Robin Šícha - ČR Year list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 22.2. Strašov 22.02.2020
Husa tundrová (Anser serrirostris) 15.2. rybník Káňov 15.02.2020
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 15.2. rybník Služebný 15.02.2020
Husa velká (Anser anser) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 15.2. rybník Káňov 15.02.2020
Husa malá (Anser erythropus) 15.2. Lomnice n.L. 15.02.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 3.4. Lodenický r. 03.04.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 22.2. Strašov 22.02.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 15.2. rybník Káňov 15.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 17.1. Stromovka 17.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.3. Bošilecký rybník 15.03.2020
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 27.3. Stromovka 27.03.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.2. VN Kyjice 01.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 15.3. Starohaklovský rybník 15.03.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 15.3. Starohaklovský rybník 15.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 15.2. Bošilecký rybník 16.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 4.1. VN Nechranice 09.01.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 1.2. jezero Most 01.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Turpan černý (Melanitta nigra) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 1.2. jezero Milada 01.02.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 10.3. Český Brod 10.03.2020
Potáplice malá (Gavia stellata) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 15.3. Vrbenské rybníky 15.03.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1.jezero Most 04.01.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 20.1. Stromovka 20.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 29.3. Olbramovice 29.03.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 15.3. Řežabinec 15.03.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.2. rybník Káňov 15.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 1.1. Krupá 02.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Krupá 01.01.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 3.4. Slatina 03.04.2020
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 3.4. Slatina 03.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.2. Přeseka 15.02.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 15.2. Bošilecký rybník 15.02.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 15.3. Bošilecký rybník 15.03.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 29.3. Bezdrev 29.03.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 29.3. Bezdrev 29.03.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.3. Bošilecký rybník 15.03.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 15.3. Bošilecký rybník 15.03.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 15.3. Bošilecký rybník 15.03.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Racek bouřní (Larus canus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Racek mořský (Larus marinus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 4.1. jezero Most 04.01.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 29.3. Novosedly 29.03.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Krupá 01.01.2020
Výr velký (Bubo bubo) 1.1. Krupá 01.01.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 26.1. VN Nechranice 26.01.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 14.2. Stromovka 14.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 16.3. Stromovka 16.03.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Krupá 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.1. Krupá 11.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 20.3. Krupá 20.03.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Krupá 01.01.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.2. Havraň 01.02.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 5.1. Stromovka 05.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Krupá 01.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 12.3. Praha ( Liboc ) 12.03.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 14.3. Krupá 14.03.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 1.1. Krupá 01.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 17.1. Stromovka 18.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Krupá 01.01.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 22.2. Strašov 22.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 9.1. Stromovka 09.01.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 15.3. Bošilec 15.03.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 20.3. Krupá 20.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 20.3. Krupá 20.03.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 12.2. Stromovka 12.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Krupá 01.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 8.1. Stromovka 08.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.1. Krupá 23.01.2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Krupá 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Přistoupim 02.01.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 8.3. Krupá 08.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.1. Krupá 10.01.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. Stromovka 02.01.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 19.3. Krupá 19.03.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Krupá 01.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 4.1. VN Nechranice 04.01.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 3.4. Lodenický r. 03.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 26.1. VN Nechranice 26.01.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.1. VN Nechranice 26.01.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 26.1. VN Nechranice 26.01.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1. Stromovka 05.01.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Krupá 01.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 19.3. Krupá 19.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Krupá 01.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.2. jezero Most 01.02.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. Přistoupim 01.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 26.1. VN Nechranice 26.01.2020