Ondřej Boháč - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) Litvínov (Růžodol) 22.1 29. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) Olomouc (Chomoutov) 10.2. 11. 2. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Pokrok, Osek 23.1. 29. 1. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) Majetín,OL 29.4. 30. 4. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Olomouc 4.5. 5. 5. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) Tovačov 11.3. 17. 3. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Šternberk 18.2. 19. 2. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) Olomouc (Černovír) 10.2. 11. 2. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Tovačov 11.3. 17. 3. 2019
Polák velký (Aythya ferina) Tovačov 11.3. 17. 3. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Tovačov 11.3. 17. 3. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) Ostrava (Koblov) 2.1. 3. 1. 2019
Orebice čukar (Alectoris chukar) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Koroptev arabská (Ammoperdix heyi) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Frankolín obecný (Francolinus francolinus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) Hlušovice, OL 17.1. 17. 1. 2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Olomouc (Nový Svět) 3.1. 3. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Potáplice lední (Gavia immer) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) Třebovice, UO 23.3. 24. 3. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Volavka proměnlivá (Butorides striata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Volavka červená (Ardea purpurea) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) Olomouc - Nový Dvůr 14.2. 15. 2. 2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Hlučínské štěrkovna 2.1. 3. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Luněc šedý (Elanus caeruleus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Opava 10.5. 13. 5. 2019
Včelojed chocholatý (Pernis ptilorhynchus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel volavý (Clanga clanga) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel nejmenší (Aquila pennata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel stepní (Aquila nipalensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel královský (Aquila heliaca) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Luboměř p. Strážnou, OL 27. 2. 2019
Orel jestřábí (Aquila fasciata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) Hrubčice 17.3. 17. 3. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) Radovesická výsypka 21.1. 29. 1. 2019
Moták stepní (Circus macrourus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Moták lužní (Circus pygargus) Příkazy, OL 2.5. 5. 5. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) Vrbátky 9. 6. 2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Přáslavice, OL 1.2. 1. 2. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) Bystročice, OL 15.1. 15. 1. 2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Drop velký (Otis tarda) Prostějovsko 17.8. 23. 8. 2019
Drop hřívnatý (Chlamydotis macqueenii) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Chřástal polní (Crex crex) Tovačov 19/20.5 20. 5. 2019
Chřástal malý (Porzana parva) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Chřástal nejmenší (Porzana pusilla) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Tovačov 16.4. 19. 4. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) Tovačov 11.3. 17. 3. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) Újezd (Rybníček) 16.2. 16. 2. 2019
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Skrbeň, OL 25.2. 27. 2. 2019
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Charváty (Drahlov) 28.2. 17. 3. 2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) VN Rozkoš 23.3. 24. 3. 2019
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Olomouc (Topolany) 25.8. 28. 9. 2019
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Tovačov 17.3. 17. 3. 2019
Bekasina větší (Gallinago media) Klopotovice 21.9. 28. 9. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Olomouc 11.3. 17. 3. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) Tovačov 12.8. 23. 8. 2019
Koliha velká (Numenius arquata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák písečný (Calidris alba) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák malý (Calidris minuta) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák šedý (Calidris temminckii) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) Hlučínská štěrkovna 2.1. 3. 1. 2019
Běhulík plavý (Cursorius cursor) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Ostrava (Hrušov) 2.1. 3. 1. 2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Bystročice, OL 15.5. 20. 5. 2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek bělooký (Ichthyaetus leucophthalmus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek bouřní (Larus canus) Bohumín (Vrbice) 2.1. 3. 1. 2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) Most (Starý Most) 24.1. 29. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Bohumín (Vrbice) 2.1. 3. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Olomouc (Nové Sady) 2.1. 3. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek arménský (Larus armenicus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák malý (Sternula albifrons) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rybák černý (Chlidonias niger) Tovačov 29.4. 30. 4. 2019
Stepokur pruhovaný (Pterocles lichtensteinii) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) Bystročice, OL 15.1. 15. 1. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Olomouc (Slavonín) 24.2. 27. 2. 2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Opavsko 11.5 13. 5. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Hrdlička kapská (Oena capensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kukačka chocholatá (Clamator glandarius) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Tovačov 20.4. 23. 4. 2019
Sova pálená (Tyto alba) okr. Olomouc 9.2. 11. 2. 2019
Výreček malý (Otus scops) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Výr velký (Bubo bubo) Šternbersko 18.2. 19. 2. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) Šternbersko 18.2. 19. 2. 2019
Puštík arabský (Strix butleri) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Puštík bělavý (Strix uralensis) Beskydy 26.2. 27. 2. 2019
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Šternbersko 18.2. 19. 2. 2019
Sýček obecný (Athene noctua) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) Olomouc (Neředín) 4.1. 8. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Opavsko 16.6. 8. 7. 2019
Rorýs velký (Apus melba) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rorýs obecný (Apus apus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rorýs domovní (Apus affinis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8. 4. 2019
Rybařík jižní (Ceryle rudis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vlha proměnlivá (Merops orientalis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) PR Království, Grygov (OL) 14.2. 15. 2. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) PR Doubrava, Stavenice 16.2. 16. 2. 2019
Poštolka jižní (Falco naumanni) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Olomouc (Topolany) 17.5. 20. 5. 2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Opavsko 10.5. 13. 5. 2019
Raroh velký (Falco cherrug) 28.2. okr. Olomouc 17. 3. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Medlov (Zadní Újezd) 16.2. 16. 2. 2019
Papoušek mniší (Myiopsitta monachus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Alexandr malý (Psittacula krameri) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Krčmaň, OL 16.5. 20. 5. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Olomouc (Nový Dvůr) 7.1. 8. 1. 2019
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Ťuhýk běločelý (Lanius nubicus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Krčmaň, OL 1.5. 5. 5. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pohořany, OL 8.8. 23. 8. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) Olomouc (Týneček) 1.1. 2. 1. 2019
Vrána domácí (Corvus splendens) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) Ostrava (Petřkovice) 2.1. 3. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) Litvínov (Růžodol) 24.1. 29. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) Ostrava (Hrušov) 2.1. 3. 1. 2019
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) Velká Bystřice, OL 5.1. 8. 1. 2019
Krkavec krátkoocasý (Corvus rhipidurus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Olomouc (Nová Ulice) 4.1. 8. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Šternberk (Dalov), OL 17.1. 17. 1. 2019
Sýkora temná (Poecile lugubris) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) Šternberk (Dalov), OL 17.1. 17. 1. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) Olomouc (Nové Sady) 1.1. 2. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) Milada 21.1. 29. 1. 2019
Skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skřivan pouštní (Ammomanes deserti) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) Olomouc (Nové Sady) 12.3. 17. 3. 2019
Skřivan východní (Alauda gulgula) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) Osek (TP) 23.1. 16. 2. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) Tovačov 29.4. 30. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Břehule skalní (Hirundo rupestris) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Cetie jižní (Cettia cetti) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Prinie křovinná (Scotocerca inquieta) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) PP Hvězda, Litovel, OL 15.3. 17. 3. 2019
Budníček balkánský (Phylloscopus orientalis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Olomouc-město 19.4. 23. 4. 2019
Budníček altajský (Phylloscopus humei) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Černava (1.050 m.) Ostružná 31.5. 9. 6. 2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Tovačov 23. 4. 2019
Rákosník hlučnohlasý (Acrocephalus stentoreus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Dlouhá Loučka (Křivá), OL 19.5. 20. 5. 2019
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Olomouc - Čechovy sady 27.4. 30. 4. 2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Újezd (Haukovice), OL 19.5. 20. 5. 2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Olomouc (Řepčín) 2.5. 5. 5. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Prinie obecná (Prinia gracilis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Timálie šedá (Turdoides squamiceps) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Libavá-město, OL 13.5. 13. 5. 2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice dlouhozobá (Sylvia crassirostris) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice brýlatá (Sylvia conspicillata) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěnice turecká (Sylvia ruppelli) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Pec pod Sněžkou 23.3. 24. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) Olomouc (Nové Sady) 2.1. 2. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Brhlík skalní (Sitta neumayer) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Šternberk - Horní Žleb, OL 17.1. 17. 1. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Olomouc (Černovír) 10.2. 11. 2. 2019
Majna obecná (Acridotheres tristis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Brno 20.2. 27. 2. 2019
Špaček Tristramův (Onychognathus tristramii) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Kos horský (Turdus torquatus) Červenohorské sedlo 31.5. 9. 6. 2019
Kos černý (Turdus merula) Olomouc (Nové Sady) 1.1. 2. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Olomouc (Chválkovice) 1.1. 2. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Světec 23.1. 29. 1. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Brno 20.2. 27. 2. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Pěvec černý (Cercotrichas podobe) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěvec ryšavý (Cercotrichas galactotes) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Opava (Vávrovice) 10.5. 20. 5. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Tvarožná 15.5. 20. 5. 2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Lejsek malý (Ficedula parva) Červehorské sedlo 19.8. 23. 8. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Bohumín (Vrbice) 2.1. 3. 1. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skalník modrý (Monticola solitarius) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Horní Loděnice, OL 19.4. 23. 4. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Tovačov 17.3. 17. 3. 2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit pouštní (Oenanthe deserti) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skalníček černoocasý (Cercomela melanura) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit pustinný (Oenanthe leucopyga) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit černohlavý (Oenanthe albonigra) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit skalní (Oenanthe finschii) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Bělořit perský (Oenanthe chrysopygia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Šternberk - Dolní Žleb, OL 17.1. 17. 1. 2019
Strdimil palestinský (Cinnyris osea) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vrabec moabský (Passer moabiticus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Vrabec plavý (Petronia brachydactyla) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka 23.3. 24. 3. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) PP Hvězda, Litovel, OL 15.3. 17. 3. 2019
Konipas luční (Motacilla flava) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) Olomouc (Chomoutov) 11.3. 17. 3. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) Medlov (Zadní Újezd) 16.2 16. 2. 2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Linduška dlouhozobá (Anthus similis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) Velká Bystřice, OL 5.1. 8. 1. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) Troubelice (Pískov) 16.2. 16. 2. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Olomouc (Týneček) 9.2. 11. 2. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Olomouc (Černovír) 1.1. 3. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Slezská Harta, Nová Pláň 26.5. 9. 6. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Hýl pustinný (Rhodospiza obsoleta) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) Přáslavice, OL 27.1. 29. 1. 2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Litvínov (Růžodol) 22.1. 29. 1. 2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Litvínov (Růžodol) 22.1. 29. 1. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) PR Doubrava, Stavenice 16.2. 16. 2. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Vrbátky 17.3. 17. 3. 2019
Zvonohlík syrský (Serinus syriacus) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Strnad luční (Emberiza calandra) Krčmaň, OL 25.2. 27. 2. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Olomouc (Černovír) 1.1. 2. 1. 2019
Strnad viničný (Emberiza cia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Strnad šedokrký (Emberiza caesia) Izrael 03-04/2019 8. 4. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Olomoucký k. 7.1. 8. 1. 2019
Strnad severní (Calcarius lapponicus) Příkazy, OL 3.3. 17. 3. 2019