Vladimír Volf - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 15.07.2012
Berneška velká (Branta canadensis) 15.07.2012
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 15.07.2012
Husa velká (Anser anser) 15.07.2012
Husa polní (Anser fabalis) 15.07.2012
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 27.2.2022 - Kestřany 28.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 15.07.2012
Husa malá (Anser erythropus) 14.1.2023 - Rožďálovicko 16.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 15.07.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) 03.02.2015
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 15.07.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 15.07.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.07.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 15.07.2012
Čírka modrá (Spatula querquedula) 15.07.2012
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 15.07.2012
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 15.07.2012
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 15.07.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 15.07.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 15.07.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 15.07.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.07.2012
Polák velký (Aythya ferina) 15.07.2012
Polák malý (Aythya nyroca) 15.07.2012
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.07.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 15.07.2012
Kajka mořská (Somateria mollissima) 4.12.2023 - Milada 04.12.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 15.07.2012
Turpan černý (Melanitta nigra) 15.07.2012
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 15.07.2012
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.07.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.07.2012
Morčák velký (Mergus merganser) 15.07.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) 25.12.2014
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 09.05.2022
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 15.07.2012
Koroptev polní (Perdix perdix) 15.07.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 15.07.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 15.07.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 15.07.2012
Rorýs obecný (Apus apus) 15.07.2012
Drop velký (Otis tarda) 15.07.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 15.07.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 15.07.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 15.07.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 15.07.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 15.07.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 15.07.2012
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.07.2012
Chřástal polní (Crex crex) 15.07.2012
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 15.07.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 15.07.2012
Lyska černá (Fulica atra) 15.07.2012
Chřástal malý (Zapornia parva) 15.07.2012
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.07.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 15.07.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.07.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 15.07.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 30.10.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.07.2012
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 22.04.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 15.07.2012
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 15.07.2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 15.07.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.07.2012
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 15.07.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 15.07.2012
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) rybník Rzovák, Dobříkov (Rzy) 03.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 15.07.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 15.07.2012
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.07.2012
Koliha malá (Numenius phaeopus) 15.07.2012
Koliha velká (Numenius arquata) 15.07.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 15.07.2012
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.07.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 04.09.2012
Jespák rezavý (Calidris canutus) 15.07.2012
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.07.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Nechranice 05.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 15.07.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) 15.07.2012
Jespák písečný (Calidris alba) 15.07.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.07.2012
Jespák malý (Calidris minuta) 15.07.2012
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) 27.09.2018
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 15.07.2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 02.04.2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 15.07.2012
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 15.07.2012
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 04.11.2013
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.07.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.07.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 15.07.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 15.07.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 15.07.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 15.07.2012
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Roudnice 08.09.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 22.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.07.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.07.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 15.07.2012
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 23.05.2018
Racek bouřní (Larus canus) 15.07.2012
Racek mořský (Larus marinus) 15.07.2012
Racek šedý (Larus hyperboreus) 15.07.2012
Racek polární (Larus glaucoides) 15.07.2012
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 15.07.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 15.07.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 15.07.2012
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15.07.2012
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 15.07.2012
Rybák obecný (Sterna hirundo) 15.07.2012
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) 21.05.2014
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 15.07.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 15.07.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) 15.07.2012
Chaluha velká (Stercorarius skua) Nechranice 15.11.2021
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) 15.07.2012
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Nesyt, JM - 25.9.2022 29.09.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 15.07.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) 15.07.2012
Potáplice lední (Gavia immer) 11.12.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 15.07.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 15.07.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 15.07.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 15.07.2012
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 15.07.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 15.07.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 15.07.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 15.07.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 15.07.2012
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 25.10.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.07.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 15.07.2012
Volavka bílá (Ardea alba) 15.07.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 15.07.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 15.07.2012
Luněc šedý (Elanus caeruleus) 12.9.2021 - Chotěšov (Plzeňský kraj) 13.09.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 15.07.2012
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 31.5.2023 - Ústecko 01.06.2023
Orel stepní (Aquila nipalensis) 2.8.2023 - Olomoucko 06.09.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 25.10.2016
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 15.07.2012
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.07.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 15.07.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 15.07.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 15.07.2012
Moták stepní (Circus macrourus) 25.10.2016
Moták lužní (Circus pygargus) 15.07.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 15.07.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 15.07.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.07.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 15.07.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Ústecko 07.09.2018
Káně lesní (Buteo buteo) 15.07.2012
Sova pálená (Tyto alba) 28.05.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 15.07.2012
Sýček obecný (Athene noctua) 27.03.2014
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 15.07.2012
Kalous ušatý (Asio otus) 15.07.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) 15.07.2012
Výr velký (Bubo bubo) 15.07.2012
Puštík obecný (Strix aluco) 15.07.2012
Dudek chocholatý (Upupa epops) 15.07.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15.07.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 15.07.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 15.07.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15.07.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.07.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 15.07.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 14.06.2016
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 15.07.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 15.07.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 15.07.2012
Žluna šedá (Picus canus) 15.07.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 15.07.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 07.09.2014
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 15.07.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 15.07.2012
Raroh velký (Falco cherrug) 08.09.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.07.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 15.07.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 15.07.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 15.07.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 15.07.2012
Straka obecná (Pica pica) 15.07.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 15.07.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 15.07.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 15.07.2012
Vrána černá (Corvus corone) 15.07.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 15.07.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 15.07.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 15.07.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 15.07.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 15.07.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 15.07.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 15.07.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 15.07.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 15.07.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 15.07.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 15.07.2012
Skřivan lesní (Lullula arborea) 15.07.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 15.07.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 15.07.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 15.07.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 15.07.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 15.07.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 15.07.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 15.07.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 15.07.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.07.2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 15.07.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.07.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 15.07.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 15.07.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.07.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 15.07.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.07.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 15.07.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 15.07.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 15.07.2012
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 15.07.2012
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 15.07.2012
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 15.07.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 15.07.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.07.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 15.07.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 15.07.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 02.04.2013
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.07.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 15.07.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.07.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.07.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.07.2012
Kos černý (Turdus merula) 15.07.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 15.07.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 21.06.2018
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 15.07.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 15.07.2012
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 15.07.2012
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 15.07.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 15.07.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) 20.07.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 15.07.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 15.07.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 15.07.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.07.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.07.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 15.07.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.07.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 15.07.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 15.07.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 15.07.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.07.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 15.07.2012
Konipas citronový (Motacilla citreola) 31.07.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 15.07.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 15.07.2012
Linduška úhorní (Anthus campestris) 15.07.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) 15.07.2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) 15.07.2012
Linduška horská (Anthus spinoletta) 15.07.2012
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 15.07.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 15.07.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 15.07.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 15.07.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 15.07.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 15.07.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 15.07.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) 15.07.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 15.07.2012
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.07.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 15.07.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 15.07.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.07.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 12.10.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 15.07.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.07.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 09.06.2014
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 02.09.2013