Clive&Petra Everill - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 10.11.2012
Husa velká (Anser anser) 19.01.2013
Husa běločelá (Anser albifrons) 10.11.2012
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 19.01.2013
Labuť velká (Cygnus olor) 27.10.2012
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 27.10.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 31.10.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) 01.09.2013
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 31.10.2012
Kopřivka obecná (Anas strepera) 28.10.2012
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 28.10.2012
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 28.10.2012
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 28.10.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.10.2012
Čírka modrá (Anas querquedula) 28.10.2012
Čírka obecná (Anas crecca) 28.10.2012
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.04.2013
Polák velký (Aythya ferina) 28.10.2012
Polák malý (Aythya nyroca) Lednice 21.09.2013
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 28.10.2012
Polák kaholka (Aythya marila) 19.01.2013
Kajka mořská (Somateria mollissima) Tovacov annin 3/14 14.03.2014
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 19.01.2013
Turpan černý (Melanitta nigra) 28.10.2012
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 19.01.2013
Hohol severní (Bucephala clangula) 03.11.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.01.2013
Morčák velký (Mergus merganser) 28.10.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) Tovacov Annin 24.12.13 11.01.2014
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 28.10.2012
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 28.10.2012
Potáplice malá (Gavia stellata) 02.12.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) 28.10.2012
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 28.10.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 15.04.2013
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 28.10.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Tovacov Annin 3/14 14.03.2014
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28.10.2012
Čáp černý (Ciconia nigra) 28.10.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 28.10.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) 30.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Lednice 9/13 21.09.2013
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Lednice 9/13 21.09.2013
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 22.08.2018
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 28.10.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) 28.10.2012
Volavka bílá (Egretta alba) 28.10.2012
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 28.10.2012
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 31.10.2012
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 28.10.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.10.2012
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 28.10.2012
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 01.09.2013
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 28.10.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 28.10.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) 28.10.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) 28.10.2012
Moták lužní (Circus pygargus) 28.10.2012
Luňák červený (Milvus milvus) 03.11.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) 01.09.2013
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.10.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) 28.10.2012
Káně lesní (Buteo buteo) 28.10.2012
Drop velký (Otis tarda) 30.04.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 01.09.2013
Chřástal malý (Porzana parva) Tovacov 10/13 07.10.2013
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 28.10.2012
Lyska černá (Fulica atra) 28.10.2012
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.10.2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 22.08.2018
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutenice 7/14 04.01.2015
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Mutenice 7/14 28.10.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 28.10.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 15.05.2013
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Lednice 9/13 21.09.2013
Kulík říční (Charadrius dubius) 28.10.2012
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.10.2012
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.10.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Lednice 9/13 21.09.2013
Koliha malá (Numenius phaeopus) 22.08.2018
Koliha velká (Numenius arquata) 28.10.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Delta 7/13, Lednice 9/13 28.10.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 28.10.2012
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 28.10.2012
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 28.10.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 28.10.2012
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 28.10.2012
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 22.08.2018
Jespák rezavý (Calidris canutus) 22.08.2018
Jespák malý (Calidris minuta) Lednice 9/13 21.09.2013
Jespák obecný (Calidris alpina) 28.10.2012
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.10.2012
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 04.01.2015
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 10.11.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 28.10.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.09.2013
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 28.10.2012
Racek bouřní (Larus canus) 28.10.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 28.10.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) 14.09.2013
Rybák obecný (Sterna hirundo) 28.10.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) 28.10.2012
Holub skalní/domácí (Columba livia) 28.10.2012
Holub doupňák (Columba oenas) 28.10.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 28.10.2012
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 28.10.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 28.10.2012
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 28.10.2012
Výreček malý (Otus scops) 30.04.2022
Výr velký (Bubo bubo) 30.04.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 28.10.2012
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30.04.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 28.10.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) 30.12.2016
Rorýs obecný (Apus apus) 28.10.2012
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 28.10.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) 28.10.2012
Dudek chocholatý (Upupa epops) 28.10.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 28.10.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 28.10.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) 28.10.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 28.10.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 28.10.2012
Datel černý (Dryocopus  martius) 28.10.2012
Žluna zelená (Picus viridis) 28.10.2012
Žluna šedá (Picus canus) 28.10.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 28.10.2012
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Hruska 9/13 01.09.2013
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 31.12.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 28.10.2012
Raroh velký (Falco cherrug) Nemcice 9/13 14.09.2013
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 28.10.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.10.2012
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 28.10.2012
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.10.2012
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 28.10.2012
Straka obecná (Pica pica) 28.10.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 28.10.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) 28.10.2012
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.10.2012
Vrána černá (Corvus corone) 28.10.2012
Vrána šedá (Corvus cornix) 28.10.2012
Krkavec velký (Corvus corax) 28.10.2012
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 28.10.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 28.10.2012
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.10.2012
Sýkora babka (Poecile palustris) 28.10.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.10.2012
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 28.10.2012
Sýkora koňadra (Parus major) 28.10.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 28.10.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Chomoutov 3/14 09.04.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.10.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) 28.10.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 28.10.2012
Břehule říční (Riparia riparia) 28.10.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.10.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 28.10.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 28.10.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 28.10.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.10.2012
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 28.10.2012
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 28.10.2012
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 28.10.2012
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 28.10.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 28.10.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 28.10.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 04.05.2013
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 28.10.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Mutenice 30.6.2014 22.08.2018
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.10.2012
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 28.10.2012
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 28.10.2012
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 28.10.2012
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 28.10.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) 28.10.2012
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 28.10.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) 28.10.2012
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Souteska 12/14 04.01.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.10.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 28.10.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 28.10.2012
Kos horský (Turdus torquatus) 28.10.2012
Kos černý (Turdus merula) 28.10.2012
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.10.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.10.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 28.10.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 28.10.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 28.10.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) 04.05.2013
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 28.10.2012
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 28.10.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 28.10.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) 30.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.10.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 28.10.2012
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 28.10.2012
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 28.10.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 28.10.2012
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 28.10.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) 28.10.2012
Vrabec polní (Passer montanus) 28.10.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 28.10.2012
Konipas luční (Motacilla flava) 28.10.2012
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.10.2012
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.10.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) 14.09.2013
Linduška lesní (Anthus trivialis) 14.09.2013
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 30.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 28.10.2012
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 28.10.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 28.10.2012
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 28.10.2012
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 28.10.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) 28.10.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) 28.10.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 22.08.2018
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 28.10.2012
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 28.10.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 28.10.2012
Čížek lesní (Spinus spinus) 28.10.2012
Strnad luční (Emberiza calandra) 22.08.2018
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 28.10.2012
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 30.12.2016
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.10.2012
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 28.10.2012