ostralka belolici tovacov

Labuť velká – 5.10. – 100 ex. (R. Javorský)

Husa velká – 8.10. – 42 ex. (L. Doupal), 29.10. – 40 ex. (Spáčilovi)

Husa běločelá – po celý X. do 10 ex., max. 29.10. – 30 ex. (Spáčilovi)

Husa tundrová – 1. – 8.10. – 4-5 ex. (J. Šírek aj.), 10. – 28.10. – 1 ex. (L. Doupal aj.)

Husice nilská – 2.10. – 9 ex. (P. Spáčil aj.), 3.10. – 3 ex. (I. Uřinovský), 19.10. – 1 ex. (J. Šírek)

Kachna divoká – 19.10. – 675 ex. (J. Šírek)

Kopřivka obecná – po celý X. 1-3 ex. (J. Šafránek aj.)

Ostralka štíhlá – 1.10. – 5 ex. (J. Šírek), 2.10. – 10 ex. (J. Šafránek), 28.10. – 4 ex. (M. Dyčka)

Ostralka bělolící – 23.- 30.10. – 1 ex. (V. Danzmajer aj.)

Lžičák pestrý – po celý X. 1-3 ex. (D. Gergely aj.), 24.10. – 7 ex. (L. Řičánek aj.), 25.10. – 9 ex. (I. Uřinovský)

Hvízdák eurasijský – po celý X. 1-4 ex. (J. Šírek aj.), max. 30.10. – 6 ex. (O. Boháč)

Čírka obecná – 9.10. – 24 ex. (P. Mezulian), 25.10. – 30 ex. (I. Uřinovský), 30.10. – 15 ex. (O. Boháč)

Polák velký – 2.10. - 50 ex. (J. Šafránek), 21.10. – 15ex. (J. Šírek), 29.10. – 6 ex. (Spáčilovi)

Polák chocholačka – 3.10. – 50 ex. (I. Uřinovský), 21.10. – 55 ex., 31.10. – 105 ex. (obě J. Šírek)

Polák malý – 2.10. – 2 ex. (J. Šafránek), potom po celý X. 1 ex. (I. Uřinovský aj.)

Polák kaholka – 9. - 31.10. – 1-3 ex. (J. Šafránek, P. Spáčil aj.)

Zrzohlávka rudozobá – 2.- 5.10. – 2-3 ex. (D. Gergely, R. Javorský aj.)

Hohol severní – 12.- 24.10. – 1-2 ex. (J. Šafránek aj.)

Morčák velký – 29.10. – 1 ex. (V. Danzmajer), 30.10. – 14 ex. (O. Boháč)

Potáplice malá – 31.10. - 1 ex. (J. Šafránek)

Potápka roháč – 3.10. – 85 ex. (I. Uřinovský), 19.10. – 52 ex. (J. Šírek), 29.10. – 24 ex. (Z. Spáčilová)

Potápka černokrká – 2.- 3.10. – 1-3 ex. (J. Šafránek aj.), 17.10. – 5 ex. (L. Řičánek)

Potápka malá – 3.10. - 16 ex. (I. Uřinovský), 16.10. – 18 ex. (V. Danzmajer)

Kormorán velký – 21.10. - 220 ex. (J. Šírek)

Kormorán malý – 9.10. – 14 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Volavka popelavá – 19.10. – 160 ex. (J. Šírek)

Volavka bílá – 16.10. – 87 ex. (J. Šafránek), 29.10. – 139 ex. (V. Danzmajer)

Orlovec říční – 8.10. – 1 ex. (L. Doupal)

Orel mořský – po celý X. 1-2 ex., max. 12.10. – 4 ex. (J. Šafránek)

Orel královský – 31.10. - 1 imm. (Spáčilovi)

Luňák červený – 17.10. – 1 ex. (L. Řičánek)

Káně rousná – 30.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Moták pochop – 2.10. – 2 ex. (J. Šafránek)

Moták pilich – 9.- 10.10 a 30.- 31.10. – 1 ex. (T. Oplocký, J. Šafránek aj.)

Jestřáb lesní – 2.10. – 1 ex. (J. Šafránek aj.), 24. a 29.10. – 1 ex. (L. Řičánek aj.)

Raroh velký – 1.10. - 1 ex. (P. Spáčil)

Jeřáb popelavý – 10.10. – 1 ex. (L. Šrámek), 24.10. – 9 ex. (P. Kunetek, J. Šafránek)

Lyska černá – 3.10. - 430 ex. (I. Uřinovský)

Slípka zelenonohá – po celý X. 1-4 ex. (I. Uřinovský aj.)

Chřástal vodní – 9.- 24.10. – 1-3 ex. (V. Danzmajer aj.)

Chřástal kropenatý – 9.10. – 1 ex. (V. Danzmajer)

Čejka chocholatá – 3.10. – 1000 ex. (I. Uřinovský), 16.10. – 700 ex. (J. Šafránek), 28.10. – 380 ex. (J. Šírek)

Kulík bledý – 2.10. - 1 ex. (Spáčilovi aj.)

Kulík zlatý – 28.10. – 79 ex. (J. Šafránek aj.)

Jespák obecný – 16.10. - 5 ex. (J. Šafránek aj.), 23.10. - 3 ex. (Spáčilovi), 24.10. – 2 ex. (L. Řičánek)

Jespák bojovný – 12.10. – 2 ex. (J. Šafránek), 16.10. – 1 ex. (J. Šafránek)

Koliha velká – 16.10. - 1 ex. (J. Šafránek), 26.10. – 3 ex. (J. Šírek)

Vodouš kropenatý – 17.10. – 4 ex. (J. Stříteský), 24.10. – 1 ex. (L. Řičánek)

Vodouš tmavý – 8.- 31.10. – 1-2 ex. (V. Danzmajer aj.)

Bekasina otavní – 8. – 24.10. – 1-5 ex. (O. Boháč aj.)

Racek chechtavý – 16.10. – 5000 ex. (J. Šafránek), 26.10. – 2500 ex. (J. Šírek)

Racek bouřní – 21.10. – 80 ex., 26.10. – 70 ex., 31.10. – 75 ex. (vše J. Šírek)

Racek bělohlavý - 26.10. – 1450 ex. (J. Šírek), 30.10. – 1700 ex. (O. Boháč)

Racek středomořský – 23.10. - 10 ex. (Spáčilovi), 27.10. – 30 ex. (J. Šírek)

Racek stříbřitý – 12.10. – 1 ex. (J. Šafránek), 25.- 26.10. – 1-2 ex. (J. Šírek, I. Uřinovský)

Racek žlutonohý – 26.10. – 2 ex., 27.10. – 3 ex. (obě J. Šírek) 28.- 30.10. – 1-2 ex. (J. Šafránek aj.)

Racek tříprstý – 24.10. -1 ex. 1K (J. Havránek, Z. Němeček)

Ledňáček říční – po celý X. 1-3 ex. (J. Šafránek aj.)

Holub hřivnáč – 9.10. – 400 ex. (O. Boháč)

Holub doupňák – 3.10. – 120 ex. (I. Uřinovský)

Linduška luční – 9.10. – 40 ex., 30.10. – 60 ex. (obě O. Boháč)

Linduška rudokrká – 9.10. – 3 ex. (O. Boháč, T. Oplocký)

Konipas luční – 2.10. – 2 ex. (P. Spáčil)

Konipas horský – 17.10. – 3 ex. (J. Stříteský)

Moudivláček lužní – 10.10. – 18 ex. (L. Doupal)

Sýkořice vousatá – 30.10. – 12 ex. (O. Boháč)

Rehek zahradní – 17.10. – 1 ex. (J. Stříteský)

Špaček obecný – 8.10. – 8000 ex. (O. Boháč)

Budníček menší – 9.10. – 55 ex. (O. Boháč)

Ťuhýk šedý – 8.-9.10. – 1 ex. (O. Boháč)

Vrána šedá – 21.10. – 230 ex. (J. Šírek)

Pěnkava jikavec – 8.10. – 60 ex., 9.10. – 150 ex. (obě O. Boháč)

Strnad rákosní – 9.10. – 95 ex. (O. Boháč)

Zpracoval Jiří Šírek

Foto: Ostralka bělolící (Anas bahamensis), Hradecký rybník, Tovačov, 29.10.2021, autor Čestmír Číhalík

Jen přihlášení mohou komentovat