Pavel Brandl - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.3. Nesyt 01.03.2022
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 22.2. Velký Potočný ryb 22.02.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Berneška velká (Branta canadensis) 5.7. Studeněves 05.07.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 2.3. Strašov 03.03.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 11.11. Žehuň 11.11.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 23.2. Dívčice 23.02.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 23.2. Dívčice 23.02.2022
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 18.4. Malý Volešek 20.04.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 12.11. Komínská lávka 13.11.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 3.1. zoo 04.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 24.2. Řežabinec 24.02.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 23.4. Bezdrev 23.04.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 6.4. Vrbenské ryb. 06.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 23.2. Dívčice 23.02.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 17.9. Vlkov 24.09.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 1.3. VDNM II 01.03.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 19.11. Sousedovice 19.11.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 24.9. Stožec 24.09.2022
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 24.9. Stožec 24.09.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 14.8. Bříza 15.08.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.5. Hrušovany n.J. 21.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 26.10. Podleský ryb. 26.10.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1. Vltava Troja 04.01.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 1.5. Prachovský ryb. 16.10.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 21.04. Domin 21.04.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 29.5. Kosteliska 29.05.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 23.2. Vodňany 23.02.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 1.4. Vrbenské rybníky 01.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 29.5. Mutěnice 29.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 1.4. Vrbenské rybníky 06.04.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 5.8. Zajícovský ryb. 05.08.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1. zoo 04.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 16.7. Nesyt 17.07.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. cestou 04.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 18.4. Knížecí 20.04.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 7.9. Nechranice 07.09.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 13.5. Voděradské bučiny 13.05.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 29.5. Kosteliska 29.05.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 14.8. Šlapanice 15.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 1.3. Nesyt 01.03.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 7.2. zoo 08.02.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 7:1: zoo 07.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 6.4. Vomáčka 06.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 16.10. Radešín 16.10.2022
Moták stepní (Circus macrourus) 26.7. Radešínek 26.07.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 25.7. Radešín 25.07.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 1.3. Nesyt 01.03.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 20.5. Hnízdo 21.05.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 30.10. Radešín 30.10.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 30.7. Šlapanice 30.07.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. cestou 04.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 1.3. VDNM II 01.03.2022
Chřástal polní (Crex crex) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.1. zoo 04.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.3. Strašov 03.03.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 18.4. Malý Volešek 20.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 6,4, Vyšatov 06.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 23.2. Zbudov 23.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 13.11. Tovačov 13.11.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 6.9. Nechranice 06.09.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 30.5. Zarostlý 21.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 6.4. Blatec Čejkovice 20.04.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 19.6. Vrchbělská roklw 20.06.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 10.10. CHS 10.10.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6,4, Blatec Čejkovice 06.04.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 23.4. Bezdrev 23.04.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 17.4. Novohaklovský 17.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.4. Novohaklovský 17.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 6,4, Blatec Čejkovice 06.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 17.4. Novohaklovský 17.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.4. Zvolenov 20.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.4. Zvolenov 20.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 21.04. Domin 21.04.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 4.9. Libeň 04.09.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 6.9. Nechranice 06.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 6.9. Nechranice 06.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 4.9. Libeň 04.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 4.9. Libeň 04.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 2.9. Nesyt 03.09.2022
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 7.9. Nechranice 07.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.4. Novohaklovský 17.04.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 5.9. Roudnice 05.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 30.4. Bezdrev 30.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 1.4. Vrbenské rybníky 01.04.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 3.9. Drnholec 03.09.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 6.4. Vrbenské ryb. 06.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 21.04. Domin 21.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 7.5. Koclířov 07.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 7.5. Koclířov 07.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. cestou 04.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 1.5. Tažovice 01.05.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.3. doma z okna 16.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5. Tažovice 01.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3.1. zoo 04.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 7.5. Koclířov 07.05.2022
Výreček malý (Otus scops) 8.6. Libeň 09.06.2022
Výr velký (Bubo bubo) 9.10. ČHS 09.10.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 3.2. Tažovice 05.02.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 24.9. Stožec 24.09.2022
Sýček obecný (Athene noctua) 16.10. 16.10.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 8.10. ČHS 09.10.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 19.6. Vrchbělská roklw 20.06.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 4.5. z okna 04.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 20.5. Ječmeniště 21.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 1.4. Vrbenské rybníky 01.04.2022
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 28.10. Popelná 28.10.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.1. zoo 04.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 22.5. jezero Most 23.05.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. cestou 04.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 13.5. Voděradské bučiny 13.05.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. cestou 04.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 13.8. Radešín 13.08.2022
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 29.1. Mohelnice 29.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 23.7.Tažovice 24.07.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 25.7. Radešín 25.07.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 23.2. Strakonice 23.02.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 30.4. Bezdrev 30.04.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 23.1. Tažovice 29.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. cestou 04.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 8.10. ČHS 09.10.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) cestou 24.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. cestou 04.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 24.1.2022 VDNM II 24.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 29.1. Heřmanická halda 29.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 23.1. Tažovice 24.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1. zoo 04.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 24.9. Stožec 24.09.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 3.1. zoo 04.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.5. Kosteliska 29.05.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 6.11. Žehuňský 06.11.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.2. Velký Potočný ryb 22.02.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 29.5. Břeclav 29.05.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 2.5. zoo 02.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 14.4. CB 17.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 29.4. Praha 30.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 8.1. zoo 09.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 30.4. Blatec 30.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 25.3. Tažovice 25.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 1.5. Tažovice 01.05.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 20.5. Jaroslavice 21.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 18.4. Knížecí 20.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 30.4. Domin 30.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.5. Želetava 21.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 22.5. jezero Most 23.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.4. Dívčice 30.04.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.5. Služebný 07.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.1. zoo 25.01.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 5.6. Řežabinec 29.06.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4. Novohaklovský 17.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 23.4. Bezdrev 23.04.2022
Pěnice vousatá (Sylvia cantillans) 22.5. jezero Most 23.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 13.5. Voděradské bučiny 13.05.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 24.3. před vchodem domu 25.03.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) v 04.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 1.3. Klentnice 01.03.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 4.1. zoo 04.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2. Velký Potočný ryb 22.02.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Dvůr Králové 04.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5.1: zoo 05.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 25.3. Tažovice 25.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 12.1. Tažovice 12.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 6.4. Vomáčka 06.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. Praha 30.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 20.4. Zvolenov 20.04.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 13.5. Voděradské bučiny 13.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 25.3. Tažovice 25.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 19.4. doma 20.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 13.8. Radešínek 13.08.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.10. Loučná nad Desnou 11.10.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. cestou 04.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3. Tažovice 26.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 20.5. Hrušovany n.J. 21.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 13.5. Voděradské bučiny 13.05.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.3. Tažovice 25.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.2. Dívčí hrady 02.02.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 3.9. Nový ryb. 03.09.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 23.2. Dívčice 23.02.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 3.1. zoo 04.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 9.1. Tažovice 09.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 3.1. zoo 04.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 6.1. zoo 06.01.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 6.1. zoo 06.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 23.2. Pašice 23.02.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 11.7. Dobrá 11.07.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 29.1. Heřmanická halda 29.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 25.3. Tažovice 25.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1. Tažovice 24.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 20.5. Havraníky 21.05.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. jezero Most 01.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 29.1. Heřmanická halda 29.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 6.11. Rozkoš 06.11.2022