Jarmila Kačírková - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 7.1. Záhlinice 07.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 6.1. Bečva v Přerově 06.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 14.1. VDNM 14.01.2023
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 7.1. Kvasická štěrkovna 07.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.1. Kvasická štěrkovna 07.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. Tovačov 06.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.1. VDNM 14.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Morčák prostřední (Mergus serrator) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 6.1. Bečva v Přerově 06.01.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 14.1. VDNM 14.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 18.1. Klentnice 18.01.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 18.1. Nejdek 18.01.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 7.1. Věrovany 07.01.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Drop velký (Otis tarda) 14.1. Rakousko 14.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 7.1. Věrovany 07.01.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 7.1. Záhlinice 07.01.2023
Racek bouřní (Larus canus) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Přerov 01.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 18.1. Břest 18.01.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Přerov 01.01.2023
Kalous ušatý (Asio otus) 3.1. Přerov 04.01.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. Přerov 01.01.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 6.1. Přerov 06.01.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.1. Přerov 12.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 7.1. Tovačov 07.01.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Žluna šedá (Picus canus) 6.1. Přerov 06.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Přerov 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Přerov 01.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Přerov 01.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. Přerov 02.01.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Přerov 01.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 3.1. Přerov 04.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Přerov 02.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 18.1. Klentnice 18.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 12.1. Přerov 12.01.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 1.1. Přerov 01.01.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Přerov 06.01.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 7.1. Olomouc 07.01.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 12.1. Přerov 12.01.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12.1. Kozlovice 12.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Kozlovice 01.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 7.1. Olomouc 07.01.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Olomouc 02.01.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Tovačov 01.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Přerov 06.01.2023