Robert Doležal - WL Life list

Počet Poznámka Datum
938 2020 - Izrael (hýl plavý, pěvec černý) 2019 - Nepál (135 druhů) 2018 - Omán (56 druhů) 2017 - Gruzie (velekur kavkazský, hýl velký, rehek bělokřídlý, budníček žlutavý, budníček (černonohý) kavkazský 2016 - Maroko (stepokur saharský, kalous africk 25.02.2020