízdák americký (Mareca americana) Holandsko 09.08.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 06.07.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 06.07.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 06.07.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 06.07.2020
Polák velký (Aythya ferina) 06.07.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 06.07.2020
Polák proužkozobý (Aythya collaris) Dánsko 09.08.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 06.07.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 06.07.2020
Kajka královská (Somateria spectabilis) Polsko 09.08.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) Litva, Německo, Švédsko, Holandsko, Dánsko, Polsko, Chorvatsko 11.07.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Polsko 28.10.2021
Turpan sibiřský (Melanitta stejnegeri) 06.07.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) Polsko, Dánsko, Holandsko, ČR 09.08.2021
Turpan žlutozobý (Melanitta americana) 06.07.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Německo, Dánsko, Litva, Polsko, ČR 09.08.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 06.07.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 06.07.2020
Morčák chocholatý (Lophodytes cucullatus) Holandsko 09.08.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 06.07.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 06.07.2020
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) Holandsko 09.03.2023
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 06.07.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 06.07.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 06.07.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 06.07.2020
Orebice berberská (Alectoris barbara) 06.07.2020
Orebice rudá (Alectoris rufa) 06.07.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 06.07.2020
Rorýs velký (Tachymarptis melba) Itálie, Francie, Švýcarsko, Severní Makedonie, Bulharsko, Černá Hora, Albánie, Řecko 11.07.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 06.07.2020
Drop velký (Otis tarda) Rakousko, Maďarsko, ČR 09.08.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 06.07.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 06.07.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 06.07.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 06.07.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 06.07.2020
Hrdlička východní (Streptopelia orientalis) 03.02.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 06.07.2020
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) 06.07.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 06.07.2020
Chřástal polní (Crex crex) 06.07.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 06.07.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 06.07.2020
Lyska černá (Fulica atra) 06.07.2020
Chřástal malý (Zapornia parva) 06.07.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 06.07.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 06.07.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 06.07.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 06.07.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Polsko 28.10.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 06.07.2020
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Itálie, Tunisko, Francie, Holandsko, Černá Hora, Albánie 11.07.2022
Plameňák chilský (Phoenicopterus chilensis) 03.02.2024
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Maďarsko, Tunisko 09.08.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) ČR, Německo, Irsko, Wales, Itálie, Maďarsko, Holandsko, Dánsko, Německo 09.08.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 06.07.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 06.07.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 06.07.2020
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) Polsko 28.10.2021
Keptuška běloocasá (Vanellus leucurus) Rumunsko 09.08.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 06.07.2020
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) ČR 09.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 06.07.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 06.07.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 06.07.2020
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Švédsko, Maďarsko, Rakousko, Tunisko, Černá Hora, Albánie 11.07.2022
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Rakousko, ČR 28.08.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 06.07.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 06.07.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Holandsko, ČR 09.08.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 06.07.2020
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Maďarsko, Holandsko, Dánsko, Německo, ČR 09.08.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) Holandsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, ČR 09.08.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 06.07.2020
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Maďarsko, ČR 28.08.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 06.07.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 06.07.2020
Jespák písečný (Calidris alba) Holandsko, Dánsko, Rakousko, Maďarsko,ČR 28.08.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 06.07.2020
Jespák mořský (Calidris maritima) Holnadsko, Dánsko, Polsko 28.10.2021
Jespák malý (Calidris minuta) 06.07.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 06.07.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 06.07.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 06.07.2020
Vodouš malý (Xenus cinereus) Maďarsko 28.08.2022
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) ČR 09.08.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 14.4.2022, Jaroslavický rybník (ZN) 28.08.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 06.07.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 06.07.2020
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) Holandsko 09.08.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 06.07.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Rakousko, Rumunsko, ČR, Černá Hora, Maďarsko 28.08.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 06.07.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 06.07.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 06.07.2020
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Rumunsko, Černá Hora, Albánie 03.09.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Maďarsko 03.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Francie, Holandsko, Dánsko 09.08.2021
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Tunisko, Albánie 11.07.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 06.07.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 06.07.2020
Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii) Itálie 09.08.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 06.07.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Rumunsko 09.08.2021
Racek bouřní (Larus canus) 06.07.2020
Racek kroužkozobý (Larus delawarensis) Belgie 03.02.2024
Racek mořský (Larus marinus) Německo, Holandsko, Dánsko, Polsko, Rakousko, ČR 09.08.2021
Racek šedý (Larus hyperboreus) Polsko, Dánsko 09.08.2021
Racek polární (Larus glaucoides) Holandsko 09.08.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 06.07.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 06.07.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 06.07.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 06.07.2020
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) ČR, Černá Hora 11.07.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 06.07.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) ČR , Itálie, Tunisko, Francie, Německo, Rumunsko, Řecko 11.07.2022
Rybák malý (Sternula albifrons) Itálie, Rumunsko, Chorvatsko, Černá Hora, Albánie 11.07.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 06.07.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Francie, Lotyšsko, Polsko 28.10.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 06.07.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 06.07.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 06.07.2020
Chaluha velká (Stercorarius skua) Holandsko 09.08.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) ČR 09.08.2021
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) ČR 09.08.2021
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Wales-Irsko, Dánsko 09.08.2021
Alka malá (Alca torda) Dánsko 09.08.2021
Alkoun obecný (Cepphus grylle) Irsko, Polsko 09.08.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 06.07.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 06.07.2020
Potáplice lední (Gavia immer) Holandsko, ČR 09.08.2021
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) Polsko 27.11.2022
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Wales-Irsko 09.08.2021
Buřňák šedý (Calonectris diomedea) Itálie 09.08.2021
Buřňák atlantský (Calonectris borealis) Wales-Irsko 09.08.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 06.07.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 06.07.2020
Terej bílý (Morus bassanus) Irsko, Wales, Holandsko, Dánsko, Tunisko 09.08.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Severní Makedonie, Řecko, Rakousko, ČR, Chorvatsko, Černá Hora, Albánie 11.07.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 06.07.2020
Kormorán chocholatý (Gulosus aristotelis) Irsko, Francie, Bulharsko 09.08.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 06.07.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 06.07.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 06.07.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 06.07.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 06.07.2020
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Řecko, Rumunsko, Severní Makedonie, Maďarsko, Itálie, ČR, Albánie, Řecko 11.07.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Itálie, Francie, ČR, Tunisko, Albánie 11.07.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 06.07.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) Maďarsko, Itálie, Rumunsko, Rakousko, ČR, Albánie 11.07.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 06.07.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 06.07.2020
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Rumunsko, Řecko, ČR 09.08.2021
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie 09.08.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 06.07.2020
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Albánie 11.07.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 06.07.2020
Sup hnědý (Aegypius monachus) Německo 09.08.2021
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Itálie, Maďarso, Severní Makedonie, Rumunsko, ČR, Černá Hora, Řecko 11.07.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) ČR, Slovensko 09.08.2021
Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) Rumunsko, Řecko 11.07.2022
Orel královský (Aquila heliaca) Maďarsko, Rakousko, ČR 09.08.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Dánsko 09.08.2021
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) Rumunsko, Řecko 11.07.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 06.07.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 06.07.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 06.07.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 06.07.2020
Moták stepní (Circus macrourus) ČR 09.08.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 06.07.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 06.07.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 06.07.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 06.07.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 06.07.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Rumunsko, Severní Makedonie, ČR 09.08.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 06.07.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 06.07.2020
Sýček obecný (Athene noctua) Maďarsko, Rumunsko, Severní Makedonie 11.07.2022
Sovice krahujová (Surnia ulula) Dánsko 09.08.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 06.07.2020
Výreček malý (Otus scops) Itálie, Maďarsko, ČR 09.08.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 06.07.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 06.07.2020
Výr velký (Bubo bubo) 06.07.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 06.07.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 06.07.2020
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Maďarsko, Rumunsko, Černá Hora, Řecko 11.07.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 06.07.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 06.07.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 06.07.2020
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 06.07.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 06.07.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 06.07.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 06.07.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 06.07.2020
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 06.07.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 06.07.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 06.07.2020
Žluna šedá (Picus canus) 06.07.2020
Poštolka jižní (Falco naumanni) Severní Makedonie 09.08.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 06.07.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 06.07.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 06.07.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 06.07.2020
Raroh velký (Falco cherrug) ČR 09.08.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 06.07.2020
Mníšek šedý (Myiopsitta monachus) Itálie 09.08.2021
Alexandr velký (Psittacula eupatria) Holandsko 09.03.2023
Alexandr malý (Psittacula krameri) Itálie, Holandsko 09.08.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 06.07.2020
Ťuhýk menší (Lanius minor) Maďarsko, Rumunsko, Rakousko 28.08.2022
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Severní Makedonie, Řecko 11.07.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 06.07.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 06.07.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 06.07.2020
Straka obecná (Pica pica) 06.07.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 06.07.2020
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Slovinsko, Itálie, Francie, Rakousko, Černá Hora 11.07.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 06.07.2020
Vrána domácí (Corvus splendens) 06.07.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 06.07.2020
Vrána černá (Corvus corone) 06.07.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 06.07.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 06.07.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 06.07.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 06.07.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 06.07.2020
Sýkora temná (Poecile lugubris) 06.07.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 06.07.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 06.07.2020
Sýkora modrá (Cyanistes teneriffae) 06.07.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 06.07.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 06.07.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 06.07.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 06.07.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 06.07.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 06.07.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 06.07.2020
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) ČR 09.08.2021
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) ČR 03.02.2024
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) 06.07.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 06.07.2020
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Francie, Slovinsko, Itálie, Severní Makedonie, Černá Hora 11.07.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 06.07.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 06.07.2020
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Severní Makedonie, Řecko, Černá Hora, Albánie 11.07.2022
Cetie jižní (Cettia cetti) Itálie, Severní Makedonie 09.08.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 06.07.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 06.07.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.07.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 06.07.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 06.07.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 06.07.2020
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Maďarsko 09.08.2021
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Maďarsko 09.08.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 06.07.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 06.07.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 06.07.2020
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Rumunsko 09.08.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 06.07.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 06.07.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 06.07.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 06.07.2020
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Itálie, Albánie, Černá Hora 11.07.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 06.07.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 06.07.2020
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 06.07.2020
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 06.07.2020
Pěnice bělohrdlá (Curruca melanocephala) Itálie, Tunisko 09.08.2021
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Itálie 09.08.2021
Pěnice vousatá (Curruca cantillans) Itálie 09.08.2021
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 06.07.2020
Pěnice brýlatá (Curruca conspicillata) 06.07.2020
Pěnice sardinská (Curruca sarda) 06.07.2020
Pěnice kaštanová (Curruca undata) Itálie 09.08.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 06.07.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 06.07.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 06.07.2020
Brhlík skalní (Sitta neumayer) Severní Makedonie 11.07.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 06.07.2020
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) ČR 09.08.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 06.07.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 06.07.2020
Špaček růžový (Pastor roseus) Rumunsko 09.08.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.07.2020
Špaček černý (Sturnus unicolor) Tunisko 11.07.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 06.07.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 06.07.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 06.07.2020
Kos černý (Turdus merula) 06.07.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 06.07.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 06.07.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.07.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 06.07.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 06.07.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 06.07.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 06.07.2020
Slavík Kalliopin (Calliope calliope) 06.07.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 06.07.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 06.07.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.07.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 06.07.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 06.07.2020
Rehek severoafrický (Phoenicurus moussieri) 06.07.2020
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Severní Makedonie 09.08.2021
Skalník modrý (Monticola solitarius) Itálie, Tunisko, Chorvatsko 11.07.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 06.07.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 06.07.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 06.07.2020
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) 06.07.2020
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Itálie-Elba 18.07.2022
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) Bulharsko 18.07.2022
Bělořit škraboškový (Oenanthe melanoleuca) Rumunsko, Černá Hora 18.07.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 06.07.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 06.07.2020
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) 06.07.2020
Vrabec italský (Passer italiae) 06.07.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 06.07.2020
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Slovensko, Itálie, Francie 09.08.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 06.07.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 06.07.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) ČR 09.08.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 06.07.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 06.07.2020
Linduška úhorní (Anthus campestris) Maďarsko, Rumunsko, ČR 09.08.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 06.07.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 06.07.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 06.07.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 06.07.2020
Linduška skalní (Anthus petrosus) Wales, Irsko, Polsko, Holandsko, Dánsko 09.08.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 06.07.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 06.07.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 06.07.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 06.07.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 06.07.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 06.07.2020
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 06.07.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 06.07.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 06.07.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 06.07.2020
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) Dánsko 09.08.2021
Křivka velká (Loxia pytyopsittacus) Dánsko 09.08.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 06.07.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 06.07.2020
Zvonohlík citronový (Carduelis citrinella) Itálie 09.08.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 06.07.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 06.07.2020
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Holandsko 09.08.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 06.07.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 06.07.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 06.07.2020
Strnad viničný (Emberiza cia) Černá Hora 11.07.2022
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 06.07.2020
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Itálie, Severní Makedonie, Řecko 11.07.2022
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) Albánie, Severní Makedonie, Rumunsko, Černá Hora 11.07.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 06.07.2020