Cyril Sládek - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 20.08.2016
Husa polní (Anser fabalis) 20.08.2016
Husa běločelá (Anser albifrons) 20.08.2016
Labuť velká (Cygnus olor) 19.04.2015
Husice liščí (Tadorna tadorna) 04.08.2016
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 11.12.2016
Čírka modrá (Spatula querquedula) 24.02.2016
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 11.08.2016
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 20.08.2016
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 20.08.2016
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 24.02.2016
Čírka obecná (Anas crecca) 24.02.2016
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.03.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 24.02.2016
Morčák velký (Mergus merganser) 24.02.2016
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 24.02.2016
Koroptev polní (Perdix perdix) 01.01.2018
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 24.02.2016
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 20.08.2016
Rorýs obecný (Apus apus) 24.02.2016
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 24.02.2016
Holub skalní/domácí (Columba livia) 20.08.2016
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 20.08.2016
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 27.04.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 20.08.2016
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.08.2016
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 24.02.2016
Lyska černá (Fulica atra) 24.02.2016
Jeřáb popelavý (Grus grus) 19.08.2016
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.02.2016
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 24.02.2016
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 20.08.2016
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 11.08.2016
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24.02.2016
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 24.02.2016
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.02.2016
Koliha velká (Numenius arquata) 24.02.2016
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 19.08.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 20.08.2016
Jespák obecný (Calidris alpina) 24.02.2016
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 24.02.2016
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 24.02.2016
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.08.2016
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.08.2016
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 11.08.2016
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 24.02.2016
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 11.08.2016
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 20.08.2016
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 19.04.2015
Racek bouřní (Larus canus) 27.04.2015
Racek šedý (Larus hyperboreus) 24.02.2016
Racek polární (Larus glaucoides) 24.02.2016
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 27.04.2015
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 24.02.2016
Racek středomořský (Larus michahellis) 20.08.2016
Čáp černý (Ciconia nigra) 24.02.2016
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.02.2016
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 24.02.2016
Bukač velký (Botaurus stellaris) 19.08.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 24.02.2016
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.02.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 20.08.2016
Volavka červená (Ardea purpurea) 06.09.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 24.02.2016
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 24.02.2016
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 24.02.2016
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) 16.04.2015
Orlík kejklíř (Terathopius ecaudatus) 24.02.2016
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 24.02.2016
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 24.02.2016
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 24.02.2016
Luňák červený (Milvus milvus) 24.02.2016
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.02.2016
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 24.02.2016
Káně lesní (Buteo buteo) 20.08.2016
Sova pálená (Tyto alba) 24.02.2016
Sýček obecný (Athene noctua) 24.02.2016
Kalous ušatý (Asio otus) 20.08.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 24.02.2016
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 20.08.2016
Vlha pestrá (Merops apiaster) 05.08.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 20.08.2016
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 24.02.2016
Strakapoud malý (Dryobates minor) 20.08.2016
Datel černý (Dryocopus  martius) 20.08.2016
Žluna zelená (Picus viridis) 24.02.2016
Žluna šedá (Picus canus) 24.02.2016
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 24.02.2016
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 24.02.2016
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.03.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 24.02.2016
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 20.08.2016
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 24.02.2016
Straka obecná (Pica pica) 24.02.2016
Kavka obecná (Coloeus monedula) 24.02.2016
Havran polní (Corvus frugilegus) 20.08.2016
Vrána černá (Corvus corone) 24.02.2016
Vrána šedá (Corvus cornix) 24.02.2016
Krkavec velký (Corvus corax) 24.02.2016
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 20.08.2016
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 27.04.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 20.08.2016
Sýkora babka (Poecile palustris) 27.04.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 19.08.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 27.04.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 24.02.2016
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.02.2016
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.04.2015
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 20.08.2016
Břehule říční (Riparia riparia) 27.04.2015
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 27.04.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 27.04.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 24.02.2016
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.02.2016
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 24.02.2016
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24.02.2016
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.02.2016
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 20.08.2016
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) 13.06.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 24.02.2016
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 24.02.2016
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.02.2016
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 24.02.2016
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 20.08.2016
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24.02.2016
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 19.08.2016
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 24.02.2016
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 24.02.2016
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 24.02.2016
Králíček obecný (Regulus regulus) 24.02.2016
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 20.08.2016
Brhlík lesní (Sitta europaea) 27.04.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 24.02.2016
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 24.02.2016
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 24.02.2016
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 24.02.2016
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 24.02.2016
Kos černý (Turdus merula) 20.08.2016
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 24.02.2016
Kos horský (Turdus torquatus) 20.08.2016
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 24.02.2016
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 20.08.2016
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 24.02.2016
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.02.2016
Slavík modráček (Luscinia svecica) 20.08.2016
Lejsek černokrký (Ficedula semitorquata) 20.08.2016
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 24.02.2016
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 24.02.2016
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.02.2016
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.02.2016
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 20.08.2016
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.08.2016
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 20.08.2016
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 20.08.2016
Vrabec polní (Passer montanus) 24.02.2016
Vrabec domácí (Passer domesticus) 20.08.2016
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 24.02.2016
Konipas luční (Motacilla flava) 24.02.2016
Konipas horský (Motacilla cinerea) 27.04.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.04.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) 20.08.2016
Linduška lesní (Anthus trivialis) 20.08.2016
Linduška horská (Anthus spinoletta) 20.08.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 27.04.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 24.02.2016
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 20.08.2016
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 20.08.2016
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 24.02.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) 24.02.2016
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 14.05.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 24.02.2016
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 27.04.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.02.2016
Čížek lesní (Spinus spinus) 24.02.2016
Strnad luční (Emberiza calandra) 24.02.2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.05.2015
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 24.02.2016