Martin Hrouzek - Garden Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 23.03.2016
Husa běločelá (Anser albifrons) 23.03.2016
Labuť velká (Cygnus olor) 23.03.2016
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 23.03.2016
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.03.2016
Morčák velký (Mergus merganser) 23.03.2016
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 6.6.2012, 4.8.2012 20.11.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 3.4.2010 (smrky u Škrabalů) 20.11.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 1.9.2012 20.11.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 23.03.2016
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 31.7.2012 (3ex. přelet na J) 20.11.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 23.03.2016
Volavka bílá (Egretta alba) 23.03.2016
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 23.03.2016
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 23.03.2016
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 12.8.2012 (1ex. přelet na S), 25.9.2017 (1ex. přelet na J) 20.11.2017
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 25.9.2017 (1ex. přelet na J) 20.11.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 23.03.2016
Moták pochop (Circus aeruginosus) 25.9.2017 (2ex.) 20.11.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 23.03.2016
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 31.1.2010 (1ex. přelet na J) 20.11.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 23.03.2016
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 23.03.2016
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 23.03.2016
Holub skalní/domácí (Columba livia) 23.03.2016
Holub hřivnáč (Columba palumbus) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 23.03.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 5.6.2012 (3ex.) 20.11.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 23.03.2016
Rorýs obecný (Apus apus) 23.03.2016
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 23.03.2016
Vlha pestrá (Merops apiaster) 23.03.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) hnízdil 23.03.2016
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 23.03.2016
Strakapoud malý (Dryobates minor) 23.03.2016
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 23.03.2016
Strakapoud velký (Dendrocopos major) hnízdil 23.03.2016
Žluna zelená (Picus viridis) 23.03.2016
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 23.03.2016
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 27.5.2007 (1M nízko nad domem) 20.11.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.9.2017 (3ex. jednotlivě) 20.11.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 23.03.2016
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 3.9.2012 20.11.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 23.03.2016
Straka obecná (Pica pica) hnízdila 23.03.2016
Kavka obecná (Coloeus monedula) 23.03.2016
Havran polní (Corvus frugilegus) 23.03.2016
Vrána šedá (Corvus cornix) 23.03.2016
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 12 ex. 11.1.2005 23.03.2016
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 23.03.2016
Sýkora babka (Poecile palustris) 23.03.2016
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Sýkora koňadra (Parus major) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Skřivan polní (Alauda arvensis) 23.03.2016
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) hnízdila 23.03.2016
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 23.03.2016
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 23.03.2016
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 23.03.2016
Budníček menší (Phylloscopus collybita) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 25.9.2017 20.11.2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 9.5.2000 23.03.2016
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 27.3.2007, 3.4.2016 20.11.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 23.03.2016
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 23.03.2016
Brhlík lesní (Sitta europaea) 23.03.2016
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 23.03.2016
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) hnízdil 23.03.2016
Kos černý (Turdus merula) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 20.11.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 20.11.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 23.03.2016
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 20.11.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 23.03.2016
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 3.9.2012 20.11.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 26.9.2017 (1M prostý šat) 20.11.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Vrabec polní (Passer montanus) 23.03.2016
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.03.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) hnízdila 23.03.2016
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 23.03.2016
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 23.03.2016
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23.03.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 1 ex. 18.1.2006 23.03.2016
Konopka obecná (Linaria cannabina) hnízdila 23.03.2016
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 13.10.2017 20.11.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) hnízdil 23.03.2016
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) hnízdí pravidelně 23.03.2016
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.03.2016