Jaroslav Zeman - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 14.1.2024, Pohořelice, Pohořelický rybník 17.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 3.6.2024, Hustopeče nad Bečvou, rybník Křivoš 18.06.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.3.2024, Mikulov, rybník Šibeník 16.03.2024
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 19.1.2024, Pasohlávky, VDNM II 21.01.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 15.3.2024, Mikulov, rybník Šibeník 16.03.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 19.1.2024, Pasohlávky, VDNM II 21.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, Troubecké jezero 08.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, Troubecké jezero 08.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.2.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 19.02.2024
Polák velký (Aythya ferina) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 19.1.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 21.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, Troubecké jezero 08.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25.2.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 26.02.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.1.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 21.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 3.3.2024, Nesvačilka, pole Zadní díly 03.03.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 7.4.2024, Mackovice, Břežanské pole 10.04.2024
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5.2024, Brno - Stránice, Kaplanova ulice 02.05.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 14.4.2024, Jevišovka, vrbovna Za Ořechy 15.04.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2024, Brno - Veveří, Burešova ulice 01.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 30.1.2024, Bílovice nad Svitavou, PR Malužín 30.01.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 14.2.2024, Brno - Brno-město, park Špilberk 14.02.2024
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 4.5.2024, Šerkovice, rozcestí Velká hora 06.05.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2024, Brno - Veveří, Burešova ulice 01.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 19.1.2024, Pouzdřany, Husí pastviště 21.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 19.1.2024, Brod nad Dyjí, VDNM I 21.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.3.2024, Měnín, pole Rybník 28.03.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 19.1.2024, Ivaň, řeka Jihlava u soutoku se Svratkou 21.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 27.4.2024, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, pole Vláka 30.04.2024
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 28.4.2024, Velké Pavlovice, biocentrum Záblatská 30.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.2.2024, Rebešovice, pole Louky 08.02.2024
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 15.3.2024, Mikulov, pole U Dřevěného kříže 16.03.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.3.2024, Blučina, lada Přidánky 23.03.2024
Koliha velká (Numenius arquata) 18.6.2024, Pasohlávky, pole u rybárny 19.06.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.3.2024, Žatčany, pole Zadní klínky 28.03.2024
Jespák obecný (Calidris alpina) 27.4.2024, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, pole Hrubé louky 30.04.2024
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 7.2.2024, Uherčice, biocentrum u pole Lesní louky 08.02.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 15.3.2024, Mikulov, pole U Dřevěného kříže 16.03.2024
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 22.3.2024, Blučina, lada Přidánky 23.03.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28.3.2024, Žatčany, biocentrum na Hranečnickém potoku 28.03.2024
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 22.3.2024, Blučina, pole J od Přidánek 23.03.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku 15.04.2024
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 27.4.2024, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, pole Za Rybníkem 30.04.2024
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 27.4.2024, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, pole Vláka 30.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1.2024, Brno - Štýřice, Svratecký most 01.01.2024
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 26.4.2024, Dubňany, Jarohněvický rybník 30.04.2024
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.4.2024, Dubňany, Jarohněvický rybník 30.04.2024
Racek bouřní (Larus canus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Racek středomořský (Larus michahellis) 16.2.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 19.02.2024
Rybák obecný (Sterna hirundo) 26.4.2024, Dubňany, Jarohněvický rybník 30.04.2024
Rybák černý (Chlidonias niger) 26.4.2024, Dubňany, Jarohněvický rybník 30.04.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 27.4.2024, Dolní Bojanovice, Polní ulice 30.04.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 22.4.2024, Blučina, lada Přidánky 22.04.2024
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 19.1.2024, Ivaň, soutok Jihlavy a Svratky 21.01.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 18.6.2024, Pasohlávky, VDNM II 19.06.2024
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.4.2024, Mutěnice, Mutěnické rybníky 30.04.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, pole mezi Mlýnským náhonem a Annínským jezerem 08.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, Hradecký rybník 08.01.2024
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 28.5.2024, Dolní Věstonice, Stará Dyje 28.05.2024
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.6.2024, Drnholec, Dyje před vtokem do VDNM 19.06.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, les na V břehu Annínského jezera 08.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 28.3.2024, Nikolčice, rybník Žabníky 28.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 19.1.2024, Pasohlávky, VDNM I 21.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 1.1.2024, Syrovice, pole U trní 02.01.2024
Luňák hnědý (Milvus migrans) 7.4.2024, Mackovice, Břežanské pole 10.04.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.3.2024, Dešná - Hluboká, pole Dolní díl 31.03.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2024, Rajhrad, pole Pod Hraničkami 02.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 19.1.2024, Strachotín, Sklepní ulice 21.01.2024
Dudek chocholatý (Upupa epops) 7.4.2024, Zbýšov, pole u starého zavlažovacího kanálu 10.04.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 27.4.2024, Dolní Bojanovice, zahrady Přední hora 30.04.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 30.3.2024, Županovice, okolí Mlejnkovského potoka 31.03.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 13.1.2024, Branišovice, Dolní branišovický rybník 17.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 13.1.2024, Branišovice, Dolní branišovický rybník 17.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, les u kanálu Splavská 08.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 29.2.2024, Moravany, les JV PR Moravanské lúky 29.02.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2024, Rajhrad, silnička u pole Pod Hraničkami 02.01.2024
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 3.3.2024, Újezd u Brna, šaratická zřídla 03.03.2024
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 20.6.2024, Blučina, pole Hraneční 20.06.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 4.5.2024, Rašov, vrch Velká hora 06.05.2024
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.5.2024, Dolní Věstonice, Stará Dyje 28.05.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2024, Syrovice, u pole U trní 02.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1.2024, Brno - Veveří, Burešova ulice 01.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1.2024, Brno - Štýřice, Heršpická ulice 01.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 6.1.2024, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 07.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 7.1.2024, Dub nad Moravou, pole Díly u kříže 08.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2024, Syrovice, pole U trní 02.01.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 22.1.2024, Hodonín, les Strážnický 22.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 22.1.2024, Hodonín, les Strážnický 22.01.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 13.1.2024, Troskotovice, Dolní troskotovický rybník 17.01.2024
Sýkora lužní (Poecile montanus) 22.1.2024, Všechovice, les na SZ okraji katastru 22.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2024, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 16.2.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 19.02.2024
Skřivan lesní (Lullula arborea) 4.3.2024, Mikulov, vinohrady U Křížku 04.03.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 14.2.2024, Brno - Brno-město, park Špilberk 14.02.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku 15.04.2024
Břehule říční (Riparia riparia) 27.4.2024, Svatobořice-Mistřín - Mistřín, mokřad Jezírka 30.04.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 22.3.2024, Blučina, lada Přidánky 23.03.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku 15.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice (ssp. europaeus), 7.1.2024, Tovačov I-Město, V okraj Annínského jezera (ssp. caudatus) 08.01.2024
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 4.5.2024, Šerkovice, les S pole Široký 06.05.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 30.3.2024, Dešná - Rancířov, les Přídanky 31.03.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.3.2024, Mikulov, rybník Šibeník 16.03.2024
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 27.4.2024, Mutěnice, odkalovací nádrž Bažantnice 30.04.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 14.4.2024, Jevišovka, biocentrum u Jevišovky 15.04.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 14.4.2024, Jevišovka, vrbovna Za Ořechy 15.04.2024
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.5.2024, Dolní Dunajovice, Dunajovický potok 28.05.2024
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 4.5.2024, Šerkovice, sad na V okraji obce 06.05.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 14.4.2024, Jevišovka, vrbovna Za Ořechy 15.04.2024
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 20.6.2024, Blučina, Přidánky 20.06.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 30.3.2024, Dešná - Rancířov, les Přídanky 31.03.2024
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 9.6.2024, Jimramov - Trhonice, JV okraj katastru u silnice 10.06.2024
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 13.4.2024, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 15.04.2024
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 14.4.2024, Jevišovka, biocentrum u Jevišovky 15.04.2024
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 23.3.2024, Ochoz u Brna, vrch Zadní Hády 23.03.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 22.1.2024, Černovice, les na S katastru 22.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 6.1.2024, Brno - Veveří, Botanická ulice 07.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.1.2024, Troskotovice, Dolní troskotovický rybník 17.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 16.2.2024, Horní Věstonice, VDNM II 19.02.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2.2024, Ponětovice, zahrady u rybníka 08.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 29.2.2024, Koryčany, les U Křížku 29.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, les SZ břehu Annínského jezera 08.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2024, Brno - Veveří, Cihlářská ulice 01.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.2024, Rajhrad, hájek Z od staré dálnice 02.01.2024
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 18.6.2024, Pasohlávky, VDNM II 19.06.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 14.1.2024, Šumice, Horní šumický rybník 17.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku 15.04.2024
Slavík modráček (Luscinia svecica) 28.3.2024, Nikolčice, rybník Žabníky (ssp. cyanecula) 28.03.2024
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 27.4.2024, Mutěnice, Mutěnické rybníky 30.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 21.1.2024, Brno - Pisárky, areál BVV Brno 21.01.2024
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 18.4.2024, Dolní Dunajovice, obec 18.04.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 15.3.2024, Mikulov, rybník Šibeník 16.03.2024
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku 15.04.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2024, Rajhrad, silnička u pole Pod Hraničkami 02.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 4.1.2024, Brno - Veveří, Burešova ulice 07.01.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.3.2024, Mikulov, rybník Šibeník 16.03.2024
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4.2024, Mackovice, Břežanské pole; 14.4.2024, Olbramovice, biocentrum na Olbramovickém potoku (ssp. flava) 15.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 1.1.2024, Rajhrad, hnojiště u staré dálnice 02.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 3.3.2024, Žatčany, biocentrum u Hranečnického potoka 03.03.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 22.3.2024, Blučina, lada Přidánky 23.03.2024
Linduška lesní (Anthus trivialis) 4.5.2024, Rašov, údolí Ždaneckého potoka 06.05.2024
Linduška horská (Anthus spinoletta) 28.4.2024, Velké Pavlovice, biocentrum Záblatská 30.04.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov I-Město, les u kanálu Splavská 08.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 13.1.2024, Miroslav, Miroslavský rybník 17.01.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1.2024, Rajhrad, stará dálnice 02.01.2024
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 22.1.2024, Černovice, okolí ZD 22.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1.2024, Syrovice, silnička u pole U trní 02.01.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 22.3.2024, Blučina, okolí krytého bazénu 23.03.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 7.1.2024, Tovačov - Tovačov II-Annín, Annínské jezero 08.01.2024
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 19.1.2024, Dolní Věstonice, VDNM II 21.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 13.1.2024, Vlasatice, Křížový rybník 17.01.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.1.2024, Pohořelice, Pohořelický rybník 17.01.2024