Jak jinak objevovat naši avifaunu, než pravidelnými a co nejčastějšími návštěvami terénu. Jedním z impulzů, které nás do terénu mohou dostat, je hromadně organizovaná akce pojatá formou zábavné soutěže, při níž si vyzkoušíme svoje dovednosti, ověříme si přízeň štěstěny a otestujeme si vlastní možnosti. 

big dayPodobné soutěže jsou každoročně organizované všemožně po světě a často se s nimi pojí dvouslovné označení – Big Day. Těmi vlastními dovednostmi, které si při podobné akci vyzkoušíme, jsou schopnosti vizuální a akustické determinace pozorovaných ptačích druhů, přízeň štěstěny je dána náklonností birdwatcherského bůžka a vlastní možnosti jsou určeny časem, který můžeme této akci věnovat, lokalitou/lokalitami, které navštívíme, zvolenou strategií, důvtipem a samozřejmě také přízní počasí. A o jaké akci to tedy mluvím? Jde o to, komu se podaří během 24 hodin pozorovat v naší přírodě co nejvíce ptačích druhů.

Obyčejně je stanoven jeden určitý den, kdy se v určitou hodinu do terénu pustí soutěžní skupiny, aby o 24 hodin později zveřejnily své výsledky k porovnání s ostatními. To je ovšem případ striktně organizovaných akcí, které mají podporu nejrůznějších ornitologických a ochranářských organizací a sponzorů. V našem případě půjde spíš o hravou formu soutěžení s víceméně individuálním přístupem, a proto je vhodné stanovit širší časový interval dejme tomu jednoho týdne, kdy si každý zájemce vybere čtyřiadvacetihodinový úsek, který mu bude nejvíce vyhovovat a ve kterém zaznamená všechny ptačí druhy, které uvidí a uslyší.

Pojďme si tedy zasoutěžit, ať vidíme, kolik ptačích druhů je možné během jednoho dne (a noci) zastihnout na tom kterém místě naší republiky. Pojďme si vyzkoušet svoje možnosti a porovnat je s ostatními.

Jak se přihlásit?

Do této soutěže mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Pokud k nim nepatříte a rádi byste se zúčastnili, pak se nejprve zaregistrujte podle návodu v sekci CBC (Czech BirdList Contest). Po přihlášení se můžete pustit do vyplňování formuláře sestávajícího z data pozorování, seznamu navštívených lokalit a seznamu pozorovaných druhů, který naleznete v pravém menu "Uživatel" pod položkou BIG DAY. V případě soutěžního týmu vyplňuje každý z účastníků vlastní seznam.

Termíny

BIG DAY 2024: Global Big Day - 11. května  NEW

BIG DAY 2023: Global Big Day - 13. května

BIG DAY 2022: Global Big Day - 14. května

BIG DAY 2021: Global Big Day - 8. května

BIG DAY 2020: 17. dubna - 17. června

BIG DAY 2019: 13. dubna - 16. června

BIG DAY 2018: 14. dubna - 17. června

BIG DAY 2017: 14. dubna - 18. června

BIG DAY 2016: 15. dubna - 19. června

BIG DAY 2015: 18. dubna - 14. června

BIG DAY 2014: 19. dubna - 15. června

BIG DAY 2013: 22. dubna - 9. června

BIG DAY 2012: 23. dubna - 10. června

BIG DAY 2011: 25. dubna - 5. června

BIG DAY 2010: 29. dubna - 5. května