Jiří Hlaváč - ČR Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 16. 1. 2018
Labuť velká (Cygnus olor) 2. 2. 2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16. 1. 2018