Jan Grünwald - WL Life list

Počet Poznámka Datum
567 Nezider 4/2019 (113 druhů, 2 lifery - drop velký, kulík hnědý) Israel 4/2019 (229 druhů, 35 liferů) Madeira 9/2018 (39 druhů, 11 liferů) Izrael 3/2018 (160 druhů) Rwanda, Uganda 7/2017 Bulharsko 7/2017 Anglie 10/2015 2. 9. 2019