Pavel Brandl - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1. cestou 11. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 5.1. cestou 11. 1. 2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11. 1. 2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 11. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 11. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5.1. Unhošť 11. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 5.1. cestou 11. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 9.1. zoo 11. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 5.1. cestou 11. 1. 2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 11. 1. 2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 11. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 11. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 5.1. cestou 11. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.1. zoo 11. 1. 2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.1. zoo 11. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.1. zoo 11. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 6.1. zoo 11. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1. zoo 11. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Tažovice 11. 1. 2020