Radek Holiš - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 24.1.2024-Hulín (KM,ZL) 26.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 7.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 08.04.2024
Husice liščí (Tadorna tadorna) 11.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 5.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Čírka modrá (Spatula querquedula) 7.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 08.04.2024
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 2.4.2024-Kroměříž (KM,ZL) 08.04.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 11.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 20.03.2024
Polák velký (Aythya ferina) 14.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 08.04.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.1.2024-Oolomouc (OL,OL) 26.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 8.1.2024-Přerov (PR,OL) 26.01.2024
Koroptev polní (Perdix perdix) 19.1.2024-Všetuly (KM,ZL) 26.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 5.5.2024-Košíky (UH,ZL) 06.05.2024
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4.2024-Kroměříž (KM,ZL) 29.04.2024
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 16.04.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 27.4.2024-Kostelany (KM,ZL) 29.04.2024
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.2.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.5.2024-Rusava (KM,ZL) 22.05.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 08.04.2024
Lyska černá (Fulica atra) 3.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 20.4.2024-Traplice (UH,ZL) 23.04.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 5.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 18.5.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22.05.2024
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 16.04.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 19.3.2024-Dluhonice (PR,OL) 20.03.2024
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 18.5.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 22.05.2024
Kulík říční (Charadrius dubius) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Koliha velká (Numenius arquata) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 16.04.2024
Jespák šedý (Calidris temminckii) 30.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 16.04.2024
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 27.3.2024-Míškovice (ZL,ZL) 08.04.2024
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 28.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 29.04.2024
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 28.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 29.04.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 26.2.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 7.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 08.04.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Rybák obecný (Sterna hirundo) 28.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 29.04.2024
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 17.05.2024
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 30.4.2024.-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Rybák černý (Chlidonias niger) 30.4.2024.-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Čáp černý (Ciconia nigra) 27.3.2024-Záhlinice (KM,ZL) 08.04.2024
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 5.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.1.2024-Olomouc (OL,OL) 26.01.2024
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 30.4.2024.-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 12.5.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 14.05.2024
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 5.5.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 4.1.2024-Břest (KM,ZL) 26.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 2.1.2024-Břest (KM,ZL) 26.01.2024
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 29.04.2024
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 4.5.2024-Kroměříž (KM,ZL) 14.05.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2024-Rokytnice u Přerova (PR,OL) 20.03.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 9.1.2024-Hulín (KM,ZL) 26.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 25.2.2024-Nětčice (KM,ZL) 13.03.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 5.3.2024-Hulín (KM,ZL) 13.03.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 29.1.2024-Olomouc (OL,OL) 13.03.2024
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 28.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 29.04.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 5.1.2024-Olomouc (OL,OL) 26.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.1.2024-Dřínov (KM,ZL) 13.03.2024
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 18.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 20.03.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 5.1.2024-Olomouc (OL,OL) 26.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 25.1.2024-Police (VS,ZL) 13.03.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Žluna šedá (Picus canus) 15.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 17.04.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 26.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 8.2.2024-Olomouc (OL,OL) 13.03.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1.2024-Hulín (KM,ZL) 09.02.2024
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 6.5.2024-Bílany (KM,ZL) 07.05.2024
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 6.5.2024-Kroměříž (KM,ZL) 07.05.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 6.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1.2024-Hulín (KM,ZL) 09.02.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.2.2024-Pardubice (PA,PA) 13.03.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1.2024-Grygov (OL,OL) 09.02.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1.2024-Zlín Malenovice (ZL,ZL) 09.02.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 14.1.2024-Troubky (KM,ZL) 13.03.2024
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 6.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 17.1.2024-Luhačovice (ZL,ZL) 09.02.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 3.1.2024-Olomouc (OL,OL) 09.02.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 5.5.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 06.05.2024
Skřivan lesní (Lullula arborea) 17.3.2024-Hustopeče (BV,JM) 09.04.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.2.2024-Olomouc (OL,OL) 13.03.2024
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 4.4.2024-Hulín (KM,ZL) 08.04.2024
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 23.4.2024-Kroměříž (KM,ZL) 29.04.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 14.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.04.2024
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.4.2024-Vidče (VS,ZL) 16.04.2024
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 16.04.2024
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 11.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 17.04.2024
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 11.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 17.04.2024
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 12.5.2024-Kroměříž (KM,ZL) 14.05.2024
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 11.4.2024-Záhlinické rybníky (KM,ZL) 17.04.2024
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 15.5.2024-Vsetín (VS,ZL) 17.05.2024
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.3.2024-Rožnov p.R. (VS,ZL) 08.04.2024
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 9.4.2024-Olomouc (OL,OL) 09.04.2024
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 11.4.2024-Halenkovice (ZL,ZL) 17.04.2024
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 14.4.2024-Roštín (KM,ZL) 17.04.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 17.1.2024-Luhačovice (ZL,ZL) 09.02.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4.1.2024-Olomouc (OL,OL) 26.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 21.3.2024-Chomýž (KM,ZL) 09.04.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2.2024-Olomouc (OL,OL) 13.03.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 11.3.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.2.2024-Frenštát p.R. (NJ,MS) 13.03.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 12.1.2024-Olomouc (OL,OL) 26.01.2024
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 7.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 08.04.2024
Lejsek malý (Ficedula parva) 18.5.2024-Držková (ZL,ZL) 22.05.2024
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4.2024-Zborovice (KM,ZL) 29.04.2024
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.1.2024-Olomouc (OL,OL) 09.02.2024
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.4.2024-Chropyně (KM,ZL) 17.04.2024
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 3.4.2024-Šelešovice (KM,ZL) 08.04.2024
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 7.2.2024-Bystřice p.H.(KM,ZL) 13.03.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 10.4.2024-Vidče (VS,ZL) 17.04.2024
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.3.2024-Rožnov p.R. (VS,ZL) 09.04.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 8.3.2024-Honětice (KM,ZL) 13.03.2024
Linduška lesní (Anthus trivialis) 10.5.2024-Lukoveček (ZL,ZL) 14.05.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2024-Kroměříž (KM,ZL) 09.02.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1.2024-Olomouc (OL,OL) 09.02.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.2.2024-Kroměříž (KM,ZL) 13.03.2024
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.3.2024-Honětice (KM,ZL) 13.03.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 19.1.2024-Olomouc (OL,OL) 09.02.2024
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 3.4.2024-Šelešovice (KM,ZL) 08.04.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.2.2024-OLomouc (OL,OL) 13.03.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 28.1.2024-Zdounky (KM,ZL) 09.02.2024
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 17.4.2024-Chropyňský rybník (KM,ZL) 23.04.2024