Radek Holiš - ČR Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 9.2.2019-Kroměříž 11. 2. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.1.2019-u Hulínské štěrkovny 31. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 6.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.3.2019-Chropyňský rybník 4. 3. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26. 3. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13. 2. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 25.2.2019-Záhlinické rybníky 26. 2. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 19.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 14.2.2019-Záhlinické rybníky 15. 2. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 12.2.2019-Záhlinické rybníky 13. 2. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 19. 2. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 30.1.-u Břestu (KM,ZL) 31. 1. 2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 3.3.2019-Břest-les (KM,ZL) 4. 3. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.4.2019-Záhlinické rybníky 16. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 22.3.2019-Hulín 26. 3. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 10.1.2019-Záhlinické rybníky 31. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 12.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 30.3.2019-Kroměříž 1. 4. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26. 3. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 21. 2. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 19. 2. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 21. 2. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 24.1.2019-u Břestu (KM,ZL) 31. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 24.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 10.4.2019-Záhlinické rybníky 11. 4. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.2.2019-Břest (KM,ZL) 1. 3. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26. 3. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 10.4.2019-Záhlinické rybníky 11. 4. 2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 2.4.2019-Záhlinické rybníky 8. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26. 3. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 8. 3. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 4.4.2019-Hodonínské rybníky 8. 4. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 1.4.2019-Záhlinické rybníky 2. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26. 3. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 7.2.2019-Přerov 8. 2. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 22.3.2019-Bylnice 26. 3. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19. 2. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 4.3.2019-Kroměříž 4. 3. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 19.3.2019-Popovice u Uh.Hrad. 20. 3. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 11. 2. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 6.3.-Kroměříž 7. 3. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 7.2.2019-Přerov 8. 2. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 7.1.2019-Bílany (KM,ZL) 31. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1.2019-Hulín 31. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 8.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 13.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 23.2.2019-les Zámeček (KM,ZL) 25. 2. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 21.3.2019-Záhlinické rybníky 26. 3. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 21. 2. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 21.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) 8.4.2019-Záhlinické rybníky 9. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3.2019-Záhlinické rybníky 21. 3. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 1.4.2019-Záhlinické rybníky 2. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.2.2019-Kroměříž 7. 2. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.3.2019-Záhlinické rybníky 14. 3. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 16.4.2019-Bašnovský mokřad 17. 4. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4.2019-Záhlinické rybníky 15. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 4.4.2019-Hodonínské rybníky 8. 4. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 14.4.2019-Chropyně 15. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 22.3.2019-Bylnice 26. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 19. 2. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 9.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19. 2. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.3.2019-Olomouc 7. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 7.4.2019-Bašnovský mokřad 8. 4. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 3.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 17.3.2019-Bašnovský mokřad 20. 3. 2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 7.4.2019-Bašnovský mokřad 8. 4. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 5.4.2019-Kroměříž 8. 4. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.3.2019-Kroměříž 15. 3. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.2.2019-Mutěnické rybníky 1. 3. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.3.2019-Mutěnické rybníky 26. 3. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.1.2019-les Zámeček (KM,ZL) 31. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 22.3.2019-Bylnice 26. 3. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 22.3.2019-Bylnice 26. 3. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1.2019-Kroměříž 31. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 23.3.2019-Kroměříž 26. 3. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1.-Olomouc 31. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 10.1.2019-Hulínská štěrkovna 31. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.3.2019-Záhlinické rybníky 8. 3. 2019