Před několika týdny byla FK ČSO oslovena autorem pozorování údajného strnada tundrového v roce 2013 na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Toto pozorování bylo již dříve komisí posouzeno (FK 28/2013) a zamítnuto pro záměnu se strnadem rákosním. Názor autora pozorování i následné vysvětlující stanovisko komise pak byly publikovány (a jsou stále ke zhlédnutí) i na tomto webu.

V ornitologickém světě se již poměrně dlouho vede jakýsi „boj o husu polní“, tedy spor o počet druhů, které tato skupina vlastněobsahuje. V nedávné době se tento spor přenesl i do některých domácích časopisů či na tuzemské birdwatcherské webové stránky a diskusní fóra. Pro nás zřejmě podstatnější než konečný počet druhů bude spíše správná identifikace dvou forem (fabalis, rossicus) husy polní, které se na našem území vyskytují, ačkoliv i jejich taxonomie je v tomto případě také zajímavá.

Káně lesní ruská (dále vulpinus) je vizuálně málo odlišná od naší káně lesní středoevropské (Buteo buteo buteo, Common Buzzard, dále buteo), o to více je však odlišná svým chováním. Buteo z Česka doletí maximálně do Řecka, vulpinus migruje třeba až ze severní Sibiře do jižní Afriky. Solidní konkurent rybáka dlouhoocasého.

V průběhu loňského roku obdržela Faunistická komise ČSO (FK) hlášení o výskytu strnada tundrového (Emberiza pallasi) na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice. Verbální popis pozorovaného strnada i okolností pozorování samotného byl doplněn několika fotografiemi v kvalitě, která dobře umožnila posoudit správnost druhového určení.