Ondřej Boháč - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 25.10.2015
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 06.05.2015
Rorýs obecný (Apus apus) 06.05.2015
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 06.05.2015
Holub skalní/domácí (Columba livia) 06.05.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 06.05.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 06.05.2015
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.11.2015
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 06.09.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 06.05.2015
Káně lesní (Buteo buteo) 25.10.2015
Kalous ušatý (Asio otus) 06.05.2015
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 06.05.2015
Strakapoud malý (Dryobates minor) 02.11.2015
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 06.05.2015
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 06.05.2015
Žluna zelená (Picus viridis) 06.05.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 06.05.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 06.05.2015
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 06.09.2015
Straka obecná (Pica pica) 06.05.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 06.05.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) 06.05.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) 06.05.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 06.05.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 06.05.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 06.05.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 25.10.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 25.10.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 06.05.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.05.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 06.05.2015
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 1.6.2017 - s náznaky zpěvu r.pokřovního!! 01.06.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 20.05.2015
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 06.05.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 20.08.2015
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 06.05.2015
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 20.05.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 06.05.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 06.05.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 06.05.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 06.05.2015
Kos černý (Turdus merula) 06.05.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 06.05.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 06.05.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.10.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.10.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 30.4.2017 30.04.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 06.05.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 06.05.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 06.05.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 06.05.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 06.05.2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.10.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) 25.10.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 06.05.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 13.10.2015
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 06.05.2015
Zvonek zelený (Chloris chloris) 06.05.2015
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 28.06.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 06.05.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 06.05.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) 28.06.2015
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 06.05.2015