Petr Moutelík

Email  
Vlastní web  
Datum narození 14.4.2005
Bydliště Rudoltice
Zaměstnání / vzdělání OSVČ/VŠZ Brno, AF, obor zootechnický
Oblíbené lokality Lednické rybníky, Libavá, poldr u Žichlínku, Hortobágy …
Počet druhů ČR 252
Počet druhů WP 0
Petr Moutelík
Pár slov o sobě
Ze svých pozorování si nejvíce cením pozorování tetřeva hlušce v Rychlebských horách. Lokalitu jsme navštívili s manželkou Hanou v dubnu 2007, abychom společným pozorováním oslavili 20 let manželství. :)

Pozorování ptáků se věnuji přes 30 let s různou intenzitou a nyní se mi toto hobby daří ideálně skloubit s mojí prací. Nemám ambice bojovat o přední umístění v soutěži, jde mi spíše o společenskou část…

Přihlásil jsem se i do kategorie zahrada, kde jsou shrnuty výsledky za 23 let v Rudolticích. Na zahradě se snažím vytvořit dobré podmínky pro ptáky (napajedlo, budky, krmná zařízení, hnízdní podložka pro čápy).
Poslední přírůstky do birdlistu ČR
2011
- racek tříprstý (Rissa tridactyla) - 10.11.2011, VN Rozkoš (NA, KH)
- volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) - 8.7.2011, Rakvice (BV, JM)
- pěvuška podhorní (Prunella collaris) - 25.6.2011, 6 ex., Krkonoše (SM, LB)
- volavka vlasatá (Ardeola ralloides) - 14.5.2011, 1 ex., Nesyt (BV, JM)
- bekasina větší (Gallinago media) - 21.4.2011, 1 ex., Žichlínek - poldr (UO, PA), odchyt
- čečetka tmavá (Carduelis cabaret) - 19.3.2011, Žichlínek - poldr (UO, PA)

2010
- chaluha pomořanská (Stercorarius pomarinus) - 11.11.2010, VN Rozkoš (NA, KH)
- břehouš rudý (Limosa lapponica) - říjen 2010, VN Rozkoš (NA, KH)
- jespák rezavý (Calidris canutus) - říjen 2010, VN Rozkoš (NA, KH)
- vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) - 12.8.2010, Olomoucko (OL, OL)
- ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) - 21.6.2010, Ponětovice (BO, JM)
- sýc rousný (Aegolius funereus) - 9.4.2010, Šumava (PT, JC)
Mapa