Miroslav Jelínek - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 11. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 8. 1. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 15. 2. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 11. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 7. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 11. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 8. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 15. 2. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 15. 2. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8. 1. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15. 2. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 8. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 4. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 7. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 8. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 8. 1. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 8. 1. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 15. 2. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 8. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 8. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 8. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 15. 2. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 15. 2. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 4. 1. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 7. 1. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 15. 2. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 11. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 8. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 4. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 4. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 4. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 8. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 8. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 4. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 4. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 4. 1. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4. 1. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 4. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 4. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 4. 1. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 4. 1. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7. 1. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15. 2. 2019
Kos černý (Turdus merula) 4. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 7. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 7. 1. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 4. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4. 1. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 4. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 4. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 4. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15. 2. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 11. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 11. 1. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 11. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 7. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 4. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11. 1. 2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 15. 2. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15. 1. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 7. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 4. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 4. 1. 2019