Pavel Petřík - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Berneška tmavá (Branta bernicla) Rye Harbour (15.3.2018), cca 20 15.03.2018
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 20.1.2019 (Vlasatice-Troskotovice) 21.01.2019
Berneška velká (Branta canadensis) United Kingdom 30.03.2013
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Rye Harbour (13.3.2018) cca 80 15.03.2018
Husa sněžní (Anser caerulescens) Rye Harbour (13.3.2018), 5 ad. 15.03.2018
Husa velká (Anser anser) 01.05.2014
Husa polní (Anser fabalis) 29.03.2015
Husa tundrová (Anser serrirostris) 30.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 01.05.2014
Labuť velká (Cygnus olor) 26.03.2013
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Drnholec (2013), 01.05.2014
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Pískovny Krčmaň a Majetín | CZ-OL 13.05.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 1.pozorování, 8.2.2015, Uherské Hradiště (2f + 1m) 12.04.2015
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 26.03.2013
Čírka modrá (Spatula querquedula) 01.05.2014
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 01.05.2014
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 01.05.2014
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 01.05.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 26.03.2013
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Nesyt, 19.3.2016 19.03.2016
Čírka obecná (Anas crecca) 01.05.2014
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 01.05.2014
Polák velký (Aythya ferina) 01.05.2014
Polák malý (Aythya nyroca) 26.3.2019, mutěnické rybníky 26.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 01.05.2014
Polák kaholka (Aythya marila) 01.05.2014
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Prýgl 2016 14.01.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 01.05.2014
Hohol severní (Bucephala clangula) 01.05.2014
Morčák malý (Mergellus albellus) Mušov 8.1.2016 01.05.2014
Morčák velký (Mergus merganser) 01.05.2014
Morčák prostřední (Mergus serrator) Rye Harbour (15.3.2018) 26.03.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 01.05.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 26.03.2013
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 01.05.2014
Orebice rudá (Alectoris rufa) Goudhurst, Kent 14.3.2018, 2 ad. 15.03.2018
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Chorvatsko 2013 10.08.2013
Rorýs velký (Tachymarptis melba) Bulharsko 2011 26.03.2013
Rorýs obecný (Apus apus) 26.03.2013
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Chorvatsko 2012 26.03.2013
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice 28.10. 2019 08.04.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.03.2013
Holub skalní/domácí (Columba livia) 26.03.2013
Holub doupňák (Columba oenas) 01.05.2014
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.03.2013
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Chorvatsko 2005, odchyt v našem stanu :-), vypuštění na pláži 26.03.2013
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 30.03.2013
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 09.05.2015
Chřástal polní (Crex crex) Andělská Hora 09.07.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) United Kingdom 26.03.2013
Lyska černá (Fulica atra) 26.03.2013
Jeřáb popelavý (Grus grus) Záhlinické rybníky--Doubravický rybník | CZ-ZL 13.05.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 01.05.2014
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 26.03.2013
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 10.12.2018 - Annínské jezero, 4 ks 13.03.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Wells-Next-The-Sea, Norfolk, UK 26.03.2013
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 26.03.2013
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Rye Harbour, 13.3.2018, cca 300 18.03.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Rye Harbour (15.3.2018), cca 20 15.03.2018
Kulík říční (Charadrius dubius) 01.05.2014
Koliha malá (Numenius phaeopus) Viaregio 2014 26.08.2014
Koliha velká (Numenius arquata) Rye Harbour (13.3.2018) 65 ad. 15.03.2018
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Great Yarmouth, Rye Harbour (15.3.2018), 5 ad. 15.03.2018
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Dub nad Moravou, 8.5.2013 01.05.2014
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Pískovny Krčmaň a Majetín | CZ-OL 13.05.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) Strachotín 2014 07.09.2014
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín 2014 07.09.2014
Jespák obecný (Calidris alpina) Viaregio 2014 01.05.2014
Jespák malý (Calidris minuta) Vranovská přehrada 2012, Strachotín 2014 01.05.2014
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.4.2015, Račice-Pístovice (Račice) [VY] 19.04.2015
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 01.05.2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 01.05.2014
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Strachotín 2014 07.09.2014
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Ponětovice (2011), Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 01.05.2014
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vážany nad Litavou (VY) - 13.4.2013 01.05.2014
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Dub nad Moravou, 8.5.2013 (14ks) 01.05.2014
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 3.5.2015, Záhlinice 06.05.2015
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 12.4. Vážany nad Litavou 12.04.2015
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 30.03.2013
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Bulharsko 26.03.2013
Racek bouřní (Larus canus) 01.05.2014
Racek mořský (Larus marinus) 26.03.2013
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 26.03.2013
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 01.05.2014
Racek středomořský (Larus michahellis) 26.03.2013
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 28.3.2015 Žabčice (skládka) 13 ks, Rye Harbour (15.3.2018) 18.03.2018
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Viaregio 2014, Rye Harbour (15.3.2018), cca 100 15.03.2018
Rybák obecný (Sterna hirundo) Vrkoč 2014 01.05.2014
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Tovačov--Hradecký rybník | CZ-OL 13.05.2023
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 (2ks) 01.05.2014
Rybák černý (Chlidonias niger) Dub nad Moravou, 8.5.2013 01.05.2014
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Viaregio 2014 26.08.2014
Potáplice severní (Gavia arctica) U.K. + tovačovsko 14.01.2017
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Hastings, 11.3.2018, min 8 18.03.2018
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.03.2013
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.03.2013
Terej bílý (Morus bassanus) 26.03.2013
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 26.03.2013
Kormorán chocholatý (Gulosus aristotelis) Chorvatsko 2013 10.08.2013
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Dub nad Moravou, 8.5.2013 01.05.2014
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Záhlinické rybníky--Doubravický rybník | CZ-ZL 13.05.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 01.05.2014
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Viaregio 2014 26.08.2014
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Viaregio 2014 26.08.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 26.03.2013
Volavka bílá (Ardea alba) 26.03.2013
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Chorvatsko 2013 10.08.2013
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 26.03.2013
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 01.05.2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 01.05.2014
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Chorvatsko 2013, 2016 25.08.2016
Orel královský (Aquila heliaca) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 09.05.2015
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Monte Lussari, Tarvisio 28.2.2015; juchů, můj kousek s pořadovým číslem 200 ! A zrovna takovej mazel. 26.03.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 01.05.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) 01.05.2014
Moták pilich (Circus cyaneus) 01.05.2014
Moták lužní (Circus pygargus) 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Luňák červený (Milvus milvus) 01.05.2014
Luňák hnědý (Milvus migrans) 01.05.2014
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 01.05.2014
Káně rousná (Buteo lagopus) tovačovsko 2017 14.01.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Hájek u Prahy, 8/2019 08.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 26.03.2013
Sýček obecný (Athene noctua) Bulharsko 26.03.2013
Výreček malý (Otus scops) 23.4.2017, Croatia, Preko 04.05.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 01.05.2014
Kalous pustovka (Asio flammeus) Nesvačilka 13.2.2017 13.02.2017
Výr velký (Bubo bubo) 1.pozorování, 1P, 14.3.2016, Líšeň 14.03.2016
Puštík obecný (Strix aluco) Ivančice (2012), 01.05.2014
Dudek chocholatý (Upupa epops) Ukrajina, Bachčisaraj 2008, Řecko 2010 26.03.2013
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Ukrajina, Kyrylivka, 2008 26.03.2013
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 01.05.2014
Vlha pestrá (Merops apiaster) Řecko 2010, Popice 26.03.2013
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 01.05.2014
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 01.05.2014
Strakapoud malý (Dryobates minor) 01.05.2014
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 01.05.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 30.03.2013
Datel černý (Dryocopus  martius) 01.05.2014
Žluna zelená (Picus viridis) 01.05.2014
Žluna šedá (Picus canus) Ivančice (2012), 01.05.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 26.03.2013
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Ukrajina (2008), 26.03.2013
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) tovačovsko 2017 14.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 01.05.2014
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 01.05.2014
Alexandr malý (Psittacula krameri) London, Roma 26.03.2013
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Ukrajina 2008 26.03.2013
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Řecko 2010, Chorvatsko 2013 10.08.2013
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 01.05.2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Chorvatsko 2012 26.03.2013
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 26.03.2013
Straka obecná (Pica pica) 26.03.2013
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Tatry 2019 08.04.2020
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Tirol 26.03.2013
Kavka obecná (Coloeus monedula) 26.03.2013
Havran polní (Corvus frugilegus) 26.03.2013
Vrána černá (Corvus corone) 26.03.2013
Vrána šedá (Corvus cornix) 26.03.2013
Krkavec velký (Corvus corax) 26.03.2013
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 01.05.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.05.2014
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Itálie, Tarvisio 2011, Francie 2013 26.03.2013
Sýkora babka (Poecile palustris) 26.03.2013
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 26.03.2013
Sýkora koňadra (Parus major) 26.03.2013
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 01.05.2014
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Přerov 2017 14.01.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 8.6.2017 Mokrá 08.06.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 30.03.2013
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 02.11.2013
Břehule říční (Riparia riparia) 01.05.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.03.2013
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 26.03.2013
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Řecko 2010 26.03.2013
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 01.05.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 01.05.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 01.05.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 01.05.2014
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 01.05.2014
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 01.05.2014
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 01.05.2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 01.05.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 01.05.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.pozorování, 8.5.2015, Mutěnické rybníky 08.05.2015
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Vrkoč, Záhlinice 01.05.2014
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.pozorování 26.4.2015, Jiříkovice 26.04.2015
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Oasi LIPU Massaciuccoli 2014 26.08.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Řecko 2010 28.03.2013
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 01.05.2014
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 01.05.2014
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 01.05.2014
Pěnice bělohrdlá (Curruca melanocephala) Řecko 2010 30.03.2013
Pěnice vousatá (Curruca cantillans) Chorvatsko 2012, 2016 - spíše Iberská dle lokality 25.08.2016
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 01.05.2014
Mesie čínská (Leiothrix lutea) Azzano, Italy 2014 26.08.2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.03.2013
Králíček obecný (Regulus regulus) 26.03.2013
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.05.2014
Brhlík skalní (Sitta neumayer) 2016 Tulove grede, Croatia 25.08.2016
Brhlík lesní (Sitta europaea) 26.03.2013
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 20.11.2015 Klentnice (1ad.), Soutěska (2 ad.) 21.11.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.05.2014
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 01.05.2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.03.2013
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 26.03.2013
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 01.05.2014
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 01.05.2014
Kos černý (Turdus merula) 26.03.2013
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 26.03.2013
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 01.05.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 26.03.2013
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 1.pozorování, 11.5.2020, Brno 13.05.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 01.05.2014
Slavík modráček (Luscinia svecica) 8.4. 2020, Mutěnice 08.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.pozorování, 29.5. 2020, Vranov 30.05.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 01.05.2014
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 01.05.2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 26.03.2013
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26.03.2013
Skalník modrý (Monticola solitarius) 2016 Tulove grede, Croatia 25.08.2016
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 01.05.2014
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 01.05.2014
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Norway 26.03.2013
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) 2016 Tulove grede, Croatia 25.08.2016
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Maria-Alm 26.03.2013
Vrabec polní (Passer montanus) 30.03.2013
Vrabec italský (Passer italiae) 21.11.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 26.03.2013
Tygříček tečkovaný (Amandava amandava) Oasi LIPU Massaciuccoli 2014 26.08.2014
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Stansted, United Kingdom 26.03.2013
Konipas luční (Motacilla flava) 01.05.2014
Konipas horský (Motacilla cinerea) 01.05.2014
Konipas bílý (Motacilla alba) Norway 26.03.2013
Linduška luční (Anthus pratensis) Svratka - Pisárky (2013), 01.05.2014
Linduška lesní (Anthus trivialis) 01.05.2014
Linduška horská (Anthus spinoletta) Praděd 11.07.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 26.03.2013
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Šlapanice (2013), 01.05.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.05.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.05.2014
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 1.pozorování, 27.5. 2020, Razová 30.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 26.03.2013
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) Mušov. jezera, 2.hráz - 8 ex.(2013), 01.05.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) 01.05.2014
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 26.6.2019 Krkonoše 08.04.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 30.7.2015 Šumava 21.11.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.03.2013
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 30.03.2013
Čížek lesní (Spinus spinus) Norway 26.03.2013
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Mušov 8.1.2016 (4 ex.) 08.01.2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 26.03.2013
Strnad viničný (Emberiza cia) 25.6.2017, Tulove Grade, Croatia 25.06.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 26.5.2017, Strachotín 27.05.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov 13.2.2017 13.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 01.05.2014