Tomáš Oplocký - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) Zaječí 26.01.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) Všeň 1.1. překlep na husu polní 12.01.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Vlasatice 26.01.2020
Husa velká (Anser anser) Tovačov 24.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) Prostějov 23.01.2020
Berneška tmavá (Branta bernicla) Zaječí 26.01.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Vlasatice 26.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) Všeň 01.01.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Lenešice 09.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Březina 01.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) Tovačov 14.03.2020
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) Hlohovec 23.05.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Hamry 11.04.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) Praha 12.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Holany 02.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Březina 01.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Doloplazy 05.04.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Holany 02.01.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) Tovačov 14.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) Hrdibořice 02.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Most 09.02.2020
Polák velký (Aythya ferina) Praha 12.01.2020
Polák malý (Aythya nyroca) Most 09.02.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Mimoň 03.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) Tovačov 11.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Pavlov 26.01.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Dolní Věstonice 26.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) Tovačov 11.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) Tovačov 11.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) Kolín 12.01.2020
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Okluky 25.04.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) Prostějov 19ex. 08.01.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Ivaň 02.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Mimoň 03.01.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) Plumlov 11.04.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Praha 12.01.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Most 09.02.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Tovačov 11.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Most 09.02.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) Ivanovice na Hané 10.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Tovačov 07.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Hlohovec 23.05.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) Tovačov 15.05.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Tovačov 25.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Krčmaň 29.04.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Březina 01.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) Březina 01.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Lednice 09.05.2020
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) Krčmaň 08.07.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Žizníkov 03.01.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Želeč 16.05.2020
Orel křiklavý (Clanga pomarina) Prosenice 18.05.2020
Orel královský (Aquila heliaca) Klopotovice 14.02.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Mimoň 01.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Bedihošť 01.02.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) Tovačov 17.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) Hrubčice 11.01.2020
Moták stepní (Circus macrourus) Dobřichov 14.06.2020
Moták lužní (Circus pygargus) Klopotovice 27.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) Zaječí 26.01.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) Štětovice 04.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Březina 01.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) Holany -2.1. 11.01.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Želeč 05.04.2020
Káně lesní (Buteo buteo) Dobranov 01.01.2020
Drop velký (Otis tarda) Hrubčice 11.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Plumlov 06.03.2020
Chřástal malý (Porzana parva) Rybníček 17.05.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Tovačov 07.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Praha 12.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) Holany 02.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) Heřmaničky 02.01.2020
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Kralice na Hané 27.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Mutěnice 13.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Mutěnice 13.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Věrovany 14.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Hrubčice 22.02.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Hlohovec 09.05.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Ivanovice na Hané 10.04.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) Vrbátky 19.03.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Hamry 15.02.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Krčmaň 28.03.2020
Bekasina větší (Gallinago media) Výšovice 17.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Lenešice 09.02.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Tovačov 07.04.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) Majetín 27.04.2020
Koliha velká (Numenius arquata) Hlohovec 09.05.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Vrbátky 21.03.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Vrbátky 18.03.2020
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Mutěnice 13.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Hamry 11.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Bedihošť 13.02.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Mutěnice 13.04.2020
Vodouš malý (Xenus cinereus) Hlohovec 09.05.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Tovačov 07.04.2020
Jespák písečný (Calidris alba) Tovačov-Annín 13.05.2020
Jespák malý (Calidris minuta) Vrbátky 02.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) Vrbátky 02.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Vrbátky 05.05.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) Majetín 27.04.2020
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) Moravské Prusy 17.05.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Vrbátky 20.03.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Mutěnice 02.06.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Mimoň 03.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Tovačov 22.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Most 09.02.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Tovačov - Annín 15.05.2020
Racek bouřní (Larus canus) Tovačov 11.01.2020
Racek mořský (Larus marinus) Tovačov 1.2. 02.02.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Tovačov 11.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Tovačov 11.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) Tovačov 11.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Praha 12.01.2020
Rybák malý (Sternula albifrons) Tovačov 26.05.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) Mutěnice 13.04.2020
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Tovačov 30.05.2020
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Tovačov 22.04.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Hrdibořice 04.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) Tovačov 22.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) Česká Lípa 01.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) Bedihošť 01.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Volevčice 09.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Čelechovice na Hané 25.04.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Mnichovo Hradiště 01.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Tovačov 18.04.2020
Sova pálená (Tyto alba) Olomoucký kraj 01.02.2020
Výreček malý (Otus scops) Hlohovec 09.05.2020
Výr velký (Bubo bubo) Čelechovice 25.01.2020
Puštík obecný (Strix aluco) Plumlov 06.03.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Želeč 19.04.2020
Sýček obecný (Athene noctua) Česká Lípa, 28.6.-29.6. 29.06.2020
Kalous ušatý (Asio otus) Prostějov 07.01.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) Tovačov, Mohelnice 28.02.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Stará ves 18.05.2020
Rorýs obecný (Apus apus) Přerov 29.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Staré Splavy 03.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) Výšovice 01.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) Bzenec 13.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Mutěnice 13.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Čehovice 13.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) Mohelnice 08.03.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Prostějov 07.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Česká Lípa 02.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) Tovačov 18.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) Zahrádky 05.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) Hrdibořice 02.02.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Česká Lípa 01.01.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Dubany 05.05.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Kralice na Hané 18.03.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Výšovice 21.04.2020
Raroh velký (Falco cherrug) Držovice 15.01.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Březina 01.01.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Čelčice 22.04.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Bedihošť 17.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Věrovany 09.04.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Zahrádky 02.01.2020
Straka obecná (Pica pica) Česká Lípa 01.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Kouty nad Desnou 06.06.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) Velké Zboží 05.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) Rumburk 04.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) Šluknov 04.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) Kozly 02.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) Zákupy 01.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Bystřice pod Hostýnem 21.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Heřmaničky 02.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Heřmaničky 02.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) Dubice 02.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) Stvolínky 05.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Holany 02.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) Březina 01.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Štětovice 14.02.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Tovačov 24.01.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) Bzenec 13.04.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) Držovice-Prostějov 10.01.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Prostějov 13.02.2020
Břehule říční (Riparia riparia) Klopotovice 18.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Hrdibořice 20.03.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Prostějov 20.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Dubice 02.01.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Hrdibořice 20.03.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Určice 13.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Hrdibořice 22.04.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Kouty nad Desnou 06.06.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Tovačov 27.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Mutěnice 13.04.2020
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum) Olomouc, Neředín 22.06.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Dětkovice 21.04.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Držovice 02.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Dětkovice 21.04.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Štětovice 07.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Tovačov 24.04.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Tovačov 07.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Grygov 28.03.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Mutěnice 13.04.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Želeč 01.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Dřevnovice 10.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Bedihošť 17.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Prostějov 19.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) Žizníkov 03.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Holany 02.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) Holany(CL) 25.02.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Tovačov-Annín(PR) 25.02.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Čehovice(PV) 25.02.2020
Špaček růžový (Pastor roseus) Výšovice 04.06.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Tovačov (PR) 25.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) Kouty nad Desnou 06.06.2020
Kos černý (Turdus merula) Dobranov(CL) 25.02.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Žizníkov (CL) 25.02.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Čechůvky-Prostějov (PV) 25.02.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Tovačov (PR) 25.02.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Holany (CL) 25.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Prostějov 04.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Bukovany (CL) 25.02.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) Plumlov 06.03.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Čelčice 24.05.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Plumlov 05.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Prostějov 17.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Hamry 11.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) Kouty nad Desnou 06.06.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Žešov(PV) 25.02.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Prostějov 09.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Uhřice 13.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Mohelnice 28.02.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Kralice na Hané 15.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Okluky 25.04.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) Česká Lípa (CL) 25.02.2020
Vrabec polní (Passer montanus) Buda(MB) 25.02.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Dubice (CL) 25.02.2020
Konipas luční (Motacilla flava) Věrovany 02.04.2020
Konipas citronový (Motacilla citreola) Bystročice 05.05.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) Praha (AA) 25.02.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) Plumlov(PV) 25.02.2020
Linduška úhorní (Anthus campestris) Most 15.06.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) Určice(PV) 25.02.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) Dobromilice 10.04.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Klopotovice 27.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) Most 09.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Holany (CL) 25.02.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Žešov 12.03.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Dubice (CL) 25.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Prostějov (PV) 25.02.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Žichlínek 06.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) Holany (CL) 25.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) Holany(CL) 25.02.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Most 9.2. 12.02.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Tovačov 11.03.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Seč 25.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Březina(MB) 25.02.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Prostějov 19.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) Holany (CL) 25.02.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) Most 09.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Mnichovo Hradiště(MB) 25.02.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Hrdibořice 7.5. 12.05.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Zahrádky(CL) 25.02.2020
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Zahrádky - Novozámecký rybník - Vrahovice 16ex.(CL, PV) 25.02.2020