Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 19.1 - Novoveský rybník, Vlasatice 19. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 18.1. - Hradecký rybník, 1 pár 18. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 19.1. - Vlasatice 19. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 9.1. - Troubecká štěrkovna 13. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. - Troubecká štěrkovna 13. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 13.1. - Annín 13. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.1. - VDNM 19. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 9.1. - Břest 18. 1. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3.1. - Bečva v Přerově 3. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 8.1. - Lobodice 13. 1. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 8.1. - Lobodice 13. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.1. - Záhlinice 20. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 19.1. - Novoveský rybník 19. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13.1. Tovačov 18. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.1. - Kozlovice 13. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 18.1. - Kozlovice 18. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1. - Ohrozim 18. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3.1. - Přerov 3. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 22.1. - Lhota 22. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1. - Přerov 3. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 9.1. - Troubky 13. 1. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 17.1. - Obora 19. 1. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 5.1. - Chvalčov 13. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9. 1. - Troubky 13. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12.1. - Přerov 13. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 7.1. 18. 1. 2019