Tomáš Grim - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 13.1. Chotěšice 13.01.2023
Husa velká (Anser anser) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 13.1. Chotěšice 13.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Labuť malá (Cygnus columbianus) 13.1. Chotěšice 13.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 26.2. Tovačov 26.02.2023
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 15.3. Olomouc 16.03.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 13.1. Rybník Vražda 13.01.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 18.3. Záhlinické rybníky 18.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 13.1. Rybník Zrcadlo 13.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Dvořiště 01.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 12.1. Praha 13.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 4.1. Tovačov 04.01.2023
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 26.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Potáplice severní (Gavia arctica) 24.1. Most 25.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 12.1. Praha 13.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 24.1. Most 25.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 24.1. Most 25.01.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 29.3. Novoveská štěrková jezera 29.03.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 6.3. VDNM 07.03.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Horní Planá 01.01.2023
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) 3.2. Gemipass (CH) 26.03.2023
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 3.2. Gemipass (CH) 26.03.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 13.1. Lítožnice 13.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 18.3. Záhlinické rybníky 18.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 6.1. Středolesí 06.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 2.2. Schwabach (D) 27.03.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 6.1. Středolesí 06.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1. Horní Planá 01.01.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 23.2. Velké Albrechtice 23.02.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. Horní Planá 01.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 13.1. Chotěšice 13.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 23.2. Velké Albrechtice 23.02.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 23.2. Velké Albrechtice 23.02.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 18.3. Majetin 18.03.2023
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 20.3. Hlubočky 23.03.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 18.3. Záhlinické rybníky 18.03.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 18.3. Záhlinické rybníky 18.03.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 18.3. Záhlinické rybníky 18.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Horní Planá 01.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 6.1. Lipník nad Bečvou 06.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 24.1. Nechranice 25.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Horní Planá 01.01.2023
Racek středomořský (Larus michahellis) 5.2. Étang Avale (FR) 26.03.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 24.1. Most 25.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 5.3. Ratiboř 05.03.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 3.2. Sion (CH) 26.03.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Puštík obecný (Strix aluco) 22.2. Hlubočky 22.02.2023
Puštík vousatý (Strix nebulosa) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 22.2. Hlubočky 22.02.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1. Olomouc 04.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.2. Petite Camargue (FR) 26.03.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 24.1. Most 25.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 13.2. Olomouc 05.03.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 4.1. Tovačov 04.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 5.2. Petite Camargue (FR) 26.03.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 6.1. Středolesí 06.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 3.2. Gemipass (CH) 26.03.2023
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 3.2. Leuk (CH) 26.03.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1. Záhlinice 04.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 4.2. Leukerbad (CH) 26.03.2023
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.3. Ratiboř 05.03.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.2. Velké Albrechtice 23.02.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 29.3. Novoveská štěrková jezera 29.03.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.3. Sobiborski PK (PL) 26.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29.3. Novoveská štěrková jezera 29.03.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3. Hulínská štěrkopískovna 18.03.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 6.3. Lednice 07.03.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 22.2. Hlubočky 22.02.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 4.1. Kvasická pískovna 04.01.2023
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 12.1. Praha 13.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 1.1. Turovecký rybník 01.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1. Lipník nad Bečvou 04.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.1. Nechranice 25.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3.3. Bystřička 05.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 6.1. Středolesí 06.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.1. Most 25.01.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 18.3. Hulínská štěrkopískovna 18.03.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 26.2. Hlubočky 26.02.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1..1 Vrbenské rybníky 01.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Brno-Dvorska 01.01.2023
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 3.2. Gemipass (CH) 26.03.2023
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 3.2. Gemipass (CH) 26.03.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.2. Hlubočky 26.02.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 24.1. Nechranice 25.01.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.1. Most 25.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.1. Olomouc 13.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 3.1. Olomouc 03.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.1. Rybník Vražda 13.01.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Vrbenské rybníky 01.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.1. Most 25.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Pěkná 01.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23.2. Velké Albrechtice 23.02.2023
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 1.1. Brno-Dvorska 06.01.2023