altHistorie projektu

Dne 28. května 2008 byla na webu dodinart.ic.cz vyhlášena po vzoru mnoha evropských i jiných zemí soutěž v počtech ptačích druhů dosažených na území České republiky. Byl pro ni zvolen název Czech BirdList Contest (dále CBC) a do konce roku 2008 se do ní zaregistrovalo 22 soutěžících. Pro účastníky této neformální soutěže byla záhy (III/2009) založena v podobě vzájemného informačního systému e-mailová konference, na které byly a jsou řešeny převážně otázky determinace obtížně určitelných druhů a informace týkající se výskytu neobvyklých, vzácných či zřídka se vyskytujících druhů v naší přírodě. Nosnými tématy jsou mimo jiné ornitologická etika, ochrana přírody či popularizace birdwatchingu u nás. Ve zkratce jsme se začali označovat jako Klub 300, kdy třístovka v názvu symbolizuje magickou hranici tří set druhů ptáků, kterou snad u nás jednou někdo během mnoha let strávených v terénu uvidí.

Koncem roku 2009 měl Klub 300 29 soutěžících, ale koncem roku následujícího zobrazovala přehledová mapka lokalizace soutěžících již 46 „modrých bublinek“ rozmístěných téměř po celé ploše ČR. Začátkem roku 2011 byly webové stránky, na kterých CBC fungovalo převedeny pod novou doménu birdwatcher.cz stále jako součást osobních stránek věnovaných birdwatchingu v našich podmínkách. Ve stejném roce se také uskutečnilo již třetí setkání soutěžících spojené s exkurzemi do terénu, promítáním fotek a videí a ptáčkařskými debatami všeho druhu. Koncem roku pak výsledková tabulka soutěže CBC obsahovala již 58 jmen.

I v této podobě a rozsahu byly stále všechny aktualizace prováděny ručně, což sebou neslo rostoucí nároky na administraci webu. Zvláště, když byla prováděna jen jedním člověkem a v jeho volném čase. Začaly se množit návrhy na tvorbu vlastního webu Klubu 300, kde by měli možnost editace profilových checklistů sami soutěžící.

Již v lednu 2012 překročil počet soutěžících hranici 60. jmen a dále narůstal. Tvorba webu vyhovujícího specifickým nárokům soutěže by si ovšem vyžadovala zkušeného programátora. Zakladatel a stávající administrátor soutěže Robert Doležal tedy oslovil účastníky s žádostí o finanční příspěvek na realizaci nového webu. Následně byla registrována doména www.klub300.cz a podařilo se najít schopného programátora Pavla Otoupalíka, který se tvorby nového webu ujal. Testovací verze webových stránek byla představena v dubnu 2012 na setkání Klubu 300 na Šumavě. Zde také bylo rozhodnuto o zpětné registraci nynějších soutěžících podmíněné registračním vkladem určeným na vývoj a údržbu webu. V potaz byla brána i možnost, že tím počet soutěžících poklesne, ale na druhou stranu zůstanou ti se skutečným zájmem o fungování klubu, kteří jsou ochotni k jeho chodu také aktivně přispívat.

Web, který máte nyní před sebou, je stále se vyvíjejícím organismem reflektujícím činnost lidí se společnými koníčky i pohledem na svět, kterým jde i přes zábavnou soutěžní formu v pozorování ptáků, především o jejich ochranu a ochranu jejich životního prostředí.

 

Cíle projektu

Cíle projektu jsou prosté a dají se shrnout do následujících bodů:

-          propagace birdwatchingu zábavnou formou a dosažitelností informací

-          snaha ovlivňovat rostoucí zájem veřejnosti o pozorování ptáků formou osvěty a vlastním příkladem, důraz je kladen na ochranu ptáků a jejich prostředí

-          sběr některých faunistických dat pro potřebu FK ČSO

-          sdružovat lidi se stejnými zájmy a usnadnit jim vzájemnou komunikaci