Martin Vavřík - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Labuť velká (Cygnus olor) (P) 19.10.2014 - 4 ex., 30.10.1999 - 6 ex., (ještě v roce 1995 hnízdily pod kopcem) 26.12.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2018 - nízký přelet přímo nad zahradou! (P) 19.10.2014 - 1 ex.; 26.4.2015 letí samec nízko nad sousední zahradou - těsně vedle! :) 24.04.2018
Křepelka polní (Coturnix coturnix) odchyty přímo na zahradě na hlas (13 ex.) 26.12.2014
Čáp černý (Ciconia nigra) (P) pravidelně pozorován kroužící na tahu i místní 26.12.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) (P) pravidelně pozorován kroužící 26.12.2014
Volavka popelavá (Ardea cinerea) (P) 26.12.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) (P) 6.7.2001 - 9 ex., jindy např. 30.10.1999 - 34 ex. 26.12.2014
Orlovec říční (Pandion haliaetus) (P) 26.12.2014
Včelojed lesní (Pernis apivorus) (P) prakticky každoročně; 8.7.1995 - 3 ex.; 24.6.2001 - 1 ex.; 6.7.2002, 30.7.2002 26.12.2014
Orel skalní (Aquila chrysaetos) (P) 1 akc. 6.7.2002, další 27.05.2007 26.12.2014
Krahujec obecný (Accipiter nisus) loví i na zahradě, 1 ex. kroužkován 26.12.2014
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) (P) 30.7.2002, 14.03.2007, 16.09.2007, 14.08.2008 26.12.2014
Moták pochop (Circus aeruginosus) (P) 20.4.2000, 19.8.2000 26.12.2014
Moták pilich (Circus cyaneus) (P) 13.5.2001 - 1 ex. 26.12.2014
Moták lužní (Circus pygargus) (P) 26.12.2014
Luňák červený (Milvus milvus) (P) 8.6.2008 - 1 ex. 26.12.2014
Luňák hnědý (Milvus migrans) (P) 25.4.2001 - 1 ex. 26.12.2014
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) (P) 26.12.2014
Káně lesní (Buteo buteo) (P), hnízdí v blízkosti do 1 km, pravidelně krouží 26.12.2014
Chřástal polní (Crex crex) pravidelně volá na pozemku do 500 m od zahrady (tam kroužkovány 2 ex.) 26.12.2014
Jeřáb popelavý (Grus grus) (P) 4.4.2001 - 3 ex. 26.12.2014
Sluka lesní (Scolopax rusticola) vyplašena u plotu zahrady 21.9.2001, na zahradě X.2015 26.12.2014
Koliha velká (Numenius arquata) (P) 28.07.2007 - 2 ex. 26.12.2014
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) (P) 9.8.2001 - 1 ex. 27.12.2014
Vodouš bahenní (Tringa glareola) (P) 27.7.2000 - 1 ex. 27.12.2014
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) (P) 7.7.2001 - 1 ex., 25.8.2001 - 1 ex. 26.12.2014
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) (P) noční, hlas 5.7.2002 26.12.2014
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) (P) z blízké kolonie na ryb. Hvězda, max. 8.6.2007 - 35 ex. 26.12.2014
Holub skalní/domácí (Columba livia) (P) 26.12.2014
Holub doupňák (Columba oenas) (P) tah nebo i místní (28.7.2007 - 2 ex.) 26.12.2014
Holub hřivnáč (Columba palumbus) (P) pravidelné přelety a tok nad zahradou 26.12.2014
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) (P) 29.07.2007 volá, 28.05.2007 přelet 26.12.2014
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 26.12.2014
Kukačka obecná (Cuculus canorus) volá v okolí, výjimečně i na zahradě (19.10.2001 pronásledovaná sojkami) 26.12.2014
Výr velký (Bubo bubo) 19.08.2014 slyšen z lesa nad zahradou 26.12.2014
Puštík obecný (Strix aluco) občas volá velmi blízko zahrady 26.12.2014
Rorýs obecný (Apus apus) (P) pravidelně loví nad chatou 26.12.2014
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) pravidelně na zahradě a v okolí až 3 p., kroužkováno 13 ex. 26.12.2014
Strakapoud malý (Dryobates minor) 29.07.2014, 25.07.2007 26.12.2014
Strakapoud velký (Dendrocopos major) zaletuje na zahradu, kroužkováno 9 ex. 26.12.2014
Datel černý (Dryocopus  martius) volá mimo zahradu, pravidelně (26.4.2015) 26.12.2014
Žluna zelená (Picus viridis) 2014; 05.04.2008 26.12.2014
Žluna šedá (Picus canus) 2014; 20.04.2008 26.12.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) hnízdí blízko, loví i na zahradě, 1 M chycen 26.12.2014
Ostříž lesní (Falco subbuteo) (P) 15.6.2001 - 1 ex., 22.7.1999 - 1 ex. 27.12.2014
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) (P) 29.10.1999 - 1 ex. 26.12.2014
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) hnízdí u zahrady, na zahradě hlídkuje a vodí mláďata; kroužkováno 10 ex. 26.12.2014
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 7.5.2000 - zpěv mimo zahradu 27.12.2014
Sojka obecná (Garrulus glandarius) loví na zahradě, kroužkováno 10 ex. 26.12.2014
Straka obecná (Pica pica) 2018 přelet nad zahradou, častěji v okolí 24.04.2018
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) sbírá na zahradě ořechy, kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Kavka obecná (Coloeus monedula) (P) např. 30.10.1999 - 10 ex. 26.12.2014
Havran polní (Corvus frugilegus) (P) např. 30.10.1999 - 90 ex. 26.12.2014
Vrána šedá (Corvus cornix) pravidelně, sedává na drátech nad zahradou 26.12.2014
Krkavec velký (Corvus corax) (P) pravidelně přeletuje nad zahradou 26.12.2014
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Občas přímo na zahradě; 4.4.2001 - cca 40 ex., 28.4.2001 - 2 ex., 4.4.2009 - 25 ex. 26.12.2014
Sýkora uhelníček (Periparus ater) protahuje, jeden pár občas hnízdí; kroužkováno 25 ex. 26.12.2014
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) hnízdí; kroužkováno 5 ex. 26.12.2014
Sýkora babka (Poecile palustris) zřejmě hnízdí, kroužkováno 7 ex. 26.12.2014
Sýkora lužní (Poecile montanus) v roce 2012 kroužkovány 3 ex. na podzim; 31.7.2002 26.12.2014
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) hnízdí a protahuje; kroužkováno 98 ex. 26.12.2014
Sýkora koňadra (Parus major) hnízdí a protahuje; kroužkováno 166 ex. 26.12.2014
Skřivan lesní (Lullula arborea) (P) 19.10.2014 4 ex. 27.12.2014
Skřivan polní (Alauda arvensis) (P) 26.12.2014
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) (P) pravidelně loví nad zahradou 26.12.2014
Jiřička obecná (Delichon urbicum) (P) pravidelně loví nad zahradou 26.12.2014
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) kroužkovány 4 ex. na rozletu 26.12.2014
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) na tahu; kroužkováno 23 ex. 26.12.2014
Budníček menší (Phylloscopus collybita) hnízdí, kroužkováno 104 ex. včetně tahu 26.12.2014
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) na tahu, kroužkováno 5 ex. 26.12.2014
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) na tahu na hlas kroužkováno 11 ex. 26.12.2014
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) na tahu na hlas kroužkováno 25 ex. 26.12.2014
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) na tahu na hlas kroužkováno 89 ex. 26.12.2014
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) na tahu na hlas kroužkováno 299 ex. 26.12.2014
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) na tahu kroužkováno 8 ex. 26.12.2014
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 26.12.2014
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) pravidelně zpívá na louce mimo zahradu, na tahu kroužkovány 2 ex. 26.12.2014
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) hnízdí; včetně tahu kroužkováno 350 ex. 26.12.2014
Pěnice slavíková (Sylvia borin) na tahu, kroužkováno 61 ex. 26.12.2014
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) hnízdí přímo u chaty, kroužkováno 16 ex. 26.12.2014
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) hnízdí, kroužkováno 15 ex. 26.12.2014
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) v některých letech přímo na zahradě, kroužkováno i na tahu 35 ex. 26.12.2014
Králíček obecný (Regulus regulus) pravděpodobně i hnízdí, kroužkováno 12 ex. 26.12.2014
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) občas přímo na zahradě, kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Brhlík lesní (Sitta europaea) hnízdí; kroužkovány 4 ex. 26.12.2014
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 1 ex. kroužkován na podzim 2014 26.12.2014
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) loví na zahradě, kroužkován 1 ex. 26.12.2014
Kos černý (Turdus merula) hnízdí, kroužkováno 39 ex. 26.12.2014
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 26.12.2014
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) např. 19.10.2014 min. 4 ex.; 4.4.2001 - 16 ex. 26.12.2014
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) hnízdí, kroužkováno 34 ex. 26.12.2014
Drozd brávník (Turdus viscivorus) hnízdí v okolí, na zahradě loví; kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Lejsek šedý (Muscicapa striata) kroužkován 1 ex. na tahu 26.12.2014
Červenka obecná (Erithacus rubecula) hnízdí; včetně tahu kroužkováno 42 ex. 26.12.2014
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) na tahu na hlas kroužkovány 4 ex. 26.12.2014
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) na tahu kroužkovány 2 ex. 26.12.2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) jen tah; 23.08.2008 M; na tahu kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 8.7.1995 27.12.2014
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) hnízdí; kroužkováno 29 ex. 26.12.2014
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) hnízdí; kroužkováno 28 ex., převážně místní 26.12.2014
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) hnízdil, vymizel; 6.5.2000 - 1 M zpívá 26.12.2014
Vrabec polní (Passer montanus) hnízdí pod pozemkem, kroužkováno 6 ex. 26.12.2014
Pěvuška modrá (Prunella modularis) hnízdí na zahradě, protahuje; kroužkováno 22 ex. 26.12.2014
Konipas luční (Motacilla flava) (P) 26.12.2014
Konipas horský (Motacilla cinerea) (P) pravidelný podzimní tah nad zahradou 26.12.2014
Konipas bílý (Motacilla alba) zaletuje lovit na zahradu, kroužkován 1 ex. 26.12.2014
Linduška luční (Anthus pratensis) (P) pravidelný podzimní tah 26.12.2014
Linduška lesní (Anthus trivialis) táhnou nad zahradou, při mp3 staženy do trávy na zahradě, kroužkováno 19 ex. 26.12.2014
Linduška horská (Anthus spinoletta) (P) 5.3.1999 27.12.2014
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) hnízdí; kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) např. 19.10.2014 26.12.2014
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) hnízdí; kroužkovány 3 ex. 26.12.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) hnízdí v okolí, s mláďaty se potulují po zahradě; kroužkováno 10 ex. 26.12.2014
Zvonek zelený (Chloris chloris) hnízdí; kroužkováno 10 ex. 26.12.2014
Konopka obecná (Linaria cannabina) hnízdí; kroužkovány 2 ex. 26.12.2014
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) hnízdí (pozorována s materiálem), protahuje; kroužkováno 7 ex.; 19.10.2014 protáhlo cca 30 ex. 26.12.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) pravidelně létají přes pozemek, sedají sem 26.12.2014
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.12.2014
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) zpívá v okolí, protahuje; kroužkovány 2 ex. 26.12.2014
Čížek lesní (Spinus spinus) zaletuje z okolních lesů; kroužkováno 8 ex. 26.12.2014
Strnad luční (Emberiza calandra) u zahrady 26.12.2014
Strnad obecný (Emberiza citrinella) hnízdí; kroužkován 1 ex. 26.12.2014
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) zpěv za plotem (24.4.1999) 26.12.2014
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) na tahu; 19.10.2014 1 ex. 26.12.2014