Jakub Stančo - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) (P) 16.04.2014
Husa velká (Anser anser) (P) 16.04.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) občas zeletí k jezírku na zahradě 16.04.2014
Křepelka polní (Coturnix coturnix) (P) 16.04.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) někdy navštíví i zahradu, možná vyhnízdili v zarostlejší části 16.04.2014
Čáp černý (Ciconia nigra) (P) 08.05.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) létal kolem, až konečně v roce 2015 poprvé lovil na zahradě 16.04.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) (P) 16.04.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) (P) 04.09.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) (P) 25.05.2016
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 10.7. 2015 přelet kolem zahrady 12.07.2015
Krahujec obecný (Accipiter nisus) (P) 16.04.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) (P) 25.05.2016
Moták pilich (Circus cyaneus) (P) 22.10.2018
Moták lužní (Circus pygargus) přelet nízko nad zahradou květen 2016 01.06.2016
Luňák červený (Milvus milvus) (P) prolétá a někdy přímo krouží nad zahradou 12.07.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) přelet nízko nad zahradou květen 2014 06.05.2014
Káně lesní (Buteo buteo) občas sedí na stromě na kraji zahrady 16.04.2014
Chřástal polní (Crex crex) louka za plotem 17.04.2014
Lyska černá (Fulica atra) květen 2017 na rybníčku nedaleko 23.05.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) (P) 16.04.2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) (P) 06.05.2014
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) hlas toku z nedaleké pastviny květen 2015 06.05.2015
Koliha malá (Numenius phaeopus) přelet na sever 11.5.2014 12.05.2014
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) přelet léto 2013, 2017 28.02.2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) přelet 25.5. 25.05.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 20.10.2016 přelet kolem zahrady 25.10.2016
Holub skalní/domácí (Columba livia) (P) 16.04.2014
Holub doupňák (Columba oenas) (P) 06.05.2015
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.04.2014
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) hlas z lesa za zahradou 25.05.2016
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.04.2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.05.2016
Puštík obecný (Strix aluco) ozývá se v lese u zahrady, ale hnízdí asi jinde 06.05.2014
Rorýs obecný (Apus apus) (P) 16.04.2014
Ledňáček říční (Alcedo atthis) (P) 26.08.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1x 5/2018 21.05.2018
Strakapoud malý (Dryobates minor) (P) 26.08.2016
Strakapoud velký (Dendrocopos major) zkoušel bušit i do domu 16.04.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) (P) 25.09.2015
Žluna zelená (Picus viridis) (P) 16.04.2014
Žluna šedá (Picus canus) (P) 21.05.2018
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) (P) 16.04.2014
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 26.12.2012 přelet 16.04.2014
Ostříž lesní (Falco subbuteo) (P) 08.05.2014
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) hnízdí u plotu, loví na zahradě 16.04.2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 28.02.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 25.05.2016
Straka obecná (Pica pica) 16.04.2014
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) létají na lísku a nebo poblíž zahrady na žaludy 19.10.2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) poprvé 5/2018 21.05.2018
Vrána černá (Corvus corone) poprvé 10/2019 28.10.2019
Krkavec velký (Corvus corax) (P) 16.04.2014
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) hejno v zimě 2010 16.04.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) (P) 24.05.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) (P) 08.05.2014
Sýkora babka (Poecile palustris) 28.02.2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) (P) 25.09.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.04.2014
Sýkora koňadra (Parus major) hnízdí pod střechou 2015 06.05.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) podzimní průtah (P) 16.04.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) (P) 19.10.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) pokoušely se hnízdit v domě, nocují na oknech 16.04.2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) (P) 06.05.2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.04.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 06.05.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.04.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) v lese u zahrady 16.04.2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) (P) 25.05.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) občas slyšet zpěv z okolí 25.10.2016
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) jarní tah 2014 za zahradou na keři 07.05.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) hnízdí poblíž zahrady 16.04.2014
Pěnice slavíková (Sylvia borin) hnízdí poblíž zahrady 16.04.2014
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) (P) 16.04.2014
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) hnízdí hned u plotu 2014, jiné roky kousek dál 16.04.2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) zpět v lese za zahradou 25.05.2016
Králíček obecný (Regulus regulus) protahují skrz zahradu, jeden vlétl i do domu 16.04.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 28.02.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.04.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) (P) 21.10.2018
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) (P) 28.02.2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.04.2014
Kos černý (Turdus merula) 16.04.2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 28.02.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) podzimní průtah 17.04.2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.04.2014
Drozd brávník (Turdus viscivorus) (P) 29.09.2015
Lejsek šedý (Muscicapa striata) (P) 06.05.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 25.10.2016
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) (P) 05.09.2017
Lejsek malý (Ficedula parva) 28.9.2015 29.09.2015
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.04.2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) hlavně podzimní tah 25.10.2016
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) jaro 2016 25.10.2016
Vrabec polní (Passer montanus) (P) 28.02.2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) (P) 25.10.2016
Konipas luční (Motacilla flava) (P) 24.08.2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) (P) 17.08.2016
Konipas bílý (Motacilla alba) hnízdí pod střechou 16.04.2014
Linduška luční (Anthus pratensis) (P) 06.05.2014
Linduška lesní (Anthus trivialis) (P) 29.09.2015
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.04.2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) podzimní průtah 28.02.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) (P) 16.04.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 07.05.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.04.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) (P) 25.05.2016
Čečetka zimní (Acanthis flammea) zima 2017 30.12.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) podzimní průtah (P) 16.04.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) (P) 16.04.2014
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.04.2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) (P) 08.05.2014
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.04.2014
Strnad luční (Emberiza calandra) zpívá u sousedů 06.05.2014
Strnad obecný (Emberiza citrinella) hnízdí u plotu 2014 25.10.2016
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 02.10.2018