Martin Vavřík - WP Year list

Druh Poznámka Datum
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Kos černý (Turdus merula) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01. Sobotín 01.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01. Sobotín 01.01.2022