Pavel Shromáždil - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. 02.01.2023
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 2.3. - doplním později (Čechy) 13.03.2023
Husa velká (Anser anser) 2.1. 02.01.2023
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. 02.01.2023
Husa malá (Anser erythropus) 2.3. - doplním později (Čechy) 13.03.2023
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 14.1. - Starý rybník u Pohořelic 19.01.2023
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. 02.01.2023
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 8.1. - Troubecká štěrkovna, Tovačov (PR,OL) 10.01.2023
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 19.04.2023
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. 02.01.2023
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 2.1. 02.01.2023
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. 02.01.2023
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 14.1. - Starý rybník u Pohořelic 19.01.2023
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 2.1. 02.01.2023
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.03.2023
Čírka obecná (Anas crecca) 12.3. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM, ZL) 13.03.2023
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 19.3. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZLK) 20.03.2023
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. 02.01.2023
Polák malý (Aythya nyroca) 22.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. 02.01.2023
Polák kaholka (Aythya marila) 2.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 10.01.2023
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 2.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 10.01.2023
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. 02.01.2023
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1. 02.01.2023
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. 02.01.2023
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 1.5. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 03.05.2023
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. 01.01.2023
Potáplice malá (Gavia stellata) 5.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 06.04.2023
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 8.1. - řeka Bečva, Troubky (Tovačov) (PR,OL) 10.01.2023
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. 02.01.2023
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 7.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2023
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2.4. - Kvasice (KM,ZL) 03.04.2023
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 21.5. - polní rozliv, Tlumačov (ZL,ZL) 22.05.2023
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Bukač velký (Botaurus stellaris) 31.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 27.5. - Olšina, Pňovice (OL/OL) 29.05.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 15.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 19.04.2023
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 29.4. - PP Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 03.05.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. 01.01.2023
Volavka červená (Ardea purpurea) 30.4. - Biocentrum Ostrůvek, Kobylí (HO,JM) 03.05.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. 01.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. 02.01.2023
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 19.3. - Křenovský rybník, Tovačov (PR,OLK) 20.03.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 8.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 21.5. - pole, Němčice (KM,ZL) 22.05.2023
Orel královský (Aquila heliaca) 14.5. - Majetínská štěrkopískovna, Majetín (PR,OL) 15.05.2023
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. 02.01.2023
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3. - štěrkopískovna, Majetín (PR,OLK) 20.03.2023
Moták pilich (Circus cyaneus) 1.1. - pole u Staré Vsi (PR,OL) 10.01.2023
Moták lužní (Circus pygargus) 1.5. - pole, Věžky (KM,ZL) 03.05.2023
Luňák červený (Milvus milvus) 14.1. 19.01.2023
Luňák hnědý (Milvus migrans) 30.4. - Pastvisko, Lednice (BV,JM) 03.05.2023
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 8.1. - pole/les u Vlkoše (PR,OL) 10.01.2023
Káně rousná (Buteo lagopus) 7.1. - pole u Napajedel, Napajedla (ZL,ZL) 07.01.2023
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) únor - doplním později (Velké Albrechtice) 13.03.2023
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. 01.01.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 5.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 06.04.2023
Chřástal malý (Porzana parva) 7.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2023
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 2.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 07.01.2023
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. 02.01.2023
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.3. 13.03.2023
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 1.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.05.2023
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 13.03.2023
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 12.3. - pole, Břest (KM,ZL) 13.03.2023
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 28.5. - polní rozliv, Tlumačov (ZL,ZL) 29.05.2023
Kulík říční (Charadrius dubius) 26.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 1.5. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 03.05.2023
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.3. - odkaliště cukrovaru Vrbátky (PV,OLK) 20.03.2023
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 19.04.2023
Koliha malá (Numenius phaeopus) 22.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Koliha velká (Numenius arquata) 12.4. - louka u Hulínské štěrkopískovny, Hulín (KM,ZL) 14.04.2023
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 12.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2023
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.3. - Křenovský rybník, Tovačov (PR,OLK) 20.03.2023
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 21.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2023
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) březen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 21.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Jespák malý (Calidris minuta) 28.5. - polní rozliv, Tlumačov (ZL,ZL) 29.05.2023
Jespák šedý (Calidris temminckii) 7.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.05.2023
Jespák obecný (Calidris alpina) 31.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 19.3. - štěrkopískovna Majetín (PR,OLK) 20.03.2023
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. 02.01.2023
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 19.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 23.04.2023
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 19.3. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZLK) 20.03.2023
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. 10.01.2023
Racek mořský (Larus marinus) 7.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 07.01.2023
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 8.1. - Troubecká štěrkovna, Tovačov (PR,OL) 10.01.2023
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. 02.01.2023
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 31.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Rybák obecný (Sterna hirundo) 15.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 19.04.2023
Rybák černý (Chlidonias niger) 21.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. 02.01.2023
Holub doupňák (Columba oenas) 2.1. 02.01.2023
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 6.3. - Zlín (ZL,ZL) 13.03.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 30.4. - Pastvisko, Lednice (BV,JM) 03.05.2023
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. 01.01.2023
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 25.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Výr velký (Bubo bubo) 19.3. - Olomoucký kraj (OLK) 20.03.2023
Kalous ušatý (Asio otus) únor - Zlín (Malenovice) (ZL,ZL) 13.03.2023
Kalous pustovka (Asio flammeus) 3.5. - okres Přerov 07.05.2023
Rorýs obecný (Apus apus) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 13.03.2023
Vlha pestrá (Merops apiaster) 30.4. - Pavlov (BV,JM) 03.05.2023
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 29.4. - PP Zářičské louky, Chropyně-Zářičí (KM,ZL) 03.05.2023
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 28.5. - zvodnělý poldr, Lechotice (ZL,ZL) 29.05.2023
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.3. 13.03.2023
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 14.1. - Strachotín 19.01.2023
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. 02.01.2023
Datel černý (Dryocopus  martius) 13.03.2023
Žluna zelená (Picus viridis) 8.1. - polní zpevněná cesta k letišti Bochoř (PR,OL) 10.01.2023
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. 01.01.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 3.5. - pole, Uhřičice (PR,OL) 07.05.2023
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 8.1. - Tlumačov (KM,ZL) 10.01.2023
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 6.5. 07.05.2023
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. 02.01.2023
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 10.05.2023
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 02.01.2023
Straka obecná (Pica pica) 1.1. 01.01.2023
Kavka obecná (Coloeus monedula) 7.1. 07.01.2023
Havran polní (Corvus frugilegus) 14.1. 19.01.2023
Vrána černá (Corvus corone) 1.6. - polní louže, Tlumačov (ZL,ZL) 05.06.2023
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. 02.01.2023
Krkavec velký (Corvus corax) 7.1. - Napajedla (ZL,ZL) 07.01.2023
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 27.5. - Kopřivná, Malá Morávka (BR/OL) 29.05.2023
Sýkora babka (Poecile palustris) 2.1. 02.01.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. 01.01.2023
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. 01.01.2023
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Skřivan polní (Alauda arvensis) 13.03.2023
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.3. - areál zemědělského družstva, Troubky (PR,OLK) 20.03.2023
Břehule říční (Riparia riparia) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 26.3. - Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 2.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 7.1. 07.01.2023
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4. - Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2023
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 16.3. - Zlín (okolí říčky Dřevnice) (ZL,ZLK) 20.03.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) konec dubna, okolí záhlinických rybníků (KM,ZL) 03.05.2023
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 22.4. - mokřad u železniční trati, Hlinsko pod Hostýnem (KM,ZL) 23.04.2023
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 26.3. - Němčický rybník, Záhlinice - pouze hlas + spatřen v neděli 2.4. (KM,ZL) 03.04.2023
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 2.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2023
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 23.04.2023
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 21.4. - okolí polní cesty, Machová (ZL,ZL) 22.05.2023
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.5. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 07.05.2023
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 2.5. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.05.2023
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.4. - louka u Záhlinic (KM,ZL) 03.05.2023
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2023
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2023
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 29.5. - intravilán obce Štípa U Zlína (ZL,ZL) 29.05.2023
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 28.5. - polní remízky, Věžky (KM,ZL) 29.05.2023
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 19.04.2023
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.4. - zvodnělý poldr, Lechotice (ZL,ZL) 03.05.2023
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.5. - Kopřivná, Malá Morávka (BR/ZL) 29.05.2023
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. 02.01.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 8.1. 10.01.2023
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. 02.01.2023
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 14. 1. - Pastorkův lom, Perná 19.01.2023
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 2.1. 02.01.2023
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) březen - Zlín (a okolí) (ZL,ZLK) 20.03.2023
Kos černý (Turdus merula) 1.1. 07.01.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. 02.01.2023
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 8.1. - Tlumačov (KM,ZL) 10.01.2023
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.3. - Štípa (Zlín) (ZL,ZL) 13.03.2023
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. 02.01.2023
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 30.4. - Biocentrum Kojetín (PR,OL) 03.05.2023
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. 02.01.2023
Slavík modráček (Luscinia svecica) 7.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2023
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. - PP Zářičské louky, Chropyně-Zářičí (KM,ZL) 03.05.2023
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.4. - les u Svárovského rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 28.04.2023
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) březen - Štípa u Zlína, Zlín (ZL,ZL) 30.03.2023
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.4. - Jankovice (KM,ZL) 19.04.2023
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 03.05.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19.3. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZLK) 20.03.2023
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.4. - pole, Břest (KM,ZL) 14.04.2023
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 3.6. - naučná stezka Masarykových podél Bystřičky, Chvalčov (KM,ZL) 05.06.2023
Vrabec domácí (Passer domesticus) 13.03.2023
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. 02.01.2023
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 15.4. - Chvalčov, Bystřice pod Hostýnem (KM,ZL) 19.04.2023
Konipas luční (Motacilla flava) 10.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2023
Konipas horský (Motacilla cinerea) 14.1. - schody VDNM III, Strachotín 19.01.2023
Konipas bílý (Motacilla alba) 13.03.2023
Linduška luční (Anthus pratensis) 7.1. - pole u Napajedel, Napajedla (ZL,ZL) 07.01.2023
Linduška lesní (Anthus trivialis) 8.5. - PP Stráň, Slavkov pod Hostýnem (KM,ZL) 10.05.2023
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 8.5. - polní hnojiště, Němčice (KM,ZL) 10.05.2023
Linduška horská (Anthus spinoletta) 5.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL( 06.04.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. 02.01.2023
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 13.03.2023
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 8.1. - polní zpevněná cesta k letišti Bochoř (PR,OL) 10.01.2023
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. 02.01.2023
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.03.2023
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 27.5. - Kopřivná, Malá Morávka (BR,ZL) 29.05.2023
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. 02.01.2023
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) březen - Zlín, Malenovice (ZL,ZL) 30.03.2023
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.1. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 19.01.2023
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. 02.01.2023
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.03.2023