DSCF1063

Účastnici:
 
Michal Jakubec
Martin Šerek
Michal Šindel
 
Zdroje informací:
 
Finding Birds in Israel, Gosney 2013 (dále GO)
A Guide to the Birding Hot-Spots of Northern Israel (Volume 1: Norhtern Guide), Shirihai 2000 (dále NG)
A Guide to the Birding Hot-Spots of Southern Israel (Volume 2: Southern Guide), Shirihai 2000 (dále SG)
 
Itinerář:
 
18. 3. - odlet z Česka do Tel Avivu
19. 3. - Pardes Hana Karkur, Ma´agan Mikhael
20. 3. - Bet Shean Valley (Kfar Ruppin, Tirat Zevi), Mount Gilboa
21. 3. - Kfar Ruppin, Nahal Darga, Nahal Arugot
22. 3. - Nahal Arugot, Nahal Mishmar, Yotvata
23. 3. - Ofira Park, North Beach, Eilat Mountains, Nahal Shlomo, IBRC, KM 19
24. 3. - Nahal Shlomo, En Netapin, North Beach, KM 20, Yotvata, KM 40
25. 3. - Nizzana, Neot Smadar, Ovda Valley,
26. 3. - Holland park, IBRC, Seifim Plains, North Beach
27. 3. - KM 20, Yotvata, Neot Smadar, Ovda Valley, Mitzpe Ramon
28. 3. - Tel Aviv – Praha

Trip Report:

Tento report jsem sepsal jen díky každodenním Martinovým zápiskům.

Pátek 18. 3.

Na letiště do Prahy jedeme autem v noci. Odlétáme po 10. hodině dopoledne. Ještě předtím nás ale čeká důkladný výslech, který v mém případě trvá půl hodiny. Vzhledem k tomu, že je to i pro naši bezpečnost tak nám to nevadí. Navíc z jednoho zpovědníka se vyklubává fanoušek birdingu a čtenář webovek Klubu 300. Do Tel Avivu přilétáme okolo 15. hodiny místního času. Hned po výstupu z autobusu, který nás převáží od letadla k letištní hale, slyšíme neznámý hlas. Jdeme za ním a připisujeme si první nový druh – majnu obecnou.

majna

Majna obecná, foto: Martin Šerek

Půjčujeme si SUV Nissan Qashqai a jedeme na sever do městečka Pardes Hana Karkur, ve kterém jsem zamluvil nocleh v soukromí (32.478037, 34.958999). Domácí jsou umělecký manželský pár, on řezbář, ona keramička. Estetické cítění jim však už neříká, že by měli po předchozích hostech měnit povlečení.

Sobota 19. 3.

Ráno začínáme pozorovat ptáky hned na balkóně. Slyšíme samé neznáme hlasy. Pozorujeme další majny, první bulbuly arabské a hejna přelétávajících alexandrů malých. Přímo před domem pak pozorujeme první prinie obecné. Zatímco tyto nové druhy nás nesmírně zajímají, jiným u nás běžným nevěnujeme pozornost. Paradoxně bulbulů a prinií uvidíme ještě po celém Izraeli mnoho, ale pěnkavu a stehlíka už neuvidíme ani jednoho. Před odjezdem ještě přidáváme prvního samce strdimila palestinského a pár ledňáčků bělohlavých lovících brouky.

prinie M

Prinie obecná, foto: Michal Šindel

bulbul

Bulbul arabský, foto: Michal Šindel

Jedeme k rybniční soustavě na pobřeží Středozemního moře u kibucu Ma´agan Mikhael. První přístup k rybníkům je přímo přes kibuc (32.560806, 34.918964). U brány nám říkají atˇ chvíli počkáme na auto, které nás zavede na místo, kde máme zaparkovat. Do minuty se auto objevuje a my jedeme za ním. Projíždíme celý kibuc a parkujeme v jižní části soustavy (32.550734, 34.914962). Ukazuje se nám dudek chocholatý a strdimil palestinský.

dudek

Dudek chocholatý, foto: Martin Šerek

stdim

Strdimil palestinský, foto: Michal Šindel

Pěšky pak jdeme na sever. Hned na prvních malých rybnících pozorujeme lovící rybaříky jižní a překvapivě málo hlučnohlasého rákosníka hlučnohlasého. Zpěv je od zpěvu rákosníka velkého zřetelně odlišný, ale rozhodně není hlasitější, jak by se snad dalo z názvu odvozovat.

Rákosník hlučnohlasý s charakteristickým malým přesahem ručních letek, foto: Michal Šindel

Pozorujeme také první racky arménské. S výjimkou menších rybníků v jižní části soustavy je pohyb po hrázích zcela neomezený, žádné zákazové tabulky. Pozorujeme různé druhy volavek, desítky ibisů hnědých a kormoránů malých, všudepřítomné rybaříky a běžné ledňáčky hnědohlavé. Z bahňáků je po jespáku bojovném nejhojnější čejka trnitá. Zaregistrujeme i čtyři vodouše štíhlé. Z racků je nejhojnější racek chechtavý následovaný arménským a rackem tenkozobým. Z pěvců nás nejvíce zaujmou dva samci konipase citrónového a tři lindušky horské ssp. coutelii.

cotali

Linduška horská ssp. coutelli, foto. Michal Šindel

Vracíme se k autu a jedeme ke druhému přístupovému místu k rybníkům (32.578740, 34.922193). Tady můžeme volně jezdit autem po hrázích rybníků, což je jak později zjišťujeme v Izraeli normální. Pokud potkáte na hrázi nějakého zaměstnance, často vám zamává a udělá autem (nejčastěji terénní Toyota) místo pro snadné vyhnutí. Dovoluji si doporučit exkurzi do Izraele našim militantním rybářům. Na rybnících u druhého přístupového místa pozorujeme navíc bělořita plavého. Jediným nesplněným cílovým druhem je racek velký.

Pak jedeme na východ do kibucu Beit Alfa v těsné blízkosti lokalit Bet Shean Valley a Mount Gilboa. Cestou míjíme stovky nocujících čápů bílých. Ubytování se jmenuje Pina BaGilboa a je to nejlepší ubytování na naší cestě (2500 kč apartmán/noc). Pan domácí nás navíc ochotně veze svým elektrovozítkem do hospody. Příjezd do kibucu nám navíc zpříjemnil hlas výrečka malého. Ceny v restauraci nám vyrážejí dech. Tři piva a větší salát pro tři stojí téměř 1000 kč. Od teď se stravujeme jen z domácích zásob, v rychlých občerstveních a nakupujme v marketech.

Neděle 20. 3.

Ráno jedeme k nejznámější rybniční soustavě oblasti Bet Shean Valley, která se nachází u kibucu Kfar Ruppin. Nejdříve míříme do datlových hájů (32.432018, 35.544007) za frankolínem obecným. Cestou pozorujeme stovky luňáků hnědých a samce motáka stepního. Frankolíny neslyšíme. Rozdělujeme se a Michal s Martinem pozorují čtyři tokající dýtíky úhorní a zjišťují, že budku u cesty obsadila sova pálená. Michal dokonce vidí v hejnu vrabců prvního samce vrabce moabského. Zaujmou nás sojky obecné ssp. atricappilus.

Sojka obecná ssp. atricappilus, foto: Michal Šindel

Martin pak nachází dokonce rovnou hnízdo vrabce moabského (32.429218 35.545467), v jehož okolí jsou minimálně dva samci. Na poli přistává hejno přibližně 350 pelikánů bílých. Jedeme k terénní kroužkovací stanici (32.449779, 35.541643) V jejím okolí se mají frankolíni také vyskytovat. Frankolína opět nenacházíme, ale radost nám dělá přelétající orel volavý a orlík krátkoprstý. Pak jedeme na rybníky. Projíždíme hráze a neúspěšně hledáme racka velkého mezi desítkami racků arménských. Na rybaříky, ledňáčky hnědohlavé, čejky trnité a desítky pisil jsme si rychle zvykli, a je to příjemný návyk.

Racek arménský, foto: Martin Šerek

Pak zkoušíme hledat frankolína SZ od kibucu. Odměnou je nám další samec motáka stepního a dvě obsazená hnízda vrabce moabského (32.466782, 35.543449). Jeden samec i zpívá.

Vrabec moabský, foto: Michal Šindel, Martin Šerek

Následuje rybniční soustava Tirat Zevi. Nejlepší přístupová cesta je ze severu (32.427700, 35.542756). U jednoho vypuštěného rybníku se setkáváme s párem birderů z Německa. Dva vzdálené kulíky mají za kulíky větší. Nám se to nezdá, připadají nám dokonce menší než kulící píseční v jejich blízkosti. Přijíždíme autem ke kulíkům a kazíme Němcům radost, jsou to kulící mořští. Na hrázi pak přistává orel křiklavý a zblízka si můžeme vychutnat orla volavého. Racka velkého ani zde nenacházíme. Rozhodujeme se vynechat soustavu u Neve Eitan a raději jedeme hledat lindušku dlouhozobou do Mount Gilboa. Později na Eilatu se dovídáme, že racci velcí včetně jedince ve svatebním na Neve Eitan byli.

Orel volavý, foto: Michal Šindel

Ledňáček hnědohlavý, foto: Michal Šindel

V průvodci NG jsou v Mount Gilboa tři místa kde by se linduška mohla vyskytovat. Zkoušíme č.1., kde víme přesně skálu (32.488315, 35.430381), na které se předloni vyskytovala. Bohužel v blízkosti protahují desítky až stovky intenzivně křičících juvenilních jedinců druhu Homo sapiens sapiens. Na skále se nám ukazuje pár skalníka modrého a pod ní tři strnadi šedokrcí. Jedeme tedy na místo č. 3, odkud Martin vyráží na prohlídku skal. Neúspěšně. Já s Michalem si prohlížíme místního ťuhýka šedého, který bude možná brzy novým druhem (Lanius lahtora aucheri, Asian Grey Shrike). Začíná se stmívat a tak rychle zkoušíme poslední šanci, tj. místo č. 2. A úspěšně. Na skále hned u cesty (32.499891, 35.433561) zpívá zcela shodně jako na naší nahrávce linduška dlouhozobá. Děláme už jen dokumentační fotky a vracíme se zpátky do apartmánu v Beit Alfa.

Linduška dlouhozobá, foto: Michal Šindel

Pondělí 21. 3.

Ráno vstáváme velmi brzy, abychom ještě za šera byli v datlovém háji u Kfar Ruppin. Slyšíme i vidíme šakaly. V palmách nocují luňáci hnědí a s prvními paprsky odlétají na pojízdné ostřikovače. Je jich neskutečných 2000. Po oteplení vzduchu odlétají. Nad nádržemi pozorujeme hejno pelikánů bílých (500 ex.). Nakonec ze vzdálenosti 900 m (odměřeno z google maps) slyšíme nezaměnitelný zpěv frankolína obecného. Jedeme za hlasem a frankolína nacházíme v ochranném zaminovaném hraničním pásmu s Jordánskem (32.431455, 35.553800). Druhý samec se ozývá někde z údolí, pravděpodobně již z Jordánska.

Luňáci hnědí, foto: Martin Šerek

Pelíkán bílý, foto: Michal Šindel

 

Čejka trnitá, foto: Martin Šerek

Frankolín obecný, foto: Martin Šerek, Michal Šindel

Pak jedeme po cestě č. 90 na jih. Vjíždíme na území Západního břehu. Nikdo nás nekontroluje nejen při vjezdu, ale i později při výjezdu. Cestou kolem Mrtvého moře pozorujeme první ojedinělé kaně lesní ruské a špačky Tristramové. Před branou při výjezdu ze Západního břehu odbočujeme doprava a stoupáme k osadě Metsoke Dragot, za kterou se nachází kaňon Nahal Darga s hnízdištěm orla jestřábího. U Metsoke Dragot poprvé vidíme vlhu proměnlivou. K vyhlídkovému místu do kaňonu (31.586303, 35.378773) pak jdeme pěšky. Ihned po výstupu z auta k nám přilétá zvědavý pár špačků Tristramových. Zkoušíme je krmit pitou, ale příliš jim nechutná a odlétají. Pozorujeme samce bělořita pustinného a skřivany pouštní. Nakonec kolem nás prolétá i pár orla jestřábího. Cestou dolů k Mrtvému moři pozorujeme krotké kozorožce nubijské.

Špaček Tristramův, foto: Martin Šerek

Nahal Darga, foto: Martin Šerek

Pak se jedeme ubytovat do Ein Gedi Hostel (podle navigace 366 metrů pod mořem). Kluci zůstávají u auta a já jdu na recepci vyřídit formality. Když se vracím, hlásí dva nové druhy, skalníčka černoocasého a krkavce krátkoocasého. Skalníčky snadno přilákáme na nahrávku s diktafonem v květináči.

Skalníček černoocasý, foto: Michal Šindel

Pak se jedeme podívat na parkoviště u vstupu do Nahal Arugot (31.455866, 35.383901). Poprvé však trochu bloudíme a odměnou je nám daman, který apaticky leží na břiše. Zkoušíme jej nabudit různými nahrávkami dravců včetně orla damaního, ale daman je dál apatický. Napodruhé Nahal Arugot nacházíme a je to úžasné místo. Dají se tu vidět všechny druhy charakteristické pro Mrtvé Moře. Kromě skalníčka černoocasého, špačků Tristramových, krkavců krátkoocasých, břehulí hnědých a timálií šedých pozorujeme ve svahu na jih od parkoviště čtyři honící se samce koroptve arabské. Z nových druhů si také zapisujeme ťuhýka běločelého.

Daman, foto: Martin Šerek

Timálie šedá, foto: Martin Šerek

Krkavec krátkoocasý, foto: Michal Šindel

Pak se jdeme koupat (cestou pozorujeme další ťuhýky běločelé a rudohlavé). Koupání je však u Ein Gedi zakázané a bez sprch se nám do slané vody ani nechce. Navíc v posledních letech moře silně vysychá a hladina ustupuje. Cesta k jezeru je tak poměrně dlouhá a vede místy přes mazlavé bahno. Až úplně ke hladině tak nakonec dochází jen Martin. Večer pozorujeme kroužení velkého hejna (50 ex.) krkavců krátkoocasých a sedíme s pivem do noci za svitu měsíce na terase našeho pokoje s výhledem na Mrtvé Moře. Paráda

Mrtvé moře, foto: Martin Šerek

Úterý 22. 3.

Brzy ráno jedeme zase na parkoviště u Nahal Arugot. Na místě jsme již za šera, abychom slyšeli hlas koroptví arabských. Jsou tu však také místní kroužkovatelé, kteří mají postavených několik sítí a pouští velmi hlasitý mix hlasů. Kromě vyndávání ptáků ze sití musí ještě odhánět krotké kozorožce. Jedna koroptev arabská se krátce ozývá na vyvýšeném místě nad vstupem do wádí, ale brzy utichá. Což je v tom babylónu pochopitelné. Několik párů koroptví pak vidíme přímo na parkovišti nebo v okolí. Po pěnici pokřovní je nejhojnějším pěvcem charakteristicky lovící budníček balkánský. Radost nám dělá samec pěnice turecké. Později Michal s Martinem nacházejí možná stejného jedince v síti. Já pozoruji jednu velkou pěnici, ale nejsem schopen určit, zda je to pěnice arabská nebo dlouhozobá. Začínáme si zvykat na krásné vlhy proměnlivé a Martin pozoruje pár strnadů šedokrkých.

Nahal Arugot, foto: Martin Šerek

Kozorožec nubijský, foto: Martin Šerek

Vlha proměnlivá, foto: Martin Šerek

Pěnice turecká, foto: Martin Šerek

Pak se vracíme na snídani do hostelu, balíme se a jedeme na jih do Nahal Mishmar (31.379479, 35.378478). Tady trávíme poměrně hodně času pozorováním jedné velké pěnice v křoví a Svenssonem a diktafonem v ruce. Nakonec se shodujeme na pěnici arabské. Dobrým znakem je pocukávání ocasem. Pozoruje dalšího ťuhýka běločelého, orlíka krátkoprstého, pár koroptve arabské a dva orly jestřábí. Pak hledáme místo kde bychom se mohli v Mrtvém moři vykoupat. Nacházíme jej asi 3 km na jih od Ein Gedi v Ein Gedi Baths. Vstup je 600 kč, jsou tu různé venkovní i vnitřní bazény. Chceme pouze k jezeru, které je asi 800 m daleko. Dopravu tu zajištuje traktor táhnoucí tři vozíky. Vstup do vody je očistec, protože dno je pokryté vrstvou ostrých krystalků soli a všichni kromě nás tří mají boty do vody. Ve vodě se dá jen ležet na zádech, klasické plavání na břiše je nemožné. Kluci se ještě mažou bahnem, ale já k těmto radovánkám zůstávám laxní.

Po koupání jedeme na jih do Eilatu. Před setměním děláme zastávku v Yotvatě, kde mezi kruhovými poli (29.896257, 35.073945) vidíme v letu jednu hrdličku kapskou, bohužel jediné pozorování tohoto druhu během celého výletu. Pak už jedeme do Eilatu do Fawlty Towers Hostel (třílůžkový pokoj za 1450 kč na noc) kde spíme následujících pět nocí.

Yotvata, foto: Martin Šerek

Středa 23. 3.

Brzy ráno si na ulici připisujeme nový druh – vránu domácí, která je běžná a početná v celém Eilatu. Pak jedeme do Ofira Park. Je tu již několik birderů. Nejzajímavější je západní roh (29.552382, 34.956661), ve kterém nacházíme jednu pěnici tureckou a dva zpívající sedmihlásky šedé. Po trávě běhají lindušky lesní. Pak jedeme na North Beach (29.544185, 34.974600), kde se již delší dobu zdržuji dva terejové žlutonozí, které nenacházíme. Na moři plavou desítky racků tenkozobých a loví rybáci černozobí a severní. Přelétává jeden rybák velkozobý a na blízkém kanálu loví rybařík jižní a dvě světlé volavky západní. Pak jedeme do Eilat Mountains na vyhlídkové místo sledovat tah dravců (29.583037, 34.886725). Je tu již plno birderů na různých místech v okolí. Sedám si na plastovou židličku vedle holandského birdera. Nejde mu o špeky a nové druhy, zajímají jej rekordní počty. Prý tu sedí každý den, celý den. Během dvou hodin pozorujeme stovky kání lesní ruských (až na ojedinělé jedince jen adultní ex.), osm orlů stepních, jednoho supa mrchožravého, jednoho orla nejmenšího a několik luňáků hnědých.

Sledování tahu dravců, foto: Michal Šindel

Orel stepní, foto: Martin Šerek

Pak jedeme do Nahal Shlomo kde neúspěšně hledáme bělořita kápového. Pořád táhnou dravci včetně dalších dvou orlů stepních. Jedeme zpátky na North Beach a koupáme se. Terejové tu pořád nejsou.

Pohled z North Beach, foto: Martin Šerek

Pak vyrážíme do International Birding and Research Center (IBRC). Na jižní nádrži pozorujeme např. plameňáky růžové, racky tenkozobé a pisily čáponohé. U severní nádrže potkáváme český manželský pár, Ivana a Jan Ebrovi. Rozhodně příjemné náhodné setkání. Ukazují nám místo, kde fotili chřástala malého. Kromě něj pozorujeme i chřástala vodního a samici konipase citrónového. V keřích zpívá sedmihlásek šedý. Pak jedeme k datlovým palmám na 20 km (29.626350, 34.990172, KM20 Date Palms), kde by se podle birdera s IBRC měly snadno najít stříbrozobky malabarské. Nenacházíme je, ale vidíme alespoň dalšího ťuhýka běločelého a budníčka balkánského. Pak už jedeme k nádrži na 19 km čekat na stepokury pruhované, kteří zde po 18. hodině přilétají pít do severovýchodního rohu (29.609402, 34.992656). Pán na IBRC nám zdůraznil, ať rozhodně nechodíme na lokalitu po 18. hodině, ale ať před touto hodinou jsme již v tichosti na místě. Sedáme si na místo s téměř hodinovým předstihem. Za chvíli přijíždí Ebrovi a izraelský průvodce s jedním klientem. Během čekání pozoruje volavku červenou, lžíčáky pestré, ostralky štíhlé, chřástaly malé a konipase citronového. Bohužel ještě po 18. hodině přijíždí další mikrobusy s birdery. Sedají si na druhé místo obnaženého kamenitého břehu. Celkem je nás tu asi 25. Pak téměř za tmy v 18:10 přilétají dvě skupiny stepokurů pruhovaných, jedna sedá k mikrobusákům druhá k nám. Jsou velmi neklidní a ihned se zvedají, po chvíli se naštěstí vrací. Ti u nás jsou tři, jeden samec a dvě samice. Zkouším digiscopovat. Na displeji foťáku mám černo a nevím ani co fotím, tak toho nechávám a raději se dívám. Stepokuři se jen velmi krátce napijí a odlétají.

Volavka červená, digiscoping: Michal Šindel

Stepokur pruhovaný, digiscoping: Michal Šindel

Čtvrtek 24. 3.

Ráno jedeme opět do Nahal Shlomo hledat bělořita kápového a strnada pruhovaného. Ani jeden z těchto druhů nevidíme. Trénujeme se aspoň v identifikaci břehulí hnědých, pozorujeme další koroptve arabské a prohlížíme velká hejna kání lesních ruských.

Káně lesní ruská, foto: Michal Šindel

Pak jedeme podle popisu v GO ke kaňonu En Netapin. A hned u parkoviště (29.595928, 34.881221) nakonec nacházíme samce bělořita kápového. Na chvíli se ukazuje i samice.

En Netapin, foto: Martin Šerek

Bělořit kápový, foto: Michal Šindel

V ten okamžik dostáváme od Jana Ebra SMS, že zrovna pozorují tereje žlutonohé na North Beach. Neváháme a do 20 minut jsme na místě, terejové odpočívají ve velké vzdálenosti na bójích, pravděpodobně již v Jordánsku.

Terej žlutonohý, digiscoping: Michal Šindel

Pak jedeme na nádrže na 20 km (KM20 Salt Pans), kde včera byl pozorován ouhorlík černokřídlý. Jednoho ouhorlíka skutečně nacházíme, ale je to ouhorlík stepní. Nádrže jsou parádní. Také zde se dá snadno pohybovat po hrázích autem, fotografové by se zde vydováděli. Se zajímavějších druhů pozorujeme vodouše štíhlé, desítky jespáků malých, lyskonohy úzkozobé, stovky plameňáků růžových a racky tenkozobé. Cestou od nádrží fotíme na cestě popelící se vlhy proměnlivé.

Racek tenkozobý, foto: Michal Šindel

Vodouš štíhlý, foto: Michal Šindel

Vlha proměnlivá, foto: Michal Šindel

Večer ještě zkoušíme na Yotvatě a KM40 (tip od Ebrů) najít hrdličku kapskou, bez úspěchu.

Pátek 25. 3.

Ještě v noci vstáváme a jedeme do 250 km vzdálené Nizzany na dropy hřívnaté. Za rozednění jsme na místě (30.825970, 34.469427), kolem nás probíhá divoký malý kůň (pravděpodobně reintrodukovaný Asiatic wild ass) a přijíždí další birdeři. Stavíme dalekohledy na blízký val a během chvilky Martin hlásí tokajícího dropa hřívnatého v 300 m vzdálenosti. Samec v pravidelných intervalech zaklání hlavu a obíhá kolečka, vše náležitě načepýřen. Pak ještě nacházíme další dva dropy a dalšího tokajícího samce směrem k Egyptu. Přibližně po hodině se rozhodujeme jet k nádržím u Nizzany (30.893339, 34.436645) kam ráno létají pít stepokuři. Některé informace říkají, že nejlepší doba je dvě hodiny po úsvitu. Jinde píší, že nejlepší doba je od 7:30, ale nevíme jestli zimního nebo letního času. Problém je, že právě v noci na dnešek se v Izraeli měnil čas. Ještě před sedmou hodinou starého času tedy vyrážíme. Michal s Martinem už jsou v autě, když slyším hlas stepokurů. Vyháním Martina z auta. Stepokury slyšíme, ale nevidíme. Naštěstí jednotlivé druhy stepokurů mají zřetelně odlišné a charakteristické hlasy a podle nahrávky jsou to stepokuři saharští. Poté rychle jedeme na nádrže, trochu ale bloudíme a navíc si neodpustíme krátkou zastávku a foceni orebic čukar. Na nádrže pak přijíždíme pozdě. Přítomní birdeři nám na displejích svých foťáku ukazuji fotky dvou stepokurů saharských. Jedeme zpátky na dropí místo, kde na mne přichází únava a usínám. Kluci mezitím pozorují tokající dropy, motáka stepního, velké hejno skřivánků krátkopstých a kukačku chocholatou.

Drop hřívnatý, digiscoping: Michal Šindel

Pohodové pozorování toku dropů hřívnatých, foto: Martin Šerek

Orebice čukar, foto: Martin Šerek

Následuje přesun  k Azzuzu, kde se loni touto dobou vyskytovalo hejnko hýlů pustinných. Nacházíme jen další čukary a ťuhýka běločelého.

Ťuhýk běločelý, foto: Michal Šindel

Pak jedeme zpět, směr Mitzpe Ramon. Cestou vidíme na třech různých místech (zde pouze dvoje GPS souřadnice 30.919858, 34.562640; 30.829236, 34.742889) samce bělořita černohřbetého. V infocentru v Mitzpe Ramon se dovídáme, že současné pěkné počasí (teploty do 28 st.) se má zítra zhoršit, ochladí se a bude pršet. Pokračujeme směr Neot Samadar a opět u silnice za Mitzpe Ramon pozorujeme další dva bělořity černohřbeté. Do kibucu Neot Smadar (někdy také Shizzafon) nás dnes nechtějí pustit tak aspoň jedeme k nádržím u jeho východního konce (30.043896, 35.043093, Neot Smadar Pools). Je tu docela živo. Kromě birderů z nichž jeden nám prozrazuje místo na strnada pruhovaného u Mitzpe Ramon, je tu dost konipasů lučních (dominuje ssp. feldegg a jeden pravděpodobný „dombrowskii“) a bílých, konipas citrónový a linduška horská.

Bělořit černohřbetý, foto: Michal Šindel

Pak pokračujeme do Ovda Valley (29.995274, 34.978107), kde pozorujeme pěnici dlouhozobou, pěnice brýlaté, dva samce motáka stepního a jednoho motáka pilicha. Jsme tu až do setmění.

Sobota 26. 3.

Ráno neprší, ale je zataženo a silný vítr. Jedeme do Holland park, ptáků je to tu dost a tento park je mnohem lepší než v některých reportech protěžovaný Ofira park. Vidíme například koroptve arabské, strnady šedokrké, budníčky balkánské (i zpívají), špačky Tristramové, vlhy proměnlivé, timálie šedé a strdimila palestinského. Pak jedeme do IBRC, kde kupujeme dětem trička se stepokurem pruhovaným a navíc oproti první návštěvě pozorujeme rybáky bahenní a lyskonohy úzkozobé. Potom jedeme na Seifim Plains (29.696940, 34.867174). Toto místo není v žádném průvodci a doporučil nám jej Jan Ebr, který zde pozoroval kalandry dvouskvrnné. Jedeme z Eilatu po silnici č. 12 podél Egyptských hranic a na 22,5 km u směrovky odbočujeme vpravo. Lokalita je to úžasná. Chvilkama prší a je jen 15 stupňů. Hlídkují zde dvě vojenská auta, jejichž řidičky mají v té zimě dokonce klasické ušanky. Pozorujeme např. strnady zahradní, hýly pouštní, skřivana pruhoocasého, skřivany pouštní, bělořita černohřbetého, bělořita pouštního, bělořity plavé, bělořity okrové, bělořity šedé, prinie křovinné, pěnice turecké a lindušky úhorní.

Silnice č. 12 a hranice s Egyptem, foto: Martin Šerek

Večer ještě zkoušíme mořské pobřeží na jih od Eilatu. Je tu hodně vran domácích, nad mořem letí cca 80 racků žlutonohých (ssp. fuscus) a na hladině plave hejno chocholaček. Pak se jedeme rychle podívat na North Beach a ihned při příchodu vidíme tři racky bělooké a opět se můžeme cvičit v rozlišovaní rybáků severních a černozobých. Od moře přilétá sevřené hejno 45 pisil a nakonec za šera přilétá lovit na blízký kanál tmavá forma volavky západní. Spokojeni odjíždíme do hostelu na poslední noc v Eilatu.

Vrána domácí, foto: Michal Šindel

Neděle 27. 3.

Po nočním dešti je ráno opět krásně. Balíme kufry a první zastávka je na 20KM u datlových palem. Ve vzduchu je zřetelný intenzivní tah menších ptáků. Pozorujeme první vlhy pestré, hojné vlaštovky a jiřičky obecné, vlaštovky skalní a rorýse šedohnědé. Další tradiční zastávkou je Yotvata. Hrdlička kapská se zase neukazuje, ale je zde patrný silný tah dravců. Ukazuje se nám teprve druhý orel nejmenší. Pak jedeme do kibucu Neot Smadar, voláme na telefonní čísla z tabulky na bráně a nakonec nás pouštějí dovnitř. Moc dobře se tu necítíme, uniformní domky, společné ohniště, dominantní „kulturák“, hospodářská a chovatelská soběstačnost. Tenhle socialistický závan je nám, kteří jsme brali rozum v kolektivistických dobách normalizace nepříjemný. Moc dlouho se tu nezdržujeme, v hospodářské části pozorujeme mezi konipasy lučními ssp. feldegg také jednoho samce ssp. beema a jednoho „xanthophrys“ (vzácný kříženec ssp. feldegg a ssp. lutea se žlutým nadočnicovým proužkem).

Konipas luční ssp. beema, foto: Michal Šindel

Konipas luční "xanthophrys", foto: Michal Šindel

Na chvíli zastavujeme v Ovda Valley, fotíme bělořita okrového a pak již míříme k Mitzpe Ramon ke stejnojmennému kráteru na strnada pruhovaného. Správně místo (30.609140, 34.807544) nacházíme snadno podle přítomných birderů. Strnada však prý neviděli a odjíždějí. Ihned po jejich odjezdu se jeden zpívající strnad pruhovaný objevuje. Je však poměrně neklidný, plachý a často se ztrácí. Úplný opak strnada saharského, synantropního příbuzného z Maroka. Mikrobusem přijíždějí další bohužel hluční birdeři a lezou za námi na útes. Kolem nás létají v těsné blízkosti stříbrohřbeté břehule hnědé, rorýsové šedohnědí, ozývá se prinie křovinná, na chvíli se ukazuje rehek domácí ssp. semirufus a nad kráterem proletí dva supové mrchožraví.

Bělořit okrový ssp. melanouleuca, srovnání s ssp. hispanica z Maroka, rozdíl v rozsahu černé nad okem a zobákem, foto: Michal Šindel

Strnad pruhovaný, foto: Martin Šerek

Cesta do Tel Avivu je docela krátká a zpříjemňuje ji prolétající kukačka chocholatá. Vracíme auto a jedeme autobusem na Terminál 1, kde máme podle palubních lístků odbavení. T1 je však přes noc zavřený takže jedeme dále na T3 a noc trávíme tam.

Pondělí 28. 3.

Brzy ráno se autobusem vracíme na T1, kde absolvujeme důkladnou prohlídku našich příručních zavazadel. Pak nás autobus přes letištní plochu převáží zpět na T3 a odtud v 7 hodin odlétáme. Odlétáme ze země nečekaně přátelských a ochotných lidí, kteří na rozdíl od většiny Evropanů umí najít Česko a Prahu na mapě.

Birdlist:

1. Kachna divoká (Mallard): běžná v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, ojediněle KM20 Salt Pans

2. Lžíčák pestrý (Shoveler): 1 P Ma´agan Mikhael, cca 30 ex. KM19, desítky ex. KM20 Salt Pans

3. Ostralka štíhlá (Pintail): cca 15 ex. KM19, desítky ex. KM20 Salt Pans

4. Čírka modrá (Garganey): 2P KM19, 1M Neot Smadar Pools,

5. Čírka obecná (Teal): desítky ex. Ma´agan Mikhael, cca 10 ex. KM19

6. Polák chocholačka (Tufted Duck): 12 ex. South Beach Eilat

7. Husice nilská (Egyptian Goose): 1P KM19

8. Orebice čukar (Chukar): 5 ex. Nizzana, 2 ex. Azzuz

9. Koroptev arabská (Sand Partridge): několik M a párů v Nahal Arugot, 1P Nahal Mishmar, 1M 3F Nahal Shlomo, 2P Holland Park

10. Frankolín obecný (Black Frankolin): 2 M Kfar Ruppin

11. Křepelka polní (Quail): běžná Kfar Ruppin

12. Potápka malá (Little Grebe): 3 ex. Ma´agan Mikhael, jednotlivě IBRC

13. Terej žlutonohý (Brown Booby): 2 ex. North Beach

14. Kormorán velký (Great Cormorant): cca 5 ex. Ma´agan Mikhael

15. Kormorán malý (Pygmy Cormorant): běžný, početný v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley

16. Pelikán bilý (White Pelican): 500 ex. Kfar Ruppin

17. Plameňák růžový (Greater Flamingo): desítky ex. IBRC, stovky ex. KM20 Salt Pans

18. Kolpík bílý (Spoonbill): 1 ex. Kfar Ruppin

19. Čáp bílý (White Stork): běžný, početný

20. Čáp černý (Black Stork): běžný, početný

21. Ibis hnědý (Glossy Ibis): desítky ex. Ma´agan Mikhael

22. Kvakoš noční (Night Heron): 1 ex. Kfar Ruppin, 1ex. KM19

23. Volavka vlasatá (Squacco Heron): 1 ex. Ma´agan Mikhael, 6 ex. KM19

24. Volavka stříbřitá (Little Egret): běžná, početná v Ma´agan Mikhael, Bet Shean Valley a KM20, 3 ex. North Beach, 4 ex. KM19,

25. Volavka západní (Reef Egret): 2 ex. světlá North Beach, 1 ex. tmavá North Beach

26. Volavka bílá (Great Egret): cca 5 ex. Tirat Zevi

27. Volavka rusohlavá (Cattle Egret): několik ex. Ma´agan Mikhael, desítky Západní břeh, 5 ex. KM19

28. Volavka popelavá (Grey Heron): běžná Ma´agan Mikhael, Bet Shean Valley, KM19, KM20

29. Volavka červená (Purple Heron): 1 ex. Ma´agan Mikhael, 2 ex. KM19

30. Sup mrchožravý (Egyptian Vulture): 1 ex. Eilat Mountains, 2 ex. Mitzpe Ramon

31. Orlovec říční (Osprey): několik ex.v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley

32. Orel volavý (Great Spotted Eagle): 1 ex. Kfar Ruppin, 1 ex. Tirat Zevi

33. Orel křiklavý (Lesser Spotted Eagle): 1 ex. Tirat Zevi

34. Orel stepní (Steppe Eagle): 8 ex. Eilat Mountains, 2 ex. Nahal Shlomo 23.3, 2 ex. Nahal Shlomo 24.3., 1 ex. Yotvata

35. Orlík krátkoprstý (Short-toed Eagle): 1 ex. Kfar Ruppin, 1 ex. Tirat Zevi, 1 ex. Mount Gilboa, 2 ex. Západní břeh silnice 90, 1 ex, Nahal Mishmar

36. Orel nejmenší (Booted Eagle): 1 ex. Eilat Mountains, 1 ex. Yotvata

37. Orel jestřábí (Bonelli's Eagle): 2 ex. Nahal Darga, 2 ex. Nahal Mishmar

38. Luňák hnědý (Black Kite): běžný, početný v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, desítky ex. Yotvata 27.3.

39. Moták pochop (Marsh Harrier): 3 ex. Ma´agan Mikhael, desítky ex. v Bet Shean Valley, 1M Yotvata, 1M Ovda Valley, 2 ex. Holland Park

40. Moták pilich (Hen Harrier): 1M Ovda Valley, 1M North Beach

41. Moták stepní (Pallid Harrier): 2 M Kfar Ruppin, 1 M Nizzana, 1M Neot Smadar Pools, 2M Ovda Valley

42. Káně lesní ruská (Steppe Buzzard): stovky ex. Eilat Mountains, pozorována i několik jednotlivých ex. ssp buteo na severu např. Kfar Ruppin

43. Krahujec obecný (Sparrowhawk): 2 ex. Yotvata

44. Poštolka obecná (Common Kestrel): běžná v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, 1 ex. Yotvata, 1 ex. Neot Smadar Pools

45. Chřástal malý (Little Crake): 1M IBRC, 2 ex. KM19

46. Chřástal vodní (Water Rail): 1 ex. IBRC

47. Slípka zelenonohá (Common Moorhen): běžná v Ma´agan Mikhael, 5 ex. IBRC

48. Lyska černá (Coot): běžná, početná v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, IBRC, KM19

49. Drop hřívnatý (McQueens Bustard): 4 ex. Nizzana

50. Dytík úhorní (Stone Curlew): 4 ex. Kfar Ruppin

51. Pisila čáponohá (Black-winged Stilt): běžná, početná

52. Ouhorlík stepní (Collared Pratincole): 1 ex. KM20 Salt Pans

53. Bekasina otavní (Common Snipe): několik ex. Ma´agan Mikhael, 2 ex. IBRC

54. Koliha velká (Curlew): 1 ex. Ma´agan Mikhael

55. Kulík písečný (Ringed Plover): běžný, početný

56. Kulík mořský (Kentish Plover): 2 ex. Tirat Zevi, 2 ex. KM20 Salt Pans

57. Čejka trnitá (Spur-winged Lapwing): běžná, početná

58. Jespák křivozobý (Curlew Sandpiper): 1 ex. KM20 Salt Pans

59. Jespák malý (Little Stint): 1 ex. IBRC, desítky KM20 Salt Pans

60. Vodouš rudonohý (Common Redshank): běžný na vodních plochách Eilatu zvláště KM20 Salt Pans

61. Vodouš štíhlý (Marsh Sandpiper): 4 ex. Ma´agan Mikhael, min. 6 ex. KM20 Salt Pans

62. Vodouš šedý (Common Greenshank): 3 ex. Ma´agan Mikhael, 4 ex. Kfar Ruppin

63. Vodouš rudonohý (Common Redshank): cca 15 ex. Ma´agan Mikhael, 8 ex. Kfar Ruppin, cca 10 ex. IBRC

64. Vodouš tmavý (Spotted Redshank): 6 ex. Kfar Ruppin

65. Vodouš kropenatý (Green Sandpiper): 1 ex. Tirat Zevi, 2 ex. KM20 Salt Pans, 1 ex. Neot Smadar Pools,

66. Pisík obecný (Common Sandpiper): 4 ex. Ma´agan Mikhael, 2 ex. Kfar Ruppin, 1 ex. Tirat Zevi

67. Břehouš černoocasý (Black-tailed Godwit): 3 ex. Ma´agan Mikhael

68. Jespák bojovný (Ruff): běžný, početný

69. Lyskonoh úzkozobý (Red-necked Phalarope): 2 ex. KM20 Salt Pans, 2 ex. IBRC

70. Racek chechtavý (Black-headed Gull): stovky ex. Ma´agan Mikhael, běžný na KM20 a IBRC

71. Racek tenkozobý (Slender-billed Gull): běžný, početný na Ma´agan Mikhael a vodních plochách Eilatu (moře, IBRC, KM20) kde je hojnější než r. chechtavý

72. Racek arménský (Armenian Gull): běžný, početný Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley

73. Racek žlutonohý ssp. fuscus (Baltic Gull): cca 80 ex. South Beach Eilat

74. Racek středomořský (Yellow-legged Gull): méně než 10 ex. Ma´agan Mikhael

75. Racek bělooký (White-eyed Gull): 3 ex. North Beach

76. Rybák černozobý (Gull-billed Tern): do 5 ex. North Beach

77. Rybák severní (Sandwich Tern): do 5 ex. North Beach

78. Rybák velkozobý (Caspian Tern): po 1 ex. North Beach ve dvou dnech, 1 ex. IBRC

79. Rybák bahenní (Whiskered Tern): 2 ex. IBRC

80. Stepokur pruhovaný (Litchensteins Sandgrouse): 1M 2F KM19

81. Stepokur saharský (Spotted Sandgrouse): Nizzana

82. Hrdlička zahradní (Collared Dove): běžná, početná

83. Hrdlička kapská (Namaqua Dove): 1M Yotvata

84. Hrdlička senegalská (Laughing Doves): běžná, početná

85. Alexandr malý (Rose-ringet Parakeet): běžný v Pardes Hana, Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, 2 ex. Holland Park

86. Kukačka chocholatá (Great Spotted Cuckoo): 1 ex. Nizzana, 1 ex. cesta do Tel Aviv

87. Výreček malý (Scops Owl): 1 ex. Beit Alfa

88. Sová pálená (Barn Owl): 1 ex. Kfar Ruppin

89. Rorýs šedohnědý (Pallid Swift): 2 ex. KM20 Date Palms, 2 ex. Mitzpe Ramon

90. Rorýs obecný (Common Swift): běžný v Ma´agan Mikhael a Kfar Ruppin, několik ex. Nahal Darga,

91. Rybařík jižní (Pied Kingfisher): běžný, početný v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley, ojediněle kanál u North Beach

92. Lednáček hnědohlavý (White-breasted Kingfisher): běžný v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley

93. Vlha proměnlivá (Little Green Bee-eater): 2 ex. Nahal Darga, 4 ex. Nahal Arugot, 1ex. KM20 Date Palms, 2 ex. KM20, 5 ex. Holland Park, 2 ex. Yotvata

94. Vlha pestrá (European Bee-eater): 3 ex. KM20 Date Palm

95. Dudek chocholatý (Hoopoe): několik ex. Ma´agan Mikhael, 2 ex. Kfar Ruppin, 2 ex. Nahal Mishmar, 1 ex. Ofira Park

96. Strakapoud jižní (Syrian Woodpecker): 2M Ma´agan Mikhael

97. Krutihlav obecný (Wryneck): 1 ex. Nahal Arugot, 1ex. Ofira Park

98. Chocholouš obecný (Crested Lark): běžný, početný

99. Skřivánek krátkoprstý (Short-toed Lark): cca 250 ex. Nizzana, cca 50 ex. Ovda Valley, cca 40 ex. Holland Park, cca 40 ex. Seifim Plains

100. Skřivan pouštní (Desert Lark): 3 ex. Nahal Darga, 1 ex. Ein Gedi, 2 ex. Seifim Plains, 2 ex. Ovda Valley

101. Skřivan pruhoocasý (Bar-tailed Lark): 1 ex. Seifim Plains

102. Břehule hnědá (Pale Rock Martin): cca 5 ex. Nahal Arugot, 4 ex. Nahal Mishmar, 4ex. Nahal Shlomo, 3 ex. Neot Smadar, cca 5 ex. Mitzpe Ramon

103. Jiřička obecná (House Martin): cca 10 ex. KM20 Date Palms, cca 10 ex. Yotvata

104. Vlaštovka obecná (Barn Swallow): 2 ex. Kfar Ruppin, dvě hejna o desítkách ex. KM19, desítky ex. KM20 Data Palms, cca 10 ex. Yotvata

105. Vlaštovka skalní (Red-rumped Swallow): 2 ex. Kfar Ruppin, 4 ex. KM20 Data Palm, 2 ex. Mitzpe Ramon

106. Linduška úhorní (Tawny Pipit): 1 ex. Nizzana, 4 ex. Seifim Plains

107. Linduška dlouhozobá (Long-billed Pipit): 1M Mount Gilboa

108. Linduška lesní (Tree Pipit): 5ex. Ofira Park, 3 ex. Ovda Valley, 1 ex. Holland Park

109. Linduška horská ssp. coutelii (Water Pipit): 3 ex. Ma´agan Mikhael, 1 ex. Neot Smadar Pools

110. Konipas bílý (White Wagtail): běžný, početný

111. Konipas žlutý (Yellow Wagtail): 3 ex. feldegg KM19, 12 ex feldegg Neot Smadar Pools, 1 ex.  pravděpodobný „dombrowskii“ Neot Smadar Pools, cca 5 ex. feldegg Neot Smadar, 1ex. „xanthophrys“ Neot Smadar, 1 ex. ssp. beema Neot Smadar

112. Konipas citronový (Citrine Wagtail): 2 M Ma´agan Mikhael, 1F IBRC, 1M KM19, 1M Neot Smadar Pools

113. Slavík modráček (Bluethroat): 1 ex. Kfar Ruppin, 2 ex. Neot Smadar Pools, 2 ex. Seifim Plains

114. Rehek domácí (Black Redstart): 1 ex. ssp. semirufus Mitzpe Ramon

115. Rehek zahradní (Common Redstart): 1 ex. Nahal Arugot

116. Bělořit šedý (Northern Wheatear): 2 ex. Ma´agan Mikhael, 1 ex. Nahal Mishmar, 6 ex. Seifim Plains, 1M Ovda Valley

117. Bělořit okrový (Black-eared Wheatear): 1 M Nahal Mishmar, 3M Seifim Plains, 1M Ovda Valley

118. Bělořit plavý (Isabelline Wheatear): 1 ex. Ma´agan Mikhael, 1 ex. Tirat Zevi, 1 ex. Mount Gilboa, 3 ex. Nizzana, 4 ex. Seifim Plains

119. Bělořit pustinný (White-crowned Wheatear): 5 ex. Nahal Darga; běžný, nepočetný v Eilat Mountains

120. Bělořit černohřbetý (Mourning Wheatear): 5 M cesta z Nizzany do Neot Smadar, 1M Seifim Plains

121. Bělořit kápový (Hooded Wheatear): 1P En Netapin

122. Bělořit pouštní (Desert Wheatear): 1M Seifim Plains

123. Skalníček černoocasý (Blackstart): běžný, nepočetný u Mrtvého moře a v Eilat Mountains

124. Bramborníček černohlavý (Common Stonechat): 1 ex. Nizzana

125. Bramborníček hnědý (Whinchat): 1 ex. Ovda Valley

126. Kos černý (Blackbird): 1 ex. Mount Gilboa, 1 ex. Ma´agan Mikhael, 1 ex. Kfar Ruppin

127. Skalník modrý (Blue Rock Thrush): 1P Mount Gilboa

128. Prinie křovinná ssp. inquieta (Scrub Warbler): 2 ex. Seifim Plains, 1 ex. Mitzpe Ramon

129. Prinie obecná (Graceful Prinia): běžná, početná zvláště na severu

130. Pěnice černohlavá (Blackcap): cca 5 ex. Nahal Arugot, 2 ex. Nahal Mishamar, 1 ex. Ofira Park, 2 ex. KM20 Date Palms

131. Pěnice pokřovní (Lesser Whitethroat): běžná, početná, všudepřítomná

132. Pěnice turecká (Ruppell’s Warbler): 1M Nahal Arugot, 1M Ofira Park, 2 ex. Seifim Plains

133. Pěnice brýlatá (Spectacled Warbler): 1M 3F Ovda Valley

134. Pěnice dlouhozobá (Eastern Orphean Warbler): 1 ex. Ovda Valley

135. Pěnice arabská (Arabian Warbler): 1 ex. Nahal Mishmar

136. Cetie jižní (Cetti's Warbler): běžná, nepočetná v Kfar Ruppin

137. Cistovník rákosníkový (Zitting Cisticola): ojedinělý v Kfar Ruppin

138. Rákosník obecný (Reed Warbler): několik ex. Ma´agan Mikhael, 2M Kfar Ruppin, jednotlivě IBRC, 1M KM19, 1M KM40

139. Rákosník hlučnohlasý (Clamorous Reed Warbler): 2M Ma´agan Mikhael, 2M Kfar Ruppin, 1M KM40

140. Sedmihlásek šedý (Eastern Olivaceous Warbler): 2M Ofira Park, 1M IBRC

141. Budníček balkánský (Eastern Bonelli's Warbler): cca 5 ex. Nahal Arugot, 1ex. KM20 Date Palms, cca 5 ex. Holland Park, 1 ex. Nahal Shlomo

142. Budníček menší (Chiffchaff): 1 ex. Ma´agan Mikhael, 2 ex. Kfar Ruppin

143. Sýkora koňadra (Great Tit): 1 ex. Ma´agan Mikhael, 1 ex. Kfar Ruppin

144. Moudivláček lužní (Penduline Tit): 1 ex. Kfar Ruppin

145. Ťuhýk rudohlavý (Woodchat Shrike): 2 ex. Ein Gedi, 2 ex. Nahal Mishmar

146. Ťuhýk běločelý (Masked Shrike): 1 ex. Nahal Arugot, 2 ex. Ein Gedi, 1 ex. Nahal Mishmar, 1 ex. KM 20 Date Palms, 1 ex. Azzuz

147. Ťuhýk šedý ssp. aucheri (Asian Grey Shrike): 1 ex. Mount Gilboa, 2 ex. Západní břeh silnice 90, 1 ex. Yotvata, 2 ex. Nizzana

148. Bulbul arabský (Yellow-vented Bulbul ): běžný, početný, všudepřítomný

149. Strdimil palestinský (Palestine Sunbird): běžný, nepočetný, na severu i na jihu

150. Timálie šedá (Arabian Babbler): 2 ex. Nahal Arugot, 4 ex. KM40, 1 ex. Mitzpe Ramon, 2 ex. Holland Park

151. Sojka obecná ssp. atricapillus (Eurasian Jay): běžná, nepočetná v Ma´agan Mikhael a Bet Shean Valley

152. Vrána šedá (Hooded Crow): běžná mimo Eilat a jeho okolí

153. Krkavec velký (Raven): 4 ex. Nahal Darga, 1ex. Nahal Shlomo, 1 ex. Mitzpe Ramon

154. Krkavec krátkoocasý (Fan-tailed Raven): běžný, početný (až 50 ex.) v okolí Ein Gedi

155. Kavka obecná (Jackdaw): desítky ex. Kfar Ruppin

156. Vrána domácí (House Crow): běžná a početná v městské zástavbě Eilatu

157. Špaček Tristramův (Tristram’s Starling): běžný u Mrtvého moře a Eilat montains

158. Špaček obecný (Common Starling): 2 ex. Kfar Ruppin

159. Majna obecná (Common Myna): běžná v severní části Izraele

160. Stehlík obecný (Goldfinch): 5 ex. Pardes Hana Karkur

161. Pěnkava obecná (Chaffinch): 1 ex. Pardes Hana Karkur

162. Zvonek zelený (Greenfinch): několik ex Kfar Ruppin

163. Vrabec domácí (House Sparrow): běžný, početný

164. Vrabec pokřovní (Spanish Sparrow): běžný, početný

165. Vrabec moabský (Dead Sea Sparrow): minimálně 5 M na třech místech Kfar Ruppin

166. Hýl pouštní (Trumpeter Finch): 4 skupiny celkem 16 ex. Seifim Plains, cca 10 ex. Ovda Valley

167. Stnad luční (Corn Bunting): 1 M Kfar Ruppin, 4ex. Mount Gilboa

168. Strnad zahradní (Ortolan Bunting): 3 ex. Seifim Plains

169. Strnad šedokrký (Cretzschmar’s Bunting): 2M 1F Mount Gilboa, 1P Nahal Arugot, 2 ex. Holland Park, 1M Mitzpe Ramon

170. Stnad pruhovaný (Striolated Bunting): 1M Mitzpe Ramon

Jen přihlášení mohou komentovat