Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jiří Rubeš Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
21.5.2018 Jiří Rubeš Moták lužní (Circus pygargus)
21.5.2018 Jiří Rubeš Čečetka zimní (Acanthis flammea)
19.5.2018 Jáchym Tesařík Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
14.5.2018 Jan Grünwald Strnad zahradní (Emberiza hortulana)
14.5.2018 Jan Grünwald Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
13.5.2018 Jiří Rubeš Turpan černý (Melanitta nigra)
13.5.2018 Jiří Rubeš Potáplice malá (Gavia stellata)
13.5.2018 Jiří Rubeš Chocholouš obecný (Galerida cristata)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Orebice horská (Alectoris graeca)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Buřňák středomořský (Puffinus yelkouan)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Volavka vlasatá (Ardeola ralloides)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Poštolka jižní (Falco naumanni)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Ostříž jižní (Falco eleonorae)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus)
ČR Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
22.5.2018 Štěpán Vidner Křepelka polní (Coturnix coturnix)
21.5.2018 Vlastimil Dobeš Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Jespák malý (Calidris minuta)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Žluva hajní (Oriolus oriolus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rorýs obecný (Apus apus)
21.5.2018 Tomáš Baldrián Lejsek šedý (Muscicapa striata)
21.5.2018 Robert Doležal Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
WP Year List - 2018
Datum Pozorovatel Druh
22.5.2018 Štěpán Vidner Křepelka polní (Coturnix coturnix)
21.5.2018 Vlastimil Dobeš Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Vodouš malý (Xenus cinereus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rorýs obecný (Apus apus)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rybák malý (Sternula albifrons)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rybák bahenní (Chlidonias hybrida)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucoptera)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Výreček malý (Otus scops)
21.5.2018 Jaroslav Zeman Výr velký (Bubo bubo)