Pavel Shromáždil - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 13.1. - pole, Drnholec (BV, JHM) 15.01.2024
Husa velká (Anser anser) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 2.1. - cyklostezka u řeky Moravy, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Polák kaholka (Aythya marila) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Turpan černý (Melanitta nigra) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 14.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 15.01.2024
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Morčák prostřední (Mergus serrator) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. 02.01.2024
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - Uherské Hradiště (UH,ZLK) 02.01.2024
Holub doupňák (Columba oenas) 14.2. - pole, Břest (KM,ZLK) 15.02.2024
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. 02.01.2024
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. 02.01.2024
Jeřáb popelavý (Grus grus) 14.2. - pole, Chropyně (KM,ZLK) 15.02.2024
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.2. - pole u Břestu (KM,ZLK) 12.02.2024
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 4.2. - potok v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 09.02.2024
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - štěrkoviště, Spytihněv (ZL,ZLK) 02.01.2024
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. - štěrkoviště, Spytihněv (ZL,ZLK) 02.01.2024
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. - štěrkoviště, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 21.1. - rybník Vrbice, Bohumín (KI, MSK) 24.01.2024
Potáplice malá (Gavia stellata) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. - štěrkoviště, Tovačov-Annín (PR,OLK) 02.01.2024
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. 02.01.2024
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. 02.01.2024
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. 02.01.2024
Orel královský (Aquila heliaca) 13.1. - pole, Drnholec (BV,JHM) 15.01.2024
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 02.01.2024
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 20.1. - štěrkoviště Ostrožská Nová Ves (Chylice) (UH,ZLK) 24.01.2024
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. - pole u Záříčí-Chropyně (KM,ZLK) 02.01.2024
Luňák červený (Milvus milvus) 6.1. - okolí Brna (BI,JHM) 15.01.2024
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 02.01.2024
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 02.01.2024
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 15.01.2024
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 15.01.2024
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. 02.01.2024
Datel černý (Dryocopus  martius) 1.1. - štěrkoviště, Annín-Tovačov (PR,OLK) 02.01.2024
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 02.01.2024
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 28.1. - Přerov (PR,OLK) 29.01.2024
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. 02.01.2024
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 02.01.2024
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1. - pole, Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2024
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Chropyně (KM,ZLK) 02.01.2024
Vrána černá (Corvus corone) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 07.01.2024
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. 02.01.2024
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 9.1. - Štípa u Zlína (ZL,ZLK) 10.01.2024
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 4.2. - vojenské cvičiště, Bzenec (HO,JMK) 09.02.2024
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. 02.01.2024
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. 02.01.2024
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.2. - pole v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 09.02.2024
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 1.1. - pole u ZD, Troubky (PR,OLK) 02.01.2024
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. 02.01.2024
Králíček obecný (Regulus regulus) 28.1. - rybník Vrbice, Bohumín (KI, MSK) 29.01.2024
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. 02.01.2024
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. 02.01.2024
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 13.1. - Pastorkův lom, Perná (BV,JHM) 15.01.2024
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 13.1. - NPR Děvín-Kotel-Soutěska (BV,JHM) 24.01.2024
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 08.01.2024
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 14.2. - Ostrožská Nová Ves-Chylice (UH,ZLK) 15.02.2024
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.2. - okolí říčky Dřevnice, Zlín-Louky (ZL,ZLK) 09.02.2024
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 7.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 07.01.2024
Kos černý (Turdus merula) 1.1. 02.01.2024
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. 02.01.2024
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. 02.01.2024
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. 02.01.2024
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. 02.01.2024
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZLK) 24.01.2024
Linduška luční (Anthus pratensis) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 14.2. - remízek u polní cesty, Chropyně (KM,ZLK) 15.02.2024
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1. 02.01.2024
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZLK) 02.01.2024
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. 02.01.2024
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. 02.01.2024
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. - štěrkoviště, Ostrožská Nová Ves (UH,ZLK) 02.01.2024
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. 02.01.2024
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 4.2. - potok v okolí Bzenec-Přívoz (HO,JMK) 09.02.2024