Karel Šimeček - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 05.05.2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 05.05.2019
Husa velká (Anser anser) 05.05.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 05.05.2019
Husa malá (Anser erythropus) Česko 02.06.2019
Husa indická (Anser indicus) 05.05.2019
Husa sněžní (Anser caerulescens) Slovensko 02.06.2019
Berneška velká (Branta canadensis) 05.05.2019
Berneška tmavá (Branta bernicla) Česko 02.06.2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 05.05.2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 05.05.2019
Labuť černá (Cygnus atratus) 05.05.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 05.05.2019
Labuť malá (Cygnus columbianus) Česko 02.06.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 05.05.2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 05.05.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 05.05.2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 05.05.2019
Pižmovka velká (Cairina moschata) 05.05.2019
Kachnička karolinská (Aix sponsa) 05.05.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 05.05.2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 05.05.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 05.05.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 05.05.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 05.05.2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 05.05.2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 05.05.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 05.05.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 05.05.2019
Polák velký (Aythya ferina) 05.05.2019
Polák malý (Aythya nyroca) 05.05.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 05.05.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 05.05.2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) 05.05.2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 05.05.2019
Turpan černý (Melanitta nigra) 05.05.2019
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 05.05.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 05.05.2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 05.05.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 05.05.2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 05.05.2019
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) 3.11.2019, Dubňany (HO) 03.11.2019
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) Rumunsko 02.06.2019
Křepel virginský (Colinus virginianus) 05.05.2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 05.05.2019
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 05.05.2019
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 05.05.2019
Bělokur horský (Lagopus muta) 05.05.2019
Bělokur rousný (Lagopus lagopus) 05.05.2019
Orebice horská (Alectoris graeca) 03.05.2022
Orebice čukar (Alectoris chukar) 05.05.2019
Orebice rudá (Alectoris rufa) 05.05.2019
Koroptev arabská (Ammoperdix heyi) 05.05.2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 05.05.2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 05.05.2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 05.05.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 05.05.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 05.05.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 05.05.2019
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) 05.05.2019
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) Norsko 02.06.2019
Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan) 03.05.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 05.05.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 05.05.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 05.05.2019
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 05.05.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 05.05.2019
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Španělsko 02.06.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 05.05.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 05.05.2019
Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) Česko 02.06.2019
Ibis skalní (Geronticus eremita) 05.05.2019
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 05.05.2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 05.05.2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 05.05.2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 05.05.2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 05.05.2019
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 05.05.2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Česko 02.06.2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 05.05.2019
Volavka červená (Ardea purpurea) 05.05.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 05.05.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 05.05.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Rumunsko 02.06.2019
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) 05.05.2019
Terej bílý (Morus bassanus) Norsko 02.06.2019
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Česko 02.06.2019
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) 05.05.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 05.05.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 05.05.2019
Luněc šedý (Elanus caeruleus) Rakousko 02.06.2019
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) Rakousko 02.06.2019
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Řecko 02.06.2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 05.05.2019
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Chorvatsko 02.06.2019
Sup hnědý (Aegypius monachus) Bulharsko 02.06.2019
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Rumunsko 02.06.2019
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 05.05.2019
Orel volavý (Clanga clanga) Maďarsko 02.06.2019
Orel nejmenší (Aquila pennata) Rumunsko 02.06.2019
Orel stepní (Aquila nipalensis) Izrael 02.06.2019
Orel iberský (Aquila adalberti) 03.05.2022
Orel královský (Aquila heliaca) Česko 02.06.2019
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Česko 02.06.2019
Orel jestřábí (Aquila fasciata) Španělsko 02.06.2019
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) Rumunsko 02.06.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 05.05.2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 05.05.2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 05.05.2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 05.05.2019
Moták stepní (Circus macrourus) Česko 02.06.2019
Moták lužní (Circus pygargus) 05.05.2019
Luňák červený (Milvus milvus) 05.05.2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 05.05.2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 05.05.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 05.05.2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Česko 02.06.2019
Káně lesní (Buteo buteo) 05.05.2019
Drop velký (Otis tarda) Rakousko 02.06.2019
Drop obojkový (Chlamydotis macqueenii) Izrael 02.06.2019
Drop malý (Tetrax tetrax) Španělsko 02.06.2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 05.05.2019
Chřástal polní (Crex crex) 05.05.2019
Chřástal malý (Porzana parva) 05.05.2019
Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) Izrael 02.06.2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 05.05.2019
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) 05.05.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 05.05.2019
Lyska černá (Fulica atra) 05.05.2019
Jeřáb panenský (Grus virgo) 05.05.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 05.05.2019
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Maďarsko 02.06.2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Česko 02.06.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 05.05.2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 05.05.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 05.05.2019
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) 05.05.2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 05.05.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 05.05.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 05.05.2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 05.05.2019
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Rakousko 02.06.2019
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Norsko 02.06.2019
Běhulík pestrý (Pluvianus aegyptius) 03.05.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 05.05.2019
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 05.05.2019
Bekasina větší (Gallinago media) Česko 02.06.2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 05.05.2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 05.05.2019
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Česko 02.06.2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 05.05.2019
Koliha velká (Numenius arquata) 05.05.2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 05.05.2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 05.05.2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Česko 02.06.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 05.05.2019
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 15.11.2020, Jistebník (NJ) 15.11.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 05.05.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 05.05.2019
Vodouš malý (Xenus cinereus) Česko 02.06.2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 05.05.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Česko 02.06.2019
Jespák rezavý (Calidris canutus) Česko 02.06.2019
Jespák písečný (Calidris alba) Česko 02.06.2019
Jespák malý (Calidris minuta) 05.05.2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) 05.05.2019
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) Česko 02.06.2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 05.05.2019
Jespák mořský (Calidris maritima) Česko 02.06.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 05.05.2019
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Česko 02.06.2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 05.05.2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Česko 02.06.2019
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) Česko 02.06.2019
Běhulík plavý (Cursorius cursor) Izrael 02.06.2019
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Rumunsko 02.06.2019
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) Rumunsko 03.05.2022
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Norsko 02.06.2019
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 05.05.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 05.05.2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 05.05.2019
Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii) Španělsko 02.06.2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Česko 02.06.2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Česko 02.06.2019
Racek bělooký (Ichthyaetus leucophthalmus) 05.05.2019
Racek bouřní (Larus canus) 05.05.2019
Racek mořský (Larus marinus) Česko 02.06.2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) 12.06.2020
Racek polární (Larus glaucoides) Norsko 02.06.2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 05.05.2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.05.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 05.05.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 05.05.2019
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Španělsko 02.06.2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 05.05.2019
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Rumunsko 02.06.2019
Rybák malý (Sternula albifrons) Česko 02.06.2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 05.05.2019
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Norsko 02.06.2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 05.05.2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 05.05.2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 05.05.2019
Chaluha velká (Stercorarius skua) Norsko 02.06.2019
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) Švédsko 02.06.2019
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) Česko 02.06.2019
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) Norsko 02.06.2019
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) Norsko 02.06.2019
Alka malá (Alca torda) Norsko 02.06.2019
Alkoun obecný (Cepphus grylle) Norsko 02.06.2019
Papuchalk severní (Fratercula arctica) 05.05.2019
Stepokur krásný (Pterocles alchata) 05.05.2019
Stepokur písečný (Pterocles orientalis) 05.05.2019
Stepokur korunkatý (Pterocles coronatus) 05.05.2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 05.05.2019
Holub doupňák (Columba oenas) 05.05.2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 05.05.2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 05.05.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 05.05.2019
Hrdlička chechtavá (Streptopelia riseogrisea) 05.05.2019
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) 05.05.2019
Hrdlička kapská (Oena capensis) 05.05.2019
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius) 05.05.2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 05.05.2019
Sova pálená (Tyto alba) 05.05.2019
Výreček malý (Otus scops) Chorvatsko 02.06.2019
Výr velký (Bubo bubo) 05.05.2019
Puštík obecný (Strix aluco) 05.05.2019
Puštík bělavý (Strix uralensis) 05.05.2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 05.05.2019
Sýček obecný (Athene noctua) 05.05.2019
Sýc rousný (Aegolius funereus) 05.05.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 05.05.2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 05.05.2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 05.05.2019
Rorýs velký (Apus melba) Bulharsko 02.06.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 05.05.2019
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) 05.05.2019
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Česko 02.06.2019
Ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis) 05.05.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 05.05.2019
Rybařík jižní (Ceryle rudis) 05.05.2019
Vlha modrolící (Merops persicus) 05.05.2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 05.05.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 05.05.2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 05.05.2019
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 05.05.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 05.05.2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 05.05.2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 05.05.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 05.05.2019
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 05.05.2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.05.2019
Žluna zelená (Picus viridis) 05.05.2019
Žluna šedá (Picus canus) 05.05.2019
Poštolka jižní (Falco naumanni) Španělsko 02.06.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 05.05.2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 05.05.2019
Ostříž jižní (Falco eleonorae) 05.05.2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 05.05.2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 05.05.2019
Raroh velký (Falco cherrug) 05.05.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 05.05.2019
Alexandr velký (Psittacula eupatria) 05.05.2019
Alexandr malý (Psittacula krameri) 05.05.2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 05.05.2019
Ťuhýk menší (Lanius minor) Maďarsko 02.06.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 05.05.2019
Ťuhýk iberský (Lanius meridionalis) 05.05.2019
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Chorvatsko 02.06.2019
Ťuhýk běločelý (Lanius nubicus) 05.05.2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 05.05.2019
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) 05.05.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 05.05.2019
Straka iberská (Cyanopica cooki) 03.05.2022
Straka obecná (Pica pica) 05.05.2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 05.05.2019
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 05.05.2019
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) Itálie 02.06.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 05.05.2019
Kavka východní (Coloeus dauuricus) 03.05.2022
Vrána domácí (Corvus splendens) 05.05.2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 05.05.2019
Vrána černá (Corvus corone) 05.05.2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 05.05.2019
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) 05.05.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 05.05.2019
Krkavec krátkoocasý (Corvus rhipidurus) 05.05.2019
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 05.05.2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 05.05.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 05.05.2019
Sýkora temná (Poecile lugubris) 05.05.2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 05.05.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 05.05.2019
Sýkora laponská (Poecile cinctus) 05.05.2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 05.05.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 05.05.2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 05.05.2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 05.05.2019
Skřivan pouštní (Ammomanes deserti) 05.05.2019
Skřivan pruhoocasý (Ammomanes cinctura) 05.05.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 05.05.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 05.05.2019
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae) 05.05.2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 05.05.2019
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 05.05.2019
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) Bulharsko 02.06.2019
Skřivánek menší (Alaudala rufescens) 05.05.2019
Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos) 05.05.2019
Břehule říční (Riparia riparia) 05.05.2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 05.05.2019
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Itálie 02.06.2019
Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta) 05.05.2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 05.05.2019
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) Bulharsko 02.06.2019
Cetie jižní (Cettia cetti) Španělsko 02.06.2019
Priniovec křovinný (Scotocerca inquieta) 05.05.2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 05.05.2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 05.05.2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 05.05.2019
Budníček iberský (Phylloscopus ibericus) 03.05.2022
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) Španělsko 02.06.2019
Budníček balkánský (Phylloscopus orientalis) 05.05.2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 05.05.2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 05.05.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 05.05.2019
Rákosník hlučnohlasý (Acrocephalus stentoreus) 05.05.2019
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Maďarsko 02.06.2019
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) Maďarsko 02.06.2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 05.05.2019
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) Rumunsko 02.06.2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 05.05.2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 05.05.2019
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Bulharsko 02.06.2019
Sedmihlásek olivový (Hippolais olivetorum) 03.05.2022
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) Izrael 02.06.2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 05.05.2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 05.05.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 05.05.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 05.05.2019
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) 05.05.2019
Prinie obecná (Prinia gracilis) 05.05.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 05.05.2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 05.05.2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 05.05.2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 05.05.2019
Pěnice mistrovská (Sylvia hortensis) 05.05.2019
Pěnice dlouhozobá (Sylvia crassirostris) 05.05.2019
Pěnice arabská (Sylvia leucomelaena) 05.05.2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 05.05.2019
Pěnice kaštanová (Sylvia undata) 03.11.2019
Pěnice brýlatá (Sylvia conspicillata) 03.05.2022
Pěnice vousatá (Sylvia cantillans) Španělsko 02.06.2019
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) Španělsko 02.06.2019
Pěnice turecká (Sylvia ruppelli) 05.05.2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 05.05.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 05.05.2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 05.05.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 05.05.2019
Brhlík turecký (Sitta krueperi) 03.05.2022
Brhlík skalní (Sitta neumayer) 05.05.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Česko 02.06.2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 05.05.2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 05.05.2019
Majna obecná (Acridotheres tristis) 05.05.2019
Špaček růžový (Pastor roseus) Česko 02.06.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 05.05.2019
Špaček černý (Sturnus unicolor) 05.05.2019
Špaček Tristramův (Onychognathus tristramii) 05.05.2019
Kos horský (Turdus torquatus) 05.05.2019
Kos černý (Turdus merula) 05.05.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 05.05.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 05.05.2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 05.05.2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 05.05.2019
Pěvec černý (Cercotrichas podobe) 05.05.2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 05.05.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 05.05.2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 05.05.2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 05.05.2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 05.05.2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 05.05.2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 05.05.2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 05.05.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 05.05.2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 05.05.2019
Skalník zpěvný (Monticola saxatilis) Španělsko 02.06.2019
Skalník modrý (Monticola solitarius) 05.05.2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 05.05.2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 05.05.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 05.05.2019
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) 05.05.2019
Bělořit kápový (Oenanthe monacha) 05.05.2019
Bělořit pouštní (Oenanthe deserti) Izrael 02.06.2019
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) izrael 02.06.2019
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) 05.05.2019
Skalníček černoocasý (Cercomela melanura) 05.05.2019
Bělořit pustinný (Oenanthe leucopyga) 05.05.2019
Bělořit skalní (Oenanthe finschii) 05.05.2019
Bělořit černohřbetý (Oenanthe lugens) 05.05.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 05.05.2019
Strdimil palestinský (Cinnyris osea) 05.05.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 05.05.2019
Vrabec italský (Passer italiae) 05.05.2019
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) 05.05.2019
Vrabec moabský (Passer moabiticus) 05.05.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 05.05.2019
Vrabec skalní (Petronia petronia) 03.05.2022
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) Itálie 02.06.2019
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Česko 02.06.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 05.05.2019
Konipas luční (Motacilla flava) 05.05.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) Česko 02.06.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 05.05.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 05.05.2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) Česko 02.06.2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 05.05.2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 05.05.2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 05.05.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 05.05.2019
Linduška skalní (Anthus petrosus) Norsko 02.06.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 05.05.2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 05.05.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 05.05.2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 05.05.2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 05.05.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 05.05.2019
Hýl černozobý (Rhodospiza obsoleta) 05.05.2019
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 05.05.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 05.05.2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 05.05.2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 05.05.2019
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) Česko 02.06.2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 05.05.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 05.05.2019
Zvonohlík královský (Serinus pusillus) 05.05.2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 05.05.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 05.05.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 05.05.2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 05.05.2019
Strnad viničný (Emberiza cia) Slovensko 02.06.2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 05.05.2019
Strnad šedokrký (Emberiza caesia) 05.05.2019
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) Chorvatsko 02.06.2019
Strnad pruhovaný (Emberiza striolata) 05.05.2019
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Česko 02.06.2019
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) 05.05.2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 05.05.2019
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Norsko 02.06.2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 05.05.2019