cbc logo7V mnohých evropských zemích existuji kluby, jejichž členové mezi sebou neformálně soutěží o největší počet druhů zastižených na území toho kterého státu. U nás nic podobného neexistovalo až do května roku 2008, kdy byla na webu www.birdwatcher.cz  vyhlášena soutěž s názvem Czech BirdList Contest. Tím bylo odstartováno zábavné klání na poli birdwatchingu, které již teď přináší zajímavé výsledky a odpovědi na otázky typu: kolik druhů se u nás dá vidět? které oblasti jsou určitými druhy zajímavé? za kolik let strávených v terénu můžu sestavit birdlist dlouhý dejme tomu 250 či 300 položek? apod.

Pravidla "soutěže" naleznete v pravém menu "Dokumenty", stejně jako seznamy druhů ČR a západního Palearktu, které by měly tvořit rámec pro tvorbu birdlistů jednotlivých soutěžících. Pokud máte zájem, tak si to můžete zkusit.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do soutěže Czech BirdList Contest je jednoduché a dá se provést ve čtyřech krocích. Přihlásit se může kdokoli, kdo pozoruje ptactvo a chce zveřejnit několik základních informací o své osobě, včetně fotografie a vyplněného seznamu pozorovaných druhů. Zájemcem může být profesionál i amatér, který s birdwatchingem teprve začíná - v podstatě ani příliš nezáleží na tom, kolik toho dotyčný u nás již viděl. Jde spíše o společenskou stránku věci, kdy nadšený pozorovatel ptactva pozná díky této "soutěži" lidi se stejným zájmem a dostane se tak do komunity, která díky fungující e-mailové konferenci může poradit s determinací pozorovaného druhu, s výběrem vybavení, může poradit, kam se vypravit do terénu, kde je právě něco zajímavého k pozorování a navíc pořádá i společné birdwatcherské exkurze.

Postupujte tedy podle následujících kroků:

1. Zašlete jednorázový registrační poplatek ve výši 300,- Kč na účet číslo 2800219130/2010 (určeno k provozu webových stránek).

2. Kontaktujte administrátora webu (RD) s informací o zaplacení registračního poplatku a s žádostí o vytvoření registrace.

3. Po vytvoření registrace se přihlašte, vyplňte základní údaje do svého profilu a přidejte některou ze svých fotografií.

4. Vyplňte seznam pozorovaných druhů v některé ze základních soutěžních kategorií (Lifelist ČR, Lifelist WP, Yearlist ČR).

E-mailová konference

V podobě vzájemného informačního systému birdwatcherů, kteří se účastní neformální soutěže o nejvyšší počet ptačích druhů zaznamenaných na území ČR - Czech BirdList Contest, byla dne 26. března 2009 založena e-mailová konference. Přihlášení soutěžící si tak mohou sdělovat aktuální informace o zajímavých pozorováních, která by zájemcům umožnila vidět druhy neobvyklé, vzácné či zřídka se vyskytující v naší přírodě. Podmínkou přihlášení do konference je přihlášení ve třech výše uvedených krocích.

Při psaní příspěvků do konference je třeba citlivě zvažovat, o jaká pozorování se podělit a mít prvořadě na zřeteli ochranu ptactva. S tím se samozřejmě pojí zásada nezveřejňovat pozorování, která se týkají hnízdění či lokalit, které by tím mohly být ohroženy.